Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Alena Havlíková Hk Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Radim Kovařík Kr Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Pavla Boháčová Bp Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Alena Cilíková Ci Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Michaela Čankyová Čn Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Eva Černáková Čr Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Černeková Čm Učiteľka
 
 
RNDr. Ľubica Domenová Da Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Durcová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Ľubica Durcová Dl Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Jaroslav Durec Dj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Dagmar Eliášová Ed Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
Mgr. Peter Grečný Gp Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.B
 
 
Matt Haarman Hm Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Hazuchová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Viera Hornáková Ho Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Horváthová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
Foto Mgr. Vlasta Hyžová Hy Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Ilovičná Ij Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Dana Ivančová Iv Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Bohuslava Kubinová Kb Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Líšková Ll Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
 
 
Mgr. Miroslava Londáková Lo Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Dana Mockovčiaková Mo Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
Mgr. Slavomír Mosný Ms Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Mgr. Alena Palková Pa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Podzámska Pj Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Pribišová Pm Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Elena Salibová Sa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Natália Šípošová Šp Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jarmila Trizuliaková, PhD. Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Lukáš Uváčik Uv Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Varsík Vs Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.A
 
 
PaedDr. Ľuboš Vydarený Vy Rozvrh
Triedny učiteľ: kvinta

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria