Navigácia

Sobota 21. 4. 2018

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • V dňoch 9. – 10. apríla 2018 sa v Košiciach uskutočnilo 48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku, ktorej sa zúčastnili len tí najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska. Náš žiak Ivan PANČIAK, ako víťaz krajského kola v kategórii B2 reprezentoval na súťaži nielen Gymnázium Myjava a samotné mesto Myjava, ale aj celý Trenčiansky kraj. V silnej konkurencii vybojoval vynikajúce 2. miesto a domov si odnáša striebornú medailu. Po víťazstve na medzinárodnej Olympiáde v Moskve (Rusko) mu k ďalšiemu úspechu v rámci tohto školského roka srdečne blahoželáme.

 • Jazykový Kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch - opäť rozkvitol do krásy. Odborná porota pod Trenčianskym hradom rozhodla o nasledovnom poradí:

  ANJ Poézia-Próza:

  1. miesto Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B) 2. miesto Diana Sukupová (1.B.)

  ANJ Poézia (vlastná tvorba)

  1. miesto Martin Krč (4.B.)

  Na celoslovenské FINÁLE v máji postupujú: Veronika, Patrícia a Martin. Všetkým zúčastneným gratulujeme. Držte nám palce !!!

 • Milí kolegovia a študenti.

  Nové číslo What´s Up už je na svete :) Okrem klasických rubrík sa v ňom môžete dočítať nielen o školských akciách, akými sú karneval alebo lyžiarsky zájazd. Venujeme sa aj aktuálnej politickej situácii, pokračujeme so súťažou ´The Peculiar Objects Competition´ a uvádzame nový komiks. Príjemné čítanie.

 • Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímačiek na bilingvál. Prosíme zákonných zástupcov, aby pri zápise detí postupovali podľa zverejnených informácií. Pripomíname, aby na zápis doniesli zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola.

 • Dňa 28.3. 2018 sa triedy sekunda, tercia a kvarta zúčastnili exkurzie do Centra popularizácie fyziky v Gymnáziu V.P. Tótha v Martine. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD im predviedol za aktívnej účasti dobrovoľníkov ako sa správa ľudské telo, keď je zasiahnuté elektrickým prúdom, deti si vyskúšali ako možno využiť prúdenie tekutín (vody a vzduchu), už vedia prečo je užitočné si na stanovačku zobrať monočlánok a železnú plsť atď. Naši študenti skúsili fyziku bez matematiky ale nie bez chémie a nás učiteľky potešilo, že viacerí pekne reagovali na položené otázky a bez obáv sa púšťali do riešenia zadaných úloh.

 • Dňa 28.3.2018 sa 48 študentov našej školy zúčastnilo fyzikálnej exkurzie vo Vidacentre v Brne . Prezreli a vyskúšali si desiatky fyzikálnych, biologickych i geografických pokusov, navštívili prednášky o plazme i magnetizme a tí najodvážnejší vyskúšali i trenažér pre výcvik kozmonautov. Bol to užitočne a príjemne strávený deň.

 • Pri príležitosti Dňa učiteľov boli na pôde TSK oceňovaní pedagógovia trenčianskeho kraja. Medzi vybranými ocenenými učiteľmi boli aj Mgr. Natália Šípošová a PaedDr. Danka Michálková in memoriam. Gratulujeme!

 • Predsedníctvo Slovenskej asociácie športu na školách a Gymnázium Myjava vyjadrujú POĎAKOVANIE našej študentke Barborke Horniakovej za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodných školských majstrovstvách ISF v zimných športoch - ZIMNÁ GYMNAZIÁDA v kategórii národných družstiev dievčat v biatlone, ktoré sa konalo v dňoch 5. -10. 2. 2018 vo francúzskom Grenobli.

 • V piatok 23.marca 2018 sa konalo obvodné kolo SOČ, ktorej sa zúčastnilo šesť študentov nášho gymnázia. Súťaž sa uskutočnila na SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Do krajského kola SOČ, ktoré bude už 6.4.2018 na Starej Turej postúpili štyria z nich: Eliška Bekečová z 3.A, Veronika Hudáková a Stanislav Šturdík obaja z 3.B, a Pavol Tománek z 5.B., každý v inom odbore. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole SOČ.

 • V dňoch 23.-25.marca 2018 sa Stanislav Šturdík zúčastnil na celoslovenskom kole Geografickej olympiády v kategórii Z. Súťaž sa uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a pozostávala z teoretickej, praktickej a multimediálnej časti. Stano obsadil v konkurencii 32 súťažiacich z celého Slovenska krásne 5.miesto a zároveň sa stal úspešným riešiteľom. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Dňa 22.marca 2018 sa študent našej školy Dominik Gašparík (2.B) zúčastnil krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou.. V projektovej časti kategórie B obsadil výborné 2.miesto. Gratulujeme!

 • Od zajtra - t.j. 22.3.2018 fičí TéeNVé. O5 sú pre vás pripravené zaujímavé aktivity na hodinách, výstavy, exkurzie, besedy a netradičná forma vyučovania. Kompletný program si môžete pozrieť tu.

 • Dňa 19.3. 2018 sa konalo v Trenčíne krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorej obsadil náš žiak Martin Krč zo 4.B krásne 1. miesto v kategórii 2B. Ďakujeme mu za reprezentáciu a blahoželáme k úspechu. Zároveň držíme palce v celoštátnom kole. Toutes nos félicitations!

 • V decembri 2017 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, ktorého sa zúčastnili študenti sekundy a tercie. Úspešní riešitelia Peter Marek, Tomáš Michalec, Nikola Nošková a Martin Zeman zo sekundy a Lilien Feriancová, Lucia Holičová, Eva Viskupová a Hubert Závodský z tercie postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 14.03.2018. Naši študenti obstáli v konkurencii rovesníkov-matematikov na jednotku:

  Kategória P7 /sekunda/: 1. miesto Martin Zeman /úspešný riešiteľ/

 • Dňa 20.marca 2018 sa študent našej školy Martin Hôždala (3.A) zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V projektovej časti kategórie A obsadil v silnej konkurencii s prácou „Expresia proteínu DivIVA Clostridium difficile v bunkách Bacillus subtilis“ 2.miesto a postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v druhej polovici apríla v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria