Navigácia

Streda 21. 2. 2018

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Dňa 15. februára 2018 sa študenti našej školy zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády.

  Študent Jakub Taran z Kvarty obsadil 3. miesto v kategórii C.

 • I tento rok si naši jazykovo nadaní študenti zmerali sily so svojimi rovesníkmi z celého Trenčianskeho kraja. Dňa 14.2.2018 sa zúčastnili 28. ročníka krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Krajské kolo, tak ako každý rok, sa konalo na trenčianskom Gymnáziu.

  Ani tento raz sa naši študent nedali zahanbiť a vo veľmi vyrovnanej konkurencii obsadili skvelé druhé, tretie a štvrté miesto.

  kategória 2C1 2. miesto Martin Krč 4.B

  kategória 2B 3. miesto Peter Staňo 4.A

  kategória 2A 4. miesto Natália Kročianová sexta

 • Dňa 9.februára 2018 sa študenti našej školy zúčastnili krajského kola Geografickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. V silnej konkurencii v kategórii Z obsadil Stanislav Šturdík z 3.B 3. miesto a postúpil na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 23.-25.3.2018 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  Dňa 6.februára 2018 sme na našej škole privítali žiakov základných škôl myjavského regiónu na OK geografickej olympiády. Z našich žiakov dosiahli najlepšie umiestnenie v kategórii E Lucia Holičová 1.miesto a Hubert Závodský 2.miesto.

 • 7. februára na pôde ruskej ambasády sa uskutočnilo priateľské stretnutie Veľvyslanca Ruska na Slovensku A.L.Fedotova so slovenskými víťazmi Medzinárodnej olympiády z ruštiny. Veľvyslanec zablahoželal všetkým prítomným a udelil slovenským žiakom príslušné vyznamenania.

 • V dňoch 29.1.-1.2.2018 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý je organizovaný spoločnosťou AIESEC v spolupráci s OSN a ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. V rámci neho sme privítali dve lektorky, Zoe Nazarovu z Ukrajiny a Graciu Weningayu z Jávy. Projektu sa zúčastnili študenti 3.A, kvinty a sexty, ktorí počas štyroch dní mali možnosť spoznať zvyky a tradície týchto krajín, prostredníctvom diskusií a prezentácií oboznámiť sa so súčasnými trendmi a problémami vo svete. Komunikácia v anglickom jazyku umožnila študentom otestovať si nielen svoje jazykové schopnosti, ale aj rozvinúť zodpovednosť a toleranciu k odlišnosti. V poobedných hodinách sa lektorky stretli aj s ďalšími žiakmi našej školy, ktorí si pre nich pripravili program v podobe lekcie slovenského jazyka, prezentácie o zaujímavých miestach Slovenska, či návštevy pizzérie alebo kaviarní v Myjave. Foto v galérii.

 • Vážení rodičia, pozývame vás na RZ, ktoré sa uskutoční 13.2.2018 od 15.30 v jednotlivých triedach. O 16.00 sa bude konať v riaditeľni zasadnutie Rodičovskej rady.

  POZOR! Predposledné ročníky - t.j. triedy 3.A a 4.B budú mať spoločné špeciálne RZ v jedálni školy o 15.30, na ktorých im bude podrobne predstavený systém tvorby vlastného učebného plánu v poslednom - maturitnom ročníku. Na tomto stretnutí je žiadúca účasť študentov daných tried a rodičov spoločne.

 • V stredu 25.1.2018 prebehlo vyhodnotenie medzinárodnej online matematicko informatickej súťaže iBobor 2017. Súťaže sa zúčastnilo 26 študentov, z ktorých bolo 16 úspešných riešiteľov:
  Martin Zeman, Ján Bielčik, Rebeka Hruščová, Eva Viskupová, Andrej Pribiš, Viliam Boháč, Lilien Feriancová, Martin Ilavský, Barbora Horniaková, Kristián Zednikovič, Benjamín Havlík, Stanislav Mosný, Adam Miko, Ivan Pančiak, Adam Eliáš, Ladislav Gaža.
  Z nich 11 študentov s percentilom viac ako 90. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom z celého srdca blahoželáme. Ľ. Domenová

 • V sekcii "Prijímacie konanie 2018/2019" nájdete aktuálne kritériá pre prijímacie skúšky na 5-ročnú bilingválnu formu štúdia. Kritériá prerokovala pedagogická rada 25.1.2018. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 9. a 10. apríla 2018.

 • Dňa 17.1.2018 sa na našej škole už tradične uskutočnilo školské a zároveň i okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre veľké gymnázium.

  Tento rok, už v 28. ročníku, si naši študenti zmerali svoje sily v kategóriách 2A (prvý a druhý ročník 4. ročného štúdia, kvinta a sexta) a 2B (tretí a štvrtý ročník 4. ročného štúdia, septima a oktáva). Naša škola bola tiež organizátorom okresného kolo olympiády pre stredné odborné školy čo je kategória 2D.

  Celkovo sa olympiády zúčastnilo 33 študentov z nášho Gymnázia a jeden žiak z SPŠ Myjava.

 • Dňa 16.1.2018 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili regionálneho kola súťaže First Lego League v Žiari nad Hronom. Je to celosvetová robotická súťaž, ktorej cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom rozvíjať u 10 – 16 ročných detí záujem o vedu a technológie. Súťaží sa v 4 disciplínach – Robot game, Robot design, Team work a Research project.

  No a tou najlepšou správou je, že reprezentanti našej školy Juraj Molčan, Martin Zeman a Tomáš Michalec sa v konkurencii 10 slovenských tímov nestratili. V hlavnej súťaži Robot game postúpili do finále a podobne aj v ostatných troch disciplínach dosiahli pódiové umiestnenia. A to znamená celkové 1.miesto a postup na stredoeurópske finále do poľského mesta Lodž, ktoré sa uskutoční vo februári.

 • Pekná reportáž z predvianočnej charity od Západoslovenskej TV.

 • Pokyny k školskému kolu Geografickej olympiády - kategória Z

  Kedy sa bude súťažiť: 12. 1. 2018 (piatok) od 14:30 do 16:00

  Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13:00 do 14:30. Školské kolo GO kategórie Z 2017/2018 tvorí jeden test, obsahuje 30 otázok a čas trvania je 35 minút. Súťaží sa online na internete.

  Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

 • Vďaka našim skvelým študentom sa v predvianočnom čase uskutočnil 2. ročník charitatívnej akcie, ktorej výťažok bol tentokrát určený pre Detský domov na Myjave. Napokon sa podarilo vyzbierať 700€, ktoré zástupcovia študentského parlamentu, spolu s jeho koordinátorkou Mgr. Ľubicou Durcovou, odovzdali 22.12.2017 priamo v Detskom domove na Myjave. ĎAKUJEME! Článok s fotografiami.

  Popri tejto akcii sa uskutočnila aj zbierka na rekonštrukciu študentskej kultúrnej miestnosti, prostredníctvom ktorej sa podarilo vyzbierať 383€.

 • IVAN, z celého srdca Ti GRATULUJEME k skvelému úspechu na 15.medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka!! Ivan Pančiak, žiak 4.A našej školy dôstojne reprezentoval Slovensko a v kategórii B2 dosiahol vynikajúce výsledky: 1. Prvé miesto v súťaži „Mladý rečník“ a 2. Celkovo druhé miesto.

  15.medzinárodná olympiáda z ruského jazyka prebiehala 4. - 8. decembra 2017 v Moskve. Slávnostne otvorenie finále olympiády sa konalo 5. decembra v budove Geologického múzea.

  Účastnikov olympiády a hostí privítali podpredsedníčka vlády RF Olga Golodec a predstaviteľ Ministerstva školstva RF Pavel Zeňkovič. Obaja zaželali učastnikom veľa úspechov.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria