Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Alena Cilíková - poverená riadením Ci Rozvrh
poverená riadením školy
 
 
Mgr. Radim Kovařík Kr Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Pavla Boháčová Bp Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Michaela Čankyová Čn Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
RNDr. Eva Černáková Čr Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
 
 
Mgr. Monika Černeková Čm Učiteľka
 
 
RNDr. Ľubica Domenová Da Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Ľubica Durcová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Ľubica Durcová Dl Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Jaroslav Durec Dj Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.C
 
 
Mgr. Dagmar Eliášová Ed Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
Mgr. Peter Grečný Gp Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.B
 
 
PaedDr. Marta Haarman Mh Rozvrh
Učiteľka
 
 
Matt Haarman Hm Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Hazuchová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Viera Hornáková Ho Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Horváthová Hv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Ilovičná Ij Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Dana Ivančová Iv Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Bohuslava Kubinová Kb Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Líšková Ll Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Miroslava Londáková Lo Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Dana Mockovčiaková Mo Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
 
 
Mgr. Slavomír Mosný Ms Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Mgr. Alena Pálková Pa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Podzámska Pj Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Pribišová Pm Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Elena Salibová Sa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Natália Šípošová Šp Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jarmila Trizuliaková, PhD. Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Mgr. Lukáš Uváčik Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Varsík Vs Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Ľuboš Vydarený Vy Rozvrh
Triedny učiteľ: kvarta

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213460 - ústredňa
    034/6213461 - ústredňa
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria