Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 202006 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.06.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 202006 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.06.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 2-6-2020 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW - VIS 289,00 bez DPH 29.06.2020 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 1-6-2020 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu bez DPH 23.06.2020 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Faktúra 202005 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 29.05.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 202005 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 29.05.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 202004 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.04.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 202004 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.04.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 202003 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.03.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 202003 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.03.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 202002 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 28.02.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 202002 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 28.02.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 202001 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.01.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 202001 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.01.2020 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201912 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.12.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201912 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.12.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201911 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 29.11.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201911 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 29.11.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 2-11-2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon PZS bez DPH 22.11.2019 Mypro s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 1-11-2019 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami bez DPH 22.11.2019 Mypro s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/142