Navigácia

Piatok 22. 9. 2017

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • GYMY patrí k prvým školám na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť vstúpiť do programu DofE (The Duke of Edinburg’s International Award ).

  Naši študenti v školskom roku 2016/17 po prvýkrát zapojili do tohto projektu, a zatiaľ čo niektorí stále pracujú na splnení si svojich vopred určených cieľov, štrnásti žiaci svoje polročné úsilie už úspešne zakončili.

 • Na tomto zozname si môžete pozrieť otvorené krúžky pre aktuálny školský rok. Všetky informácie o krúžku - kedy, kde, kto a s kým vám podajú vedúci krúžkov. Takže ak ste sa zapísali na niektorý z otvorených krúžkov, kontaktujte priamo vedúceho pedagóga. Krúžky začínajú svoju činnosť od pondelka 25.9.2017.

 • Prvé tohtoročné "rodičko" sa bude v jednotlivých triedach konať v utorok 26.9.2017 o 15.30 hod. Následne sa o 16.00 hod uskutoční zasadnutie vedenia školy a Rodičovskej rady spolu s Radou školy. Spoločné zasadnutie bude vo fyzikálnom laboratóriu.

 • Aj tento školský rok môžete po vyučovaní navštevovať záujmové krúžky. Tu nájdete ich ponuku. Vyberte si krúžok a prostredníctvom vzdelávacieho poukazu sa cez vášho triedneho učiteľa na krúžok prihláste. To, či sa daný krúžok otvorí, závisí od záujmu a počtu prihlásených študentov. Informácie o jednotlivých krúžkoch dostante u ich vedúcich.

 • Nový školský rok "v novom šate" slávnostne otvorí predseda TSK Ing. Baška v pondelok 4.9.2017 o 8.00 hod

 • Toto prestížne ocenenie získal náš študent Ivan Pančiak z 3.A. Info nájdete na tomto odkaze.

 • Postupne sme Vás informovali o napredovaní iniciatívy 6 študentov z 2.A zlepšiť niečo vo svojom okolí v rámci medzinárodného projektu „Who else?“, do ktorého sú zaangažovaní študenti zo Slovenska, Česka a Estónska.

  Začiatok bol koncom minulého šk. roka 2015/2016, kedy sa koordinátorka projektu pre našu skupinu druhákov p. profesorka Mockovčiaková zúčastnila meetingu pre učiteľov v Estónsku. V semtembri 2016 sa konall meeting pre vedúcich tímov, ktorého sa zúčastnila Natália Lešková z 2.A. v Prahe.

 • V piatok 18.6.2017 k nám zavítal Dr. Peter Adásek z amerického mestečka Little Falls, ktoré leží v štáte New York. Je reprezentantom Historickej spoločnosti v Little Falls a s hrdosťou sa hlási k svojim koreňom v našom regióne. Študenti všetkých ročníkov bilingválneho gymnázia sa dozvedeli príbeh Anny Mockovej, ktorá chybou pracovníka stanice v Massachussettes omylom pricestovala do Little Falls v New Yorku, namiesto do Little Falls v New Jersey. A tu sa začala písať história viac ako tisícky myjavských rodákov, ktorí sem pricestovali za prácou. Vďaka entuziazmu viacerých obyvateľov tohto mestečka bolo v roku 2014 založené partnerstvo medzi Myjavou a "Americkou Myjavou", ako bolo Little Falls prezývané. Študenti, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie, boli odmenení semienkami rôznych druhov plodín. Najväčším prekvapením bolo tričko, ktoré mal pán doktor oblečené. Boli na ňom rôzne slovenské slová, mnohé z nich archaizmy, ktorých význam bohužiaľ ani študenti nepoznali. Budúci rok sa pán doktor chystá priviesť skupinu 20-30 obyvateľov Little Falls na Myjavské slávnosti a kto vie, možno medzi nimi budú aj Vaši vzdialení príbuzní. :) Foto v galérii.

 • Na uvedených linkoch si môžete pozrieť reportáže TVM Myjava a TV Centrál o návšteve delegácie TSK v našom okrese, v rámci ktorej navštívila aj našu školu.

 • Koncom minulého roka sa nám podarilo nadviazať kontakt so sesterským mestečkom Myjavy - Little Falls v štáte New York v USA. Vysoké percento obyvateľov tohoto mestečka má svoje korene v Myjave a jej okolí. V miestnom múzeu majú dokonca stálu expozíciu venovanú Myjave a tradíciám myjavského regiónu. Naši najmladší študenti sa spriatelili so svojimi rovesníkmi z miestnej základnej školy prostredníctvom  klasickej listovej korešpodencie. Už tento piatok privítame v našej škole jedného z iniciátorov tohoto projektu pána Petra Adáska, klinického profesora pediatrie na fakulte medicíny v Denveri. Foto v galérii.

 • 8. júna navštívila našu školu delegácia od nášho zriaďovateľa z TSK, vedená predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom a primátorom mesta Myjava Pavlom Halabrínom. Dôvodov návštevy bolo niekoľko: slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v areáli školy, prehliadka zrekonštruovaného fyzikálneho laboratória a laboratórii chémie a biológie, ktoré boli doplnené novými pomôckami v rámci investičných akcií TSK v uplynulom školskom roku, ale najmä slávnostné zahájenie komplexnej rekonštrukcie starej budovy Gymnázia - výmeny okien a zateplenie obvodového plášťa, ktorú bude realizovať víťaz výberového konania - firma AVA Stav z Galanty. Začiatok realizácie bude 19.6.2017.

 • Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo 6 júna  2017 v priestoroch spoločnosti Hewlett Packard Enterprise v Bratislave, ktorá tento program podporuje. Dievčatá tu vybojovali cenné 2. miesto. Ich úlohou bolo  vypracovať a odprezentovať prípadovú  štúdiiu na tému "Zamestnanec, zamestnávateľ...a alkohol.“ Ako eticky postupovať a zareagovať v danej situácii sa dievčatá zhostili veľmi zodpovedne a správne. Súťaž je súčasťou programu Etika v podnikaní, do ktorého sa každoročne zapájajú žiaci druhého ročníka našej školy na hodine etickej výchovy. Predchádzalo mu korešpondenčené kolo súťaže, na základe ktorého postúpilo  zo 43 zapojených  tímov 8 najlepších. Zámerom tejto súťaže je umožniť študentom vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh a  pri hľadaní riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného života. Poďakovanie patrí rovnako aj Pati Jurenkovej, ktorá spoločne pracovala s Terkou na korešpondenčnom kole a nemohla sa finále zúčastniť. Foto v galérii.

 • Maturity na našej škole očami priamych aktérov :)

 • Opäť aj tento rok 8 našich študentov bilingválneho gymnázia v spolupráci s jazykovou školou v Trenčíne úspešne vykonalo Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Okrem maturitného vysvedčenia si teda odnášajú aj cenný certifikát o vykonaní štátnice. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom živote.

 • Aj tento rok sme sa vydali do Školy v prírode. Tohoročná destinácia bola Demänovská dolina, konkrétne hotel Liptov pod Chopkom. Išli sme vlakom do Nového mesta nad Váhom a odtiaľ rýchlikom do Liptovského Mikuláša. Cesta bola pomerne náročná, ale vo vlaku sme si udržali dobrú náladu. Počas pobytu sme nezabudli ani na turistiku. Navštívili sme tak symbolický cintorín, pamätníky, užili si sme si pohľad na nádheru Nízkych Tatier. Nemohli sme zabudnúť ani na jednu z troch ľadových jaskýň na Slovensku. Bola to Demänovská ľadová jaskyňa. Na Deň detí nám naše p. učiteľky pripravili príjemné prekvapenie. Zaviedli nás do areálu Tatralandie, kde sme si mohli pohladkať levíča či medveďa. Videli sme tiež 12 miniatúrnych stavieb zo sveta a prešli zrkadlovým bludiskom. Počasie nám hralo do kariet a aj vďaka tomu sme si pobyt užili naplno. Dúfame, že aj o rok pôjdeme :). Foto je v galérii.    

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria