Ukončovanie programu

Druhý ročník projektu DofE sa blíži pomaly ku koncu a v septembri sa na Trenčianskom hrade uskutoční slávnostná ceremónia úspešných absolventov programu. 
Čo treba ešte urobiť?

Ak sú splnené jednotlivé oblasti na 100%, treba ich uzavrieť.

 • Ak účastníci priamo nahrajú certifikát, Vedúci programu si prezrie oblasť pripravenú na schválenie. Prípadne, ak nemajú účastníci Mentora, môže splnenie oblasti schváliť Vedúci na základe ukážky výstupu (zbierka obrazov, účastník predvedie, čo sa naučil, ...)
 • Ak je hodnotenie poslané emailom Hodnotiteľovi/Mentorovi, Vedúci programu musí počkať, kým Hodnotiteľ/Mentor schváli splnenie oblasti, až potom môže oblasť schváliť Vedúci programu.
 • Keď sa zobrazí víťazná obrazovka účastník sa rozhodne či pošle oblasť Hodnotiteľovi na schválenie emailom alebo nahrá certifikát (viď obr. b) Účastník vloží do každej oblasti email mentora. Po dokončení oblasti účastník cez ORB odošle na email Hodnotiteľa správu pre Hodnotiteľa s výzvou na potvrdenie splnenia oblasti a krátku spätnú väzbu. Účastníci by mali upozorniť mentora, že mu takýto email príde(niekedy môže skončiť v spame). Pokiaľ mentor/hodnotiteľ email nedostane, dočasne využite ALTERNATÍVNU SPRÁVU MENTORA, ktorú prikladáme k tomuto dokumentu. Správu dá účastník vyplniť mentorovi a jej fotokópiu nahrá do účastníckeho konta do časti Dokumenty. Následne dá oblasť Odoslať na schválenie.

 

Sprava_Mentora_Alternativa_v1.pdf
 

 • Ak účastníci priamo nahrajú certifikát, Vedúci programu si prezrie oblasť pripravenú na schválenie. Prípadne, ak nemajú účastníci Mentora, môže splnenie oblasti schváliť Vedúci na základe ukážky výstupu (zbierka obrazov, účastník predvedie, čo sa naučil, ...)  Ak je hodnotenie poslané emailom Hodnotiteľovi/Mentorovi, Vedúci programu musí počkať, kým Hodnotiteľ/Mentor schváli splnenie oblasti, až potom môže oblasť schváliť Vedúci programu.

 • účastník musí mať v ORB vyplnené dátumy absolvovania jednotlivých častí prípravy

  •  4.5.2018               1,3,4,8
  •  9.5.2018               2,7
  •  28.5.2018             5,6,9,10,11
 • Pošlite link na video z kvalifikačnej expedície na doluuvedené mailové adresy.

 • Po schválení všetkých oblastí a absolvovaní expedičnej prípravy, cvičnej a kvalifikačnej expedície, účastník schváli dokončenie úrovne. Účastník je informovaný hlásením v ORB o schválení aktivít a následne aj o schválení celej úrovne.


V prípade akýchkoľvek otázok, problémov s prihlasovaním alebo schvaľovaním kľudne píšte na mail durec@gymy.sk resp. in4matikeu@gmail.com. Budeme sa snažiť o čo najskoršie riešenie. 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria