MicrosoftTeams Office - prihlásenie

                     

Sledujte nás i tu...

     

             

 

 

 

#gymnazium_myjava

 

 

Pondelok 1. 3. 2021

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude pre všetkých žiakov našej školy od 1. marca 2021 zabezpečený výchovno-vzdelávací proces opäť dištančnou formou.

 • Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sú od 13.12.2020 pre cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy zavedené časové lístky. Župa tak prichádza s riešením, ako nielen zefektívniť čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť peniaze tých, ktorí si časové lístky obstarajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene.

 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:

  V prípade, že žiak bude mať na prihláške uvedené pri predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní slovné hodnotenie „absolvoval“ v danom roku alebo polroku, naša škola toto slovné hodnotenie nahradí známkou daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka.

 • Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že v pondelok 22.2.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného 7-dňového testu.

  Odberové miesta v Myjave počas 19. a 20. februára 2021:

  Štadión

  piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

  sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

  piatok: 15.00-20.00

  sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

  piatok: 15.00-20.00

  sobota: 8.00-13.00

  CVČ

  sobota: 8.00-13.00

 • Oznamujeme zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, ktorí sa zúčastnia Jarnej školy, aby žiaci pri príchode do školy predložili čestné vyhlásenie. Plnoletí žiaci predložia čestné vyhlásenie pre plnoletých žiakov. Pri vstupe do budovy školy sa všetci žiaci preukážu aktuálne platným negatívnym výsledkom testu.


 • Oznamujeme študentom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že zajtra, v pondelok 8.2.2021, záčína prezenčné vyučovanie. Študent sa pri nástupe na vyučovanie musí preukázať negatívnym testom.

 • Testovanie zamestnancov a plnoletých žiakov pripravujeme v spolupráci s Mestom Myjava, otestovať sa môžete v piatok 5. februára a v sobotu 6. februára 2021 v 4 odberových miestach na Myjave:

  • v KD Samka Dudíka a v telocvični SPŠ (obe v piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.),

  • na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.),

  • možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava (v piatok od 10.30 do 14.30 a v sobotu od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.).

 • Prímátor Myjavy Pavel Halabrín adresuje občanom list s informáciami a podmienkami, za ktorých sa v Myjave od pondelka 8. februára otvorí I. stupeň základných škôl a maturitné ročníky. V piatok a sobotu budú zriadené v meste odberové miesta určené pre rodičov a zamestnancov škôl:

  Vážení obyvatelia, rodičia, zamestnanci škôl, tak sme sa dočkali.

  Môžeme od pondelka oficiálne otvoriť prvý stupeň základných škôl , materské školy, ZUŠku. Máme obrovskú výhodu v tom, že nám škôlky a školské kluby už pracujú. Niekde týždne, inde pár dní. Pre Vaše informovanie, prikladám postrehy a to ako to 3 dni funguje v školských kluboch na ZŠ Štúrova. Podobne je to aj na Turej Lúke, čiastočne aj na Viestovej. Obrovská vďaka patrí všetkým, čo to pomohli takto zvládnuť a pomôcť deťom.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojich stránkach uverejnilo aktualizovaný materiál k návratu končiacich ročníkov do škôl. Pre našu školu sú končiacimi ročníkmi triedy IV.A, V.B a oktáva.

 • Dňa 5.2.2021 sa uskutoční školské kolo GO v kategórii Z

  Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

  Súťaží sa online na internete.

  Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

  O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

 • Minulý týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády kategórie E,F (triedy príma a tercia).V kategórii F (príma) sa umiestnili:

  1. Ema Kuchárková

  2. Olívia Reptová

  3. Markéta Marková

  V kategórii E (tercia) sa umiestnili:

  1. Tomáš Vičík

  2. Petronela Hodúlová

  3. Alexandra Michalcová

  Všetci umiestnení postupujú do okresného kola, srdečne blahoželáme! Srdečne ďakujeme učiteľom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.

 • Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás na online Deň otvorených dverí - prezrite si naše priestory a vypočujte si výpovede našich súčasných i bývalých študentov a našich učiteľov. V budúcom školskom roku budeme otvárať 2 triedy 4-ročného štúdia (48 žiakov) a 1 triedu 5-ročného bilingválneho anglicko-slovenského štúdia (25 žiakov). Tešíme sa na našich nových študentov. Online prehliadka TU...

 • Okrem olympiády v anglickom jazyku sa dňa 18.januára 2021 uskutočnilo aj školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorý sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk s dotáciou 2 resp. 3 hodiny týždenne. Preto sme radi, že sa naši študenti zapájajú aj do tejto súťaže, ktorá vôbec nie je z tých ľahších...

  Školského kola online sa zúčastnilo 7 študentov v dvoch kategóriách „veľkého“ gymnázia. Oproti minulým ročníkom bola súťaž kratšia o ústnu časť, ktorú organizátor v tomto nezvyčajnom študijnom roku vynechal.

 • Už tradične sa i tento školský rok na našom gymnáziu uskutočnili ďalšie školské kolá 31. ročníka olympiády v anglickom jazyku pre veľké gymnázium.

  Súťažilo sa v štyroch kategóriách: 2A – 1. a 2. ročníky, 2B – 3. a 4. ročník, 2C2 – anglofónni študenti, a 2C1 – všetky ročníky bilingválneho štúdia.

  Tento rok študenti i naši pedagógovia mali sťažené podmienky, keďže celá olympiáda sa musela uskutočniť on-line, a to cez MS Teams program.

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim študentom, ktorí boli ochotní sa zúčastniť súťaže i za týchto náročných podmienok. Spolu súťažilo vo všetkých kategóriách 57 študentov, čo je naozaj pekné číslo.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria