Navigácia

Piatok 31. 10. 2014

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • GyMy má 70!!!

  Hoci je číslo starecké, sme mladí duchom a sršíme energiou. Pri príležitosti nášho okrúhleho jubilea vás srdečne pozývame na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v DK Samka Dudíka na Myjave, 12. novembra 2014 o 17.00 hod. Tešíme sa na vás!

 • Deň otvorených dverí 2014

  Tak ako každý rok o takomto čase, aj v aktuálnom šk. roku sme pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pripravili Deň otvorených dverí. Pozývame vás naň 5. novembra 2014 od 8.00 do 16.00. Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku. Tešíme sa na vás!

 • Výlet do Veľkej Británie

  Je 21. septembra večer a 2.B práve nastupuje do autobusu, ktorý  nás má odviezť do Amsterdamu, holandského prístavu. Noc je kľudná, takmer bez mráčika. Sklamala ma cesta autobusom, bola nesmierne vyčerpávajúca, nepokojný spánok sa striedal  s prestávkami na mrazivom vzduchu.

  Príchod do Amsterdamu sprevádzala policajná kontrola pasov. Potom sme sa nalodili na trajekt smer Škótsko. Cesta loďou prebehla pomerne ľahko. Spánok v mäkučkej posteli v kajute bola vítaná zmena po noci strávenej v autobuse.

 • Zber použitého rastlinného oleja.

  Na našej škole je možné odovzdať použitý rastlinný olej (z vysmážania, pečenia,...) na vrátnici školy. Olej sa zbiera pravidelne a na záver školského roka každá trieda dostane za odovzdaný objem príslušný finančný obnos, ktorý môže využiť podľa svojho rozhodnutia.

  Zberom oleja prispievame k ochrane našej planéty, aby sa zbytočne neznečisťovala odpadová voda a  mohol sa využiť na ďalšie spracovanie.

 • Skvelý športový úspech nášho študenta

  Náš študent z 2.C triedy Tadeáš Magula, sa zúčastnil v dňoch od 15.9 do 21.9. 2014 Majstrovstiev sveta v pretláčaní rukou, ktoré sa konalo v hlavnom meste Litvy vo Vilnuse.Tadeáš súťažil vo vekovej kategórii do 18 rokov v hmotnostnej kategórii do 80 kg. Jeho výkony boli výborné, pretože v pretláčaní na pravú ruku skončil na 16 mieste a na ľavú ruku na 9. mieste. Gratulujeme  k veľkému úspechu a prajeme ďalšie víťazstvá na domácej i medzinárodnej scéne.

 • Rodičovské združenie, Rodičovská rada, Rada školy

  Pozývame  vás na 1. rodičovské združenie v tomto šk. roku, ktoré sa uskutoční 2. októbra 2014 o 15.30 hod v jednotlivých triedach. Spoločné zasadnutie Rodičovskej rady a Rady školy sa následne uskutoční o 16.00 v mediálnej učebni MU oproti hornej vrátnici.

 • Vážení rodičia, podnikateľské subjekty, absolventi školy, priatelia a priaznivci Gymnázia Myjava

  Uplynulo 70 rokov od vzniku najstaršej strednej školy v našom regióne – myjavského gymnázia. 12. novembra 2014  si slávnostnou akadémiou pri príležitosti tohto významného jubilea pripomenieme minulosť a súčasnosť školy i jej perspektívy do budúcnosti. V mene vedenia školy, zamestnancov a študentov si dovoľujem touto cestou osloviť všetkých, ktorí majú možnosť prispieť sponzorsky na organizáciu tejto akcie a jej dôstojný priebeh. Finančné príspevky je možné zaslať na účet Občianskeho združenia IUVENTUS : IBAN: SK 86 0900 0000  0000 37232390 BIC: GIBASKBX variabilný symbol: 70, prípadne konzultovať možnosti pomoci na tel. č. 0346213460, alebo mailom skola@gymy.sk.

 • Comenius week na Myjave

  Krátke ohliadnutie za aprílovým týždňom v rámci projektu Comenius, s partnermi z Fínska, Islandu, Turecka a Maďarska od Matta si môžete pozrieť na tomto videjku.

 • Ponuka krúžkov na aktuálny šk. rok

  V prílohe si môžete pozrieť ponuku záujmových krúžkov na šk. rok 2014/2015. V prípade, že máte o niektorý z krúžkov záujem, odovzdajte vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi a spojte sa s vedúcim krúžku, ktorý vám poskytne všetky potrebné bližšie informácie. Kompletnú ponuku krúžkov si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • POZOR! Dôležitý oznam pre stravníkov

  Upozorňujeme, že s platnosťou od 1.6.2014 naša škola používa nové účty v Štátnej pokladnici. Platnosť predchádzajúcich účtov k tomuto dátumu skončila. Platby za obedy je preto potrebné uhrádzať na nový účet: 7000504614/8180, IBAN tvar: SK71 8180 0000 0070 0050 4614, BIC-SWIFT: SPSRSKBA.

  Súčasne upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla k vedúcej školskej jedálne, na ktorom sa môžete odhlasovať zo stravy a informovať ohľadom jedálne a obedov: 034/6213462

 • A je to tu zasa...

  Začíname o5 nový školský rok. Noví prváci, noví primáni, noví učitelia... Nielen novým, ale úplne všetkým, ktorí tvoria GyMy, prajeme rok plný úspechov, pohody a hlavne pozitívnej energie a atmosféry na našej škole. Tú si konieckoncov tvoríme sami.

  Už čoskoro pribudnú aktuálne info, kolesá sa roztáčajú :)

 • Aký bol uplynulý školský rok?

  Nebojím sa napísať, že máme za sebou jeden z najúspešnejších školských rokov za posledné obdobie. Vybavenie našej školy prešlo výraznou modernizáciou. Vďaka sponzorom, najmä spoločnosti Nad Ress a firme Eltime a osobnej angažovanosti nášho učiteľa Mgr. Jaroslava Durca sme vybudovali naozaj supermodernú multiplatformovú klimatizovanú počítačovú učebňu, ktorou sa pravdepodobne nemôže pochváliť asi žiadna škola na Slovensku. Týmto by som chcel všetkým ešte raz veľmi pekne poďakovať. Vďaka darovaným 2% z daní, najmä štedrému príspevku spoločnosti Scherdel sme sa zasa stali prvou školou na Slovensku vôbec, ktorá vybudovala a používa digitálne prírodovedné laboratórium Einstein, odprezentované prvý krát v Barcelone, na letnej škole učiteľov InGenious, pred necelým rokom. V spolupráci s firmou Moravia Consulting z Brna sme sa tak v rámci prírodovedných experimentov naozaj preniesli do 21. storočia. Okrem toho školu postupne vybavujeme novým školským nábytkom, momentálne je už každá trieda vybavená projekčnou technikou, kompletne pokrytá wifi signálom, máme novú samostatnú tabletovú učebňu a pribudli ďalšie 2 interaktívne tabule. Zostáva len dúfať, že aj budovu gymnázia zachytí tento trend a konečne dokončíme jej rekonštrukciu a prestaneme sa nálepkovať titulom najškaredšia budova na Myjave. Samozrejme, každá škola sa snaží o modernizáciu a môže sa pochváliť niečím podobným. Nepochybujem o tom, že podobný výpočet by odprezentovala hociktorá škola, ktorej záleží na tom, aby jej vybavenie zodpovedalo dobe. My sa však môžeme pochváliť oveľa cennejšími úspechmi. Nie nadarmo platí, že najväčšie bohatstvo každej firmy, školu nevynímajúc, nie sú nové učebne a počítače, ale ľudia – v našom prípade učitelia a študenti. Uplynulý školský rok bol v našej škole mimoriadne úspešný aj z tohto hľadiska. V externom testovaní stredných škôl – externej časti maturitnej skúšky, ktoré vykonáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM, sme sa zaradili medzi špičku slovenských štátnych gymnázií a absolútnu špičku štátnych gymnázií v trenčianskom kraji. Zo 139 štátnych gymnázií na Slovensku sme sa v jednotlivých predmetoch umiestnili na nasledovných miestach: SJL 19. miesto, MAT 22. miesto, ANJ 37. miesto a NEJ 26. miesto. V rámci trenčianskeho samosprávneho kraja sme vo všetkých predmetoch skončili na 3. mieste, spomedzi 13 štátnych gymnázií. Veľká vďaka patrí všetkým mojim kolegom, ktorí sa pod tento cenný úspech podpísali a samozrejme aj študentom, ktorí v testovaní podali takýto skvelý výkon. Denník SME na svojom webe zaradil na základe týchto výsledkov našu školu s percentilom 95,2% medzi 5% najlepších stredných škôl v SR. Výsledky testovaní sú zverejnené aj na stránke NÚCEMu.  Okrem toho Server www.tujepraca.sk, ako odborný personálny server pripravil dokument ktorý zobrazuje 10 najúspešnejších stredných škôl z pohľadu nezamestnanosti absolventov v Trenčianskom kraji. Medzi úspešnými školami sa nachádza aj naša.

 • Ocenenie Talent Trenčianskeho kraja získala aj študentka myjavského gymnázia

  12. júna 2014 sa na Trenčianskom hrade v Delovej bašte uskutočnil XVIII. Ročník slávnostného oceňovania Talent Trenčianskeho kraja. Medzi ocenenými bola aj úspešná študentka myjavského gymnázia Adriana Hološková, ktorá prezentovala svoj projekt v 6. ročníku medzinárodnej súťaže I-SWEEEEP 2014 v americkom meste Houston v Texase. Adriana získala bronzovú medailu a zároveň aj pozvánku študovať na vysokej škole v USA. Za všetkých ocenených svoje pocity a poďakovanie vyjadrila v krátkom príhovore takto:

 • Na našej škole prebehol workshop Einstein

  V piatok 20. júna sa u nás konal workshop platformy Einstein s názvom "Výučba prírodovedných predmetov v 21. storočí". Ako prebiehal a čo všetko sa na workshope dialo si môžete prečítať v článku spoluorganizátorov workshopu z moravskej spoločnosti Moravia Consulting. Článok s fotkami nájdete na tomto odkaze.

 • Otvorená hodina francúzskeho jazyka

  Dňa 24.6.2014 sa o 9.00 uskutoční na našej škole otvorená hodina z francúzštiny určená pre budúcich prvákov bilingválneho gymnázia. Vítaní ste všetci, ktorí sa chcete dozvedieť niečo nové a možno iné. Tešíme sa na vás!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Myjava
  Jablonská 5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - riaditeľka
  034/6213461 - zástupca
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria