Navigácia

Pondelok 22. 10. 2018

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Riaditeľské voľno 29.10.2018

  Riaditeľka školy udeľuje na deň 29.10.2018 všetkým žiakom školy riaditeľské voľno. V tento deň nebude prebiehať výučba a žiaci zostávajú doma.

 • Exkurzia "malého" GyMy do Bojníc

  Dňa 11.10 2018 sa triedy príma, tercia a kvarta zúčastnili exkurzie. Navštívili Hornonitriansky banský skanzen, kde mohli na vlastné oči vidieť a osobne si vyskúšať cestu, ktorou baníci každodenne fárali do útrob zeme za prácou plnou nebezpečenstiev a nástrah. Po viac ako dvoch hodinách strávených v podzemí žiakom dobre padla prechádzka slnečnými Bojnicami.

 • Bienále animácií Bratislava

  10. októbra sa naši prímani zúčastnili projekcie animovaných filmov v rámci programu Bienále animácií Bratislava. Animované etudy našich prímanov vznikli vznikli v rámci animačnej dielne improvizovaného štúdia po projekcii animovaných filmov v DK Samka Dudíka na Myjave.

 • Astrofilm Piešťany

  V dňoch 10. a 11.októbra 2018 sa 20 záujemcov o fyziku zúčastnilo podujatia Astrofilm Piešťany 2018. Prvý deň sme si pozreli vystúpenie Michala Figuru, ktorý predviedol v hodinovom bloku jednoduché fyzikálne pokusy z bežného života. Ďalší deň sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky RNDr.Jiřího Grygara o bezpilotných kozmických letoch a s tým spojených najnovších poznatkoch o vesmíre a zaspomínali sme si na Okná vesmíru dokorán...

 • Jesenná kvapka krvi

  Pomáhať si navzájom je ľudské. Aj týmto heslom sa riadi Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý koncom novembra 2018 dá všetkým pravidelným darcom krvi i prípadným smelým prvodarcom šancu po ôsmykrát v tomto roku darovať krv.

  Od roku 2014 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spoločne s Národnou transfúznou službou (NTS) v Trenčíne, považskobystrickou, bojnickou a myjavskou nemocnicou každoročne organizuje odber krvi, určený širokej verejnosti i zamestnancom úradu a okolitých inštitúcií. Za 4 roky prišlo darovať vzácnu tekutinu viac ako 400 darcov, ktorí spoločne prispeli takmer 160 litrami krvi. Trenčianska župa aj naďalej pokračuje v tomto humánnom činne a snaží sa pomáhať. Preto sa v utorok 20. novembra 2018 v čase od 8.00 h do 10.00 h uskutoční na pôde Úradu TSK v poradí ôsmy spoločný odber krvi Trenčianskej župy pod názvom Jesenná kvapka krvi. „Počas všetkých odberov, ktoré sme na župe zorganizovali, prišli pomôcť ľudia rôznych vekových kategórií. Teší ma, že pravidelne počas kvapky krvi stretávam študentov našich stredných škôl, zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dobrovoľných hasičov či zamestnancov župného úradu. Rád by som touto cestou všetkých pozval na už v poradí ôsme spoločné darovanie krvi,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

 • Príspevok na RZ a hygienu

  Vážení rodičia, po odsúhlasení Rodičovskou radou je pre tento školský rok výška príspevku RZ 25€/rodina (t.z. pri viacerých deľoch na našej škole platí rodič tento príspevok len raz!) a výška príspevku na hygienu 5€/žiaka (t.z. platí sa za každé dieťa na škole).

  Príspevky prosím uhrádzajte na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu Myjava, Jablonská 301/5, 90701 Myjava, č. účtu: SK 72 0900 0000 0000 3723 1478 - Slovenská sporiteľňa. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím: meno žiaka, trieda, suma a čo platíte (pr.: Alica Bémová, 3.A, 30€, príspevok RZ+hygiena).

 • Myjavských gymnazistov ocenil britský veľvyslanec

  V stredu, 19. septembra, sa slávnostnou ceremóniou ukončil program DofE pre účastníkov na bronzovej úrovni. Ocenenia si prevzali aj študenti myjavského gymnázia a teraz je len na nich, či sa uspokoja s bronzom, alebo sa pokúsia získať strieborné, či dokonca zlaté ocenenie Vojvodu z Edinburghu

  Program DofE (Cena Vojvodu z Edinburghu) je rozvojový program, ktorý vedie mladých ľudí k rozširovaniu škály zručností, k budovaniu silnej vôle prostredníctvom športu či k podpore svojho okolia v rámci dobrovoľníctva. V prvom rade je však DofE výzva. Vytýčiť si záväzný cieľ a systematicky na ňom pracovať až do jeho dosiahnutia počas troch až šiestich mesiacov predsa vyžaduje nezanedbateľnú dávku odhodlania.

 • Úspešná letná biatlonová sezóna žiačky Myjavského gymnázia Barborky Horniakovej.

  Dňa 9.9.2018 sa vo Vyhniach konalo 1. kolo Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone. Naša žiačka Barborka Horniaková z Myjavského gymnázia sa stala majsterkou Slovenska vo vytrvalostnom preteku so streľbou 1 0 2 0.

  Hneď o týždeň v dňoch 15. a 16. septembra sa konalo druhé kolo Majstrovstiev Slovenska v Predajnej pri Banskej Bystrici. Aj v tomto kole pretekov Majstrovstiev Slovenska sa Barborke mimoriadne darilo. V sobotu v rýchlostných pretekoch vyhrala 1. miesto, v nedeľu po menej vydarenej streľbe v pretekoch s hromadným štartom obsadila 2. miesto.

 • Rodičovské združenie a Rodičovská rada

  20. septembra 2018 sa v jednotlivých triedach o 15.30 hod uskutoční rodičovské združenie. Následne, o 16.30 hod zasadne v riaditeľni školy Rodičovská rada.

 • Ponuka krúžkov na aktuálny školský rok

  Na tomto odkaze nájdete ponuku krúžkov na tento školský rok. Prihlásiť sa na nich môžete prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré vám rozdajú vaši triedni učitelia. Bližšie informácie o náplni a činnosti na krúžkoch nájdete u vedúcich krúžkov.

 • O5 s5 v škole :)

  Oznamuje sa všetkým, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 8.15 hod v telocvični školy.

 • Eš Vé Pé 2018

  Tretí júnový pondelok bol deň, kedy sme sa lúčili a kývali rodičom plní elánu na cestu za novými zážitkami. Približne 4 a pol hodinová cesta vlakom bola síce trochu únavná, ale i plná zábavy. Ubytovanie nás čakalo v obci menom Veľký Slávkov neďaleko Popradu. Rozložili sme sa v útulných domčekoch. Na druhý deň sme sa vydali na turistiku. Lanovka nás vyviezla na Skalnaté pleso. Bol tam krásny výhľad, ďalej sme však museli ísť po svojich. Kamenistou cestou sme navštívili niekoľko chát, videli sme krotkú líšku a pokochali sme sa aj vodopádmi. Po trochu osami skomplikovanej turistike sme sa išli zrelaxovať do Aquacity Poprad. Oddýchnutí po obede sme vyrazili do Tricklandie, kde vznikla asi väčšina našich fotiek. 2D obrazy na stenách sa v našich mobiloch a foťákoch premenili na obrázky s nádychom rozprávky. Rušný deň sme zakončili večerou a oddychom na chatách. V štvrtý deň našej dobrodružnej výpravy nám doobeda zostalo dosť času na tvorbu projektov, ktoré nám zadali pani učiteľky. Poobede prišiel čas na prechádzku po Štrbskom plese a tí odvážnejší išli na turistiku na vodopád Skok. Prechádzku i turistiku sme si užili aj vďaka krásnemu počasiu. Cestou naspäť sme všetci cítili stres, únavu a hlad kvôli komplikáciám na električkovej trati. Po tri-krát dlhšej ceste boli večera a gauč vykúpením. Posledný večer sme sa veľa smiali, veľa sme jedli a jednoducho sme si to užívali. V piatok doobeda sme prezentovali projekty na ktorých sme tak usilovne pracovali, riešili sme posledný kvíz a

 • Spolupráca s univerzitami

  Naša škola nadviazala spoluprácu v oblasti fyziky so štyrmi univerzitami na Slovensku - UK Bratislava, UPJŠ Košice, Žilinská univerzita, TU Zvolen. Cieľom tejto spolupráce je podporiť prírodovedné vzdelávanie, zvýšiť popularitu fyziky a v neposlednom rade uľahčiť a zefektívniť prácu učiteľa.
  Prvým krokom spolupráce bolo testovanie študentov 2.B triedy. Testovanie prebehlo anonymne. Študenti odpovedali na kvalitatívne úlohy z bežného života a umiestnili sa nad celoslovenským priemerom.

 • Začali sa expedície DofE

  Školský rok sa blíži ku koncu a s ním pomaličky aj druhý ročník DofE (Ceny vojvodu z Edinburghu) - program, do ktorého sa mohli študenti gymnázia zapojiť i v školskom roku 2017/2018. V tomto roku sme si plnili svoje ciele a vytrvalo sme na nich pracovali, či už to bol rozvoj talentu, dobrovoľníctvo alebo športové aktivity. Na úplné dokončenie a úspešné absolvovanie sme však ešte museli splniť jednu misiu – a tou je expedícia.

  V dňoch 28.-29.5. sa bronzoví dofáci vydali na dvojdňovú cvičnú expedíciu (Myjava – Poľana – Javorina – Stará Turá), kde si museli sami pripraviť teplé jedlo, prespať noc v stane a hlavne pomáhať si v skupine a užívať prítomnosť iných ľudí bez elektroniky a spoliehať len na seba a svoju vlastnú orientáciu na mape.

 • Celoslovenský "Jazykový kvet 2018"

  Dňa 1.6. 2018 sa traja študenti Gymnázia Myjava zúčastnili v Nitre finále súťaže JAZYKOVÝ KVET. V silnej celoslovenskej konkurencií ste nám znova dokázali, že patríte medzi NAJLEPŠÍCH na Slovensku !!!

  Martin Krč (4.B.) 3. miesto ANJ Poézia (vlastná tvorba)

  Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B.) 4. miesto ANJ Poézia-Próza

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili nielen celoslovenského, ale aj krajského kola súťaže, za úspešnú reprezentáciu školy. Všetkým prajeme veľa vytrvalosti a nové skvelé nápady do budúceho roka.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria