Navigácia

Pondelok 22. 9. 2014

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Vážení rodičia, podnikateľské subjekty, absolventi školy, priatelia a priaznivci Gymnázia Myjava

  Uplynulo 70 rokov od vzniku najstaršej strednej školy v našom regióne – myjavského gymnázia. 12. novembra 2014  si slávnostnou akadémiou pri príležitosti tohto významného jubilea pripomenieme minulosť a súčasnosť školy i jej perspektívy do budúcnosti. V mene vedenia školy, zamestnancov a študentov si dovoľujem touto cestou osloviť všetkých, ktorí majú možnosť prispieť sponzorsky na organizáciu tejto akcie a jej dôstojný priebeh. Finančné príspevky je možné zaslať na účet Občianskeho združenia IUVENTUS : IBAN: SK86 0900 000 37232390 BIC: GIBASKBX variabilný symbol: 70, prípadne konzultovať možnosti pomoci na tel. č. 0346213460, alebo mailom skola@gymy.sk.

 • Ponuka krúžkov na aktuálny šk. rok

  V prílohe si môžete pozrieť ponuku záujmových krúžkov na šk. rok 2014/2015. V prípade, že máte o niektorý z krúžkov záujem, odovzdajte vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi a spojte sa s vedúcim krúžku, ktorý vám poskytne všetky potrebné bližšie informácie. Kompletnú ponuku krúžkov si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 • POZOR! Dôležitý oznam pre stravníkov

  Upozorňujeme, že s platnosťou od 1.6.2014 naša škola používa nové účty v Štátnej pokladnici. Platnosť predchádzajúcich účtov k tomuto dátumu skončila. Platby za obedy je preto potrebné uhrádzať na nový účet: 7000504614/8180, IBAN tvar: SK71 8180 0000 0070 0050 4614, BIC-SWIFT: SPSRSKBA.

  Súčasne upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla k vedúcej školskej jedálne, na ktorom sa môžete odhlasovať zo stravy a informovať ohľadom jedálne a obedov: 034/6213462

 • A je to tu zasa...

  Začíname o5 nový školský rok. Noví prváci, noví primáni, noví učitelia... Nielen novým, ale úplne všetkým, ktorí tvoria GyMy, prajeme rok plný úspechov, pohody a hlavne pozitívnej energie a atmosféry na našej škole. Tú si konieckoncov tvoríme sami.

  Už čoskoro pribudnú aktuálne info, kolesá sa roztáčajú :)

 • Aký bol uplynulý školský rok?

  Nebojím sa napísať, že máme za sebou jeden z najúspešnejších školských rokov za posledné obdobie. Vybavenie našej školy prešlo výraznou modernizáciou. Vďaka sponzorom, najmä spoločnosti Nad Ress a firme Eltime a osobnej angažovanosti nášho učiteľa Mgr. Jaroslava Durca sme vybudovali naozaj supermodernú multiplatformovú klimatizovanú počítačovú učebňu, ktorou sa pravdepodobne nemôže pochváliť asi žiadna škola na Slovensku. Týmto by som chcel všetkým ešte raz veľmi pekne poďakovať. Vďaka darovaným 2% z daní, najmä štedrému príspevku spoločnosti Scherdel sme sa zasa stali prvou školou na Slovensku vôbec, ktorá vybudovala a používa digitálne prírodovedné laboratórium Einstein, odprezentované prvý krát v Barcelone, na letnej škole učiteľov InGenious, pred necelým rokom. V spolupráci s firmou Moravia Consulting z Brna sme sa tak v rámci prírodovedných experimentov naozaj preniesli do 21. storočia. Okrem toho školu postupne vybavujeme novým školským nábytkom, momentálne je už každá trieda vybavená projekčnou technikou, kompletne pokrytá wifi signálom, máme novú samostatnú tabletovú učebňu a pribudli ďalšie 2 interaktívne tabule. Zostáva len dúfať, že aj budovu gymnázia zachytí tento trend a konečne dokončíme jej rekonštrukciu a prestaneme sa nálepkovať titulom najškaredšia budova na Myjave. Samozrejme, každá škola sa snaží o modernizáciu a môže sa pochváliť niečím podobným. Nepochybujem o tom, že podobný výpočet by odprezentovala hociktorá škola, ktorej záleží na tom, aby jej vybavenie zodpovedalo dobe. My sa však môžeme pochváliť oveľa cennejšími úspechmi. Nie nadarmo platí, že najväčšie bohatstvo každej firmy, školu nevynímajúc, nie sú nové učebne a počítače, ale ľudia – v našom prípade učitelia a študenti. Uplynulý školský rok bol v našej škole mimoriadne úspešný aj z tohto hľadiska. V externom testovaní stredných škôl – externej časti maturitnej skúšky, ktoré vykonáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM, sme sa zaradili medzi špičku slovenských štátnych gymnázií a absolútnu špičku štátnych gymnázií v trenčianskom kraji. Zo 139 štátnych gymnázií na Slovensku sme sa v jednotlivých predmetoch umiestnili na nasledovných miestach: SJL 19. miesto, MAT 22. miesto, ANJ 37. miesto a NEJ 26. miesto. V rámci trenčianskeho samosprávneho kraja sme vo všetkých predmetoch skončili na 3. mieste, spomedzi 13 štátnych gymnázií. Veľká vďaka patrí všetkým mojim kolegom, ktorí sa pod tento cenný úspech podpísali a samozrejme aj študentom, ktorí v testovaní podali takýto skvelý výkon. Denník SME na svojom webe zaradil na základe týchto výsledkov našu školu s percentilom 95,2% medzi 5% najlepších stredných škôl v SR. Výsledky testovaní sú zverejnené aj na stránke NÚCEMu.  Okrem toho Server www.tujepraca.sk, ako odborný personálny server pripravil dokument ktorý zobrazuje 10 najúspešnejších stredných škôl z pohľadu nezamestnanosti absolventov v Trenčianskom kraji. Medzi úspešnými školami sa nachádza aj naša.

 • Ocenenie Talent Trenčianskeho kraja získala aj študentka myjavského gymnázia

  12. júna 2014 sa na Trenčianskom hrade v Delovej bašte uskutočnil XVIII. Ročník slávnostného oceňovania Talent Trenčianskeho kraja. Medzi ocenenými bola aj úspešná študentka myjavského gymnázia Adriana Hološková, ktorá prezentovala svoj projekt v 6. ročníku medzinárodnej súťaže I-SWEEEEP 2014 v americkom meste Houston v Texase. Adriana získala bronzovú medailu a zároveň aj pozvánku študovať na vysokej škole v USA. Za všetkých ocenených svoje pocity a poďakovanie vyjadrila v krátkom príhovore takto:

 • Na našej škole prebehol workshop Einstein

  V piatok 20. júna sa u nás konal workshop platformy Einstein s názvom "Výučba prírodovedných predmetov v 21. storočí". Ako prebiehal a čo všetko sa na workshope dialo si môžete prečítať v článku spoluorganizátorov workshopu z moravskej spoločnosti Moravia Consulting. Článok s fotkami nájdete na tomto odkaze.

 • Otvorená hodina francúzskeho jazyka

  Dňa 24.6.2014 sa o 9.00 uskutoční na našej škole otvorená hodina z francúzštiny určená pre budúcich prvákov bilingválneho gymnázia. Vítaní ste všetci, ktorí sa chcete dozvedieť niečo nové a možno iné. Tešíme sa na vás!

 • Spievam po francúzsky

  Dňa 20.6.2014 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské finále súťaže Spievam po francúzsky, na ktorej naša žiačka Eva Bednáriková z 2.A obsadila krásne 1.miesto v svojej kategórii s piesňou La Bohème. Tento úspech nás veľmi teší a Evke všetci gratulujeme

 • Ako je na tom naša škola z pohľadu uplatnenia absolventov?

  Server www.tujepraca.sk, ako odborný personálny server pripravil dokument ktorý zobrazuje 10 najúspešnejších stredných škôl z pohľadu nezamestnanosti absolventov v Trenčianskom kraji. Medzi úspešnými školami sa nachádza aj naša. Veríme že tento prehľad bude zaujímavý ako pre študentov, rodičov tak aj pedagógov.

 • Výborné výsledky tohtoročných MS

  Na portáli SME.SK je prehľad škôl podľa výsledkov MS 2014. Zdrojom dát je portál NÚCEM-u. Naša škola tento rok poctivo dosiahla naozaj vynikajúce výsledky a s percentilom 95,20 sme sa zaradili medzi úplne najlepšie stredné školy na Slovensku. Veľká vďaka patrí samozrejme tohtoročným maturantom a všetkým kolegom, ktorí sa pod tento skvelý výsledok podpísali.

 • Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o 8-ročné štúdium, že stále je možné podať si prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať 17. júna 2014.

  Dôvodom je úprava počtu žiakov, ktorých môžeme prijať do primy 8-ročného štúdia.

 • Výborný úspech našich študentiek N.Pribišovej a S. Gulánovej vo finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť...“

  Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo 20. mája 2014 v priestoroch spoločnosti Hewlett - Packard Slovensko, s.r.o., v Bratislave, ktorá tento program podporuje. Dievčatá tu vybojovali cenné 2. miesto. Súťaž je súčasťou programov Etika a podnikanie a Globálny etický program, do ktorého sa každoročne zapája vybraná trieda našej školy na hodine etickej výchovy, tento šk.rok to je 2.B. Predchádzalo mu korešpondenčené kolo súťaže, na základe ktorého postúpilo 8 najlepších tímov. Aj keď sa naša škola do programu zapája už od roku 2005, až teraz sa nám spomedzi cca 50 zapojených škôl po  prvýkrát podarilo postúpiť do finále. Zámerom tejto súťaže je umožniť študentom vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh, rozanalyzovaní prípadových štúdií a pri hľadaní východiskového riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného života. Cieľom súťaže je taktiež podporiť rozvoj komunikačných zručností a schopností študentov, viesť dialóg v procese etického rozhodovania a tímovej spolupráce, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského i pracovného života. Poďakovanie patrí rovnako aj náhradníčke Mirke Mikolášovej, ktorá s dievčatami spoločne pracovala pri korešpondenčnom kole. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Modrý gombík 2014

  Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú ako dobrovoľníci aj naši študenti. Tento rok oslavuje už 10.výročie, preto sa pri tejto príležitosti rozhodli roztancovať celé Slovensko v afrických rytmoch na choreografiu od Jara Bekra. Tancovali ju školáci na celom Slovensku ako súčasť zbierky, s cieľom vytancovať - vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov pre deti v UGANDE. Najúspešnejšiu školu navštívi Jaro Bekr s Pycom, takže si budú môcť školáci nielen zatancovať s profesionálom, ale sa aj porozprávať s Pycom o jeho dojmoch z Ugandy, keďže ju minulý rok osobne navštívil. Výnos z tohtoročnej zbierky Modrého Gombíka je určený tak ako minulý, na zabezpečenie pitnej vody a základných sanitačných a sociálnych zariadení pre školy v Ugande, nakoľko sa jedná o trojročný projekt. Naši študenti vyzbierali v uliciach mesta sumu 260,92 €. Na tomto odkaze si môžete pozrieť video z tanca, ktorý nacvičili naše študentky.

 • Pozvánka na workshop

  Gymnázium Myjava je prvou školou na Slovensku, ktorá používa digitálne prírodovedné laboratórium Einstein pre predmety biológia, fyzika a chémia. Pozývame všetkých učiteľov týchto predmetov a zástupcov vedenia škôl, aby sa prišli pozrieť na bezplatný workshop "Výučba prírodovedných predmetov v 21. storočí", ktorý poriadame na našej škole spoločne s firmou Moravia Europe s.r.o. 20.6.2014 od 8.45 do 12.30 hod. Všetky potrebné informácie, vrátane odkazu na registračný formulár nájdete na tomto odkaze.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Myjava
  Jablonská 5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - riaditeľka
  034/6213461 - zástupca
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria