Navigácia

Štvrtok 27. 8. 2015

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Slávnostné otvorenie nového šk. roku s predsedom TSK Ing. J. Baškom

  Nový školský rok 2015/2016 na našom gymnáziu slávnostne otvorí predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 2. septembra 2015 o 8.00 hod.

 • Horúca a potešujúca novinka!!!

  Národná agentúra projektu Erazmus+ vybrala našu prihlášku a schválila nám grant na nasledujce 3 roky pre projekt "younG ENterpreneurs In eUropean Schools". V tomto projekte budeme spolupracovať so školami z Fínska, Dánska, Sicílie a Kréty. Naši študenti a pedagógovia navštívia partnerské školy a budú hostiť študentov z partnerských škôl. Projekt začína v septembri 2015.

 • Nový What´s Up!

  Milí kolegovia a študenti, pripravili sme pre Vás posledné číslo časopisu What´s Up v tomto školskom roku. Za celú redakčnú radu Vám želám krásne prázdniny a príjemné čítanie.

 • Znovu po roku radosť čítať...

  Hoci sme to tento rok s takým "matrošom" :) ani nečakali, teší nás, že sme tam znovu! V´daka všetkým zainteresovaným učiteľom a študentom!

 • Celoštátne finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť...“

  Dňa 26.5.2015 sa žiačky Nina Sukupová a Michaela Žáková z triedy 2.B. zúčastnili finálového kola súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť...“ Uskutočnilo sa v  priestoroch spoločnosti Hewlett - Packard Slovensko, s.r.o., v Bratislave, ktorá tento program podporuje. Súťaž je súčasťou programu Etika a podnikanie  do ktorého sa každoročne zapájajú vybrané triedy našej školy na hodine etickej výchovy.

 • Fyzikálni olympionici na krajskom kole

  Po úspešnom absolvovaní domáceho kola Fyzikálnej olympiády postúpili do krajského kola dvaja študenti 1.A triedy Adam Miko a Ivan Pančiak. Obidvaja sa dňa 13.5.2015 zúčastnili krajského kola FO v Trenčíne. 

  Úspešným riešiteľom krajského kola fyzikálnej olympiády v kategórii D sa stal Ivan Pančiak - velikánska gratulácia, Adamovi Mikovi chýbal k úspešnému riešiteľovi iba jediný bod.

 • Matematický klokan

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN 2015. Zo 46 súťažiacich žiakov prevažne z bilingválneho gymnázia sa deviati stali úspešnými riešiteľmi: Horniaková Barbora (získala titul školský šampión za najlepší výsledok v rámci žiakov našej školy) a Pémová Anita z tercie; Pribiš Andrej z prímy; Viskup Marek, Nôžková Nina, Hnilica Jakub a Hnilica Matej z 3.B; Gellen Michal z 2.B a Rybnikár Ľuboš zo 4.B. Vecné ceny od organizátorov súťaže získali Horniaková Barbora a Pémová Anita z tercie, ktoré sa zaradili medzi 5 % najlepších riešiteľov vo svojej kategórii. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Vyhlásenie 2.kola prijímacích skúšok do 8-ročného štúdia

  Riaditeľka školy v zmysle  § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade a na návrh prijímacej komisie rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium v termíne 16.6.2015. V prípade záujmu je potrebné zaslať prihlášku uchádzača na štúdium na adresu          školy Jablonská 5, 907 01 Myjava, alebo doručiť osobne.     

 • Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium

  Na tomto odkaze si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium pre školský rok 2015/2016. Sú tam aj všetky potrebné informácie na zápis. 

 • Aj basketbalistky na Majstrovstvách Slovenska

  Družstvo našich dievčat – E. Mihaljevičová, M. Míková, T. Moravčíková, Z. Papuláková, M. Horváthová, K. Všetulová, N. Blažková, L. Kostelná, B. Bednáriková a A. Heverová /v KK aj K. Pagáčová/ sa v dňoch 5. – 7. mája 2015 zúčastnilo Celoštátnej olympiády stredoškolákov  GAUDEAMUS IGITUR v Trnave. V silnej konkurencii basketbalových družstiev obsadili 7. miesto a Ema Mihaljevičová patrila medzi najlepšie hráčky turnaja. Za vzornú reprezentáciu školy a nášho kraja dievčatám ďakujeme.

 • Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium

  Na tomto odkaze si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium.

 • Aj v SOČ sme boli úspešní

  V dňoch 22.- 24. apríla 2015  sa Kristína Talábová z 3.B triedy  zúčastnila v Piešťanoch celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti,  na ktorom  obsadila krásne piate miesto.  Súťažila v odbore  Teória kultúry, umenie, umelecká a  odevná tvorba s prácou Trvalo udržateľná móda vo vzťahu k spotrebiteľovi.  Celoštátnemu kolu predchádzalo krajské kolo, na ktorom sa Nina Nôžková  z 3.B triedy umiestnila na 3. mieste v odbore Pôdohospodárstvo . Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Krásne výsledky z celoslovenských kôl nekončia :)

  V dňoch 24.-26.4.2015 reprezentoval našu školu Ľuboš Rybnikár – študent 4.B na celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii CD, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S prácou „Staroturianske kopanice“ obsadil Ľuboš v silnej konkurencii súťažiacich krásne 5.miesto. K peknému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • ...a opätovne vynikajúci úspech na celoslovenskom kole

  V dňoch 15.-17.apríla 2015 sa Adrika Hološková z 3.A triedy  zúčastnila v Nitre celoslovenského kola 49.ročníka Biologickej olympiády, kde súťažila v projektovej časti v kategórii A. Adrika získala 3.miesto a postupuje do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční na budúci rok. Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
  Jablonská 5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria