Navigácia

Projekty, workshopy, súťaže...

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Podzámska  - jana.podzamska@zoznam.sk

Konzultačné hodiny: pondelok:13.00-14.30

Telefón: +421346213460​​​​​​​
 

Telefónne linky pre pomoc v núdzi:

Slovenská nádej dieťaťa

tel. 0820 43 43 43

14,00 - 21,00 hod.

Linka detskej istoty

 

116 111

non-stop telefonická linka pre deti na Slovensku


Linka detskej istoty (LDI) pracuje pri Slovenskom výbore pre UNICEF ako:
» Telefonická LDI - 116 111 - non-stop a bezplatne pre všetky deti

» Internetová LDI - www.pokec.sk - denne od 17:00 - 21:00 hod.

» Rodičovská LDI - 0800 500 500 - vždy v stredu od 14:00 - 20:00 hod.
» Sociálno-právna poradňa - 0800 500 500 - štvrtok a sobotu od 14:00 - 20:00 hod.
» Ambulantné krízové stredisko - 0800 500 500 - non-stop a bezplatne
» Terénny rodinný poradca


Linka dôvery

tel. 0820 34 34 34

14,00 - 19,00 hod.

Predvoľba 0820,0800 znamená bezplatnú linku

  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,Moravská 1, 907 01 Myjava /pedagogicko psychologická poradňa/       034/6213116

 

www.linkadeti.sk

www.zodpovedne.sk

www.bezpre.sk

www.prevenciasikanovania.sk

                                                   ppp_my@stonline.sk

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213460 - ústredňa
    034/6213461 - ústredňa
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria