Navigácia

Partners

Piatok 18. 4. 2014

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Pozvánka na rodičovské združenie a rodičovskú radu

  Pozývame všetkých rodičov a študentov na rodičovské združenie, ktoré sa v jednotlivých triedach uskutoční 24. apríla 2014 od 15.30 hod. O 16.00 hod sa v riaditeľni školy následne bude konať rodičovská rada.

 • Výsledky prijímacieho konania

  Výsledky prijímacieho konania na 5-ročné bilingválne štúdium nájdete na tomto odkaze.

 • Spievam po francúzsky 2014

  Dňa 31.3. sa konalo v Bratislave semifinále súťaže Spievam po francúzsky,ktorej sa po prvý krát zúčastnili aj žiačky našej školy.

  V kategórii od 14 do 17 rokov získala Eva Bednáriková z 2.A 1. miestoNatália Štefancová z tej istej triedy 3. miesto. Víťazka postupuje do finále,ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici.

 • Obvodné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 27.3. sa Miroslava Ištoková a Róbert Fritz - študenti kvarty zúčastnili obvodného kola Chemickej olympiády v Novom Meste nad Váhom v kategorií D. Skončili ako úspešní riešitelia k čomu im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Geografická olympiáda – krajské kolo

  Dňa 26.3.2014 sa zúčastnili študenti našej školy na krajskom kole Geografickej olympiády stredných škôl v kategóriách A,B,CD (obhajoba písomnej práce a test) a v kategórii Z (test). Najlepšie umiestnenie dosiahli v kategórii CD Ľuboš Rybnikár z triedy 3.B – obsadil 3.miesto, v kategórii A – Radim Buchanec z triedy 3.A – obsadil 4.miesto, v kategórii Z – Janka Bzdúšková z triedy 1.C – obsadila 4.miesto (z 25-tich súťažiacich). Všetky prezentované práce boli na veľmi dobrej úrovni. Súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom ročníku geografickej olympiády.

 • Mali sme Deň otvorených dverí

  26. marca  piataci a ich rodičia či starí rodičia navštívíli myjavské gymnázium, aby sa oboznámili so systémom vyučovania, podmienkami prijatia do 8-ročného gymnázia  a prezreli si priestory školy. Deti strávili dopoludnie s terajšími žiakmi prímy a sekundy, s učiteľmi a vedením školy.

  Po úvodných informáciách sa oboznámili, ako využívame digitálny obsah učiva prírodovedných predmetov „Planéta vedomostí“ na hodinách chémie, fyziky, biológie a matematiky. V chemickom laboratóriu videli zaujímavé pokusy, v spolupráci so študentmi oktávy boli pripravené merania teploty, vlhkosti, EKG pomocou digitálneho laboratória. Videli prácu s tabletmi a senzormi einstein, ktoré ako prvá a pilotná škola na Slovensku využívame pri vyučovaní fyziky, chémie a biológie.  Zaujala ich aj najnovšia technika v učebni informatiky a programovateľné lego roboty. Po krátkom občerstvení v priestoroch školskej jedálne sa presunuli so žiakmi sekundy na hodinu anglického a nemeckého jazyka, spolu s lektorom si na záver zahrali hru, pri ktorej využili doterajšie vedomosti z anglického jazyka.  Potom ich už čakali priestory telocvične, umelá lezecká stena a športové aktivity.

 • Pytagoriáda

  Dňa 19.3.2014 reprezentovali našu školu v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda v kategórii P6 traja žiaci z prímy: Barbora Horniaková, Andrea Kollárová, Adam Tížik a v kategórii P7 traja žiaci zo sekundy: Anita Pémová, Klára Viskupová, Kristián Zednikovič.

  Najlepšie umiestnenie dosiahla Barborka Horniaková,  obsadila 1. miesto v kategórii P6. Tento úspech je o to cennejší, že bola jedinou úspešnou riešiteľkou zo všekých súťažiacich v svojej kategórii. Blahoželáme Barborka a ďakujeme za vzornú repezentáciu školy!

 • Aký bol LVK na Kubínke?

  Matthew David zapracoval a konečne dodal pekné videjko z posledného LVK na Kubínke. Tak pre tých, ktorí tam boli pekná spomienka, pre tých, ktorí neboli pekná informácia a pre tých, ktorí pôjdu v budúcnosti pekná inšpirácia. Video je dostupné na tomto odkaze.

 • Poďakovanie spoločnosti NAD-RESS a.s.

  Od začiatku marca máme vďaka iniciatíve učiteľa informatiky Jaroslava Durca v našej škole v plnej prevádzke novú učebňu, vybavenú špičkovou výpočtovou technikou. Náklady na prestavbu pôvodnej učebne a nákup hardvérového i softvérového vybavenia boli uhradené sponzorom - spoločnosťou NAD-RESS Senica, práce realizovala firma Eltime Poriadie.

 • Pozývame vás na Deň otvorených dverí

  Všetkých rodičov, ale hlavne všetkých piatakov, ktorí chcú byť od budúceho roku "gymplákmi" na našom 8-ročnom gymnáziu, srdečne pozývame na tradičný Deň otvorených dverí, na ktorom sa budú môcť na vlastné oči presvedčiť, aké je to príma byť u nás primánom :). Rodičom zodpovieme na všetky otázky, deťom ukážeme všetko, čo chcú vidieť. Všetky info nájdete v priloženom plagátiku. Tešíme sa na vás 26. marca 2014 od 8mej hodiny!!!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Myjava
  Jablonská 5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - riaditeľka (aj fax)
  034/6213461 - zástupca
  034/6213462 - sekretariát
  034/6696284 - školská jedáleň

Fotogaléria