Halloween

Tento rok sa na myjavskom gymnáziu začal veľmi nezvyčajne , pretože sa prvýkrát v histórii našej školy otvorila prvá bilingválna trieda (dvojjazyčnátrieda). Na tento typ štúdia sa hlásilo veľmi  veľa mladých, ambicióznych študentov, no nie každý mal to šťastie uspieť na prijímacích skúškach. Do bilingválnej triedy nastúpilo 30 študentov, ktorí mali najlepšie predpoklady na toto štúdium.

      Keďže je to bilingválne štúdium , naším druhým jazykom sa stala angličtina , ktorá nás bude sprevádzať dlhých 5 rokov. Ale okrem angličtiny sa učíme aj druhý cudzí jazyk – francúzsky alebo nemecký. V prvom ročníku máme 18 hodín angličtiny za týždeň , čo je niekedy dosť vyčerpávajúce. Avšak netrápia nás len angličtinou, učíme sa aj iné predmety ako matematika , slovenský jazyk , telesná výchova , etická/náboženská výchova. V tomto roku sme ale vynechali predmety ako zemepis, dejepis, biológia, chémia, fyzika, ale niektoré z nich nás čakajú vo vyšších ročníkoch, kde sa ich budeme učiť v angličtine.

     Nezvyčajné budú aj naše maturitné skúšky. V 4. ročníku nás čaká maturita zo slovenského jazyka a v piatom, poslednom ročníku, budeme mať možnosť výberu – buď  maturitnú skúšku alebo štátnu skúšku z anglického jazyka a dvoch iných predmetov podľa výberu.

    Noví sme však neboli len my „bilingválni“ .Novou a očakávanou tvárou našej školy sa stal mladý, 22-ročný Američan ,učiteľ, ktorý prišiel zo štátu Massachusetts, JonathanDoucette. Učí hlavne nás, študentov bilingválnej triedy, ale s angličtinou pomáha aj ostatnýmtriedam. Veľmi si ceníme , že nás chce oboznámiť s americkými zvykmi, kultúrou , tradíciami a dôležitými sviatkami.

    Jedným z nich je aj HALLOWEEN, ktorý sme mali možnosť zažiť v našej škole pred jesennými prázdninami 27. októbra 2011.Prvé 3 hodiny sme sa učili a potom sme sa zmenili na ježibaby, čarodejnice , upírov, strašidlá a ako jediná trieda sme mali právo strašiť študentov našej školy. Veľa zábavy sme si užili aj na našej Halloween party , kde sme mali občerstvenie a výbornú hudbu.

Jonathan nám naplánoval aj „ThanksgivingDay“ – Deň vďakyvzdania , ktorý sa uskutoční 24. novembra 2011. Už sa veľmi tešíme .

Fotografie z halloweenskej akcie nájdete vo fotogalérii.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria