Navigácia

Pondelok 22. 1. 2018

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Dňa 16.1.2018 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili regionálneho kola súťaže First Lego League v Žiari nad Hronom. Je to celosvetová robotická súťaž, ktorej cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom rozvíjať u 10 – 16 ročných detí záujem o vedu a technológie. Súťaží sa v 4 disciplínach – Robot game, Robot design, Team work a Research project.

  No a tou najlepšou správou je, že reprezentanti našej školy Juraj Molčan, Martin Zeman a Tomáš Michalec sa v konkurencii 10 slovenských tímov nestratili. V hlavnej súťaži Robot game postúpili do finále a podobne aj v ostatných troch disciplínach dosiahli pódiové umiestnenia. A to znamená celkové 1.miesto a postup na stredoeurópske finále do poľského mesta Lodž, ktoré sa uskutoční vo februári.

 • Pekná reportáž z predvianočnej charity od Západoslovenskej TV.

 • Pokyny k školskému kolu Geografickej olympiády - kategória Z

  Kedy sa bude súťažiť: 12. 1. 2018 (piatok) od 14:30 do 16:00

  Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13:00 do 14:30. Školské kolo GO kategórie Z 2017/2018 tvorí jeden test, obsahuje 30 otázok a čas trvania je 35 minút. Súťaží sa online na internete.

  Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

 • Vďaka našim skvelým študentom sa v predvianočnom čase uskutočnil 2. ročník charitatívnej akcie, ktorej výťažok bol tentokrát určený pre Detský domov na Myjave. Napokon sa podarilo vyzbierať 700€, ktoré zástupcovia študentského parlamentu, spolu s jeho koordinátorkou Mgr. Ľubicou Durcovou, odovzdali 22.12.2017 priamo v Detskom domove na Myjave. ĎAKUJEME! Článok s fotografiami.

  Popri tejto akcii sa uskutočnila aj zbierka na rekonštrukciu študentskej kultúrnej miestnosti, prostredníctvom ktorej sa podarilo vyzbierať 383€.

 • IVAN, z celého srdca Ti GRATULUJEME k skvelému úspechu na 15.medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka!! Ivan Pančiak, žiak 4.A našej školy dôstojne reprezentoval Slovensko a v kategórii B2 dosiahol vynikajúce výsledky: 1. Prvé miesto v súťaži „Mladý rečník“ a 2. Celkovo druhé miesto.

  15.medzinárodná olympiáda z ruského jazyka prebiehala 4. - 8. decembra 2017 v Moskve. Slávnostne otvorenie finále olympiády sa konalo 5. decembra v budove Geologického múzea.

  Účastnikov olympiády a hostí privítali podpredsedníčka vlády RF Olga Golodec a predstaviteľ Ministerstva školstva RF Pavel Zeňkovič. Obaja zaželali učastnikom veľa úspechov.

 • Radi Ťa aj s rodičmi uvidíme na našom tradičnom D.O.D., ktorý bude 20.12.2017 od 8.00 do 17.00 v priestoroch nášho GyMy. Lepšie je raz vidieť ako 100 krát počuť. Lepšie je presvedčiť sa na vlastné oči a na vlastnej koži, ako prijať sprostredkované informácie. Lepšie je spýtať sa priamo v škole našich učiteľov a študentov, ako "niekoho na ulici", kto len počul...

  Ak chceš byť v budúcnosti GyMy gymplák - a nezáleží či 4-ročný klasik, alebo 5-ročný bilingvál, príď sa na vlastné zmysly presvedčiť, "o čo tu go" :) Radi Ťa privítame na D.O.D. 20.12.2017 u nás na GyMy.

 • Matúš Rumíšek, žiak 2A triedy sa zúčastnil vedomostného Kvízu Veľvyslanectva Ruska na Slovensku, o všeobecných stránkach histórie ruského a slovenského národa. Organizátormi kvízu boli Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, Veľvyslanectvo Slovenska v Rusku, Ruske centrum vedy a kultúry v Bratislave a Slovenský inštitút v Moskve.

  Do súťaže sa zapojilo 86 žiakov z Ruska a 66 žiakov zo Slovenska.

  Kvíz pozostával z 20. otázok, na každú z nich sa vyžadovala rozvinutá odpoveď. Zároveň na tému k jednej z otázok bolo možné vypracovať samostatnú esej na štyri strany, ktorú porota kvízu hodnotila ako dodatočnú výhodu. Štruktúra kvízu zahrňovala tieto tematické okruhy: „Všeobecné stránky histórie“, „Literatúra a filozofia“, „Kultúra a umenie“, „Vedecké a vzdelávacie väzby", „Diplomacia“. Kvíz sa uskutočnil v ruskom jazyku.

 • Milí kolegovia a študenti, práve vychádza prvé tohtoročné číslo nášho školského časopisu What´s Up. Okrem klasických rubrík sa dočítate o návšteve prezidenta A.Kisku alebo o stretnutí našej žiačky D.Babincovej s princom Edwardom na záverečnom ceremoniáli v rámci projektu DOFE. Chceli by sme Vám dať do pozornosti aj fotografickú súťaž na pokračovanie, ktorú rozbiehame tento školský rok. V každom z troch čísel nájdete fotky objektov, okolo ktorých prechádzate každý deň bez povšimnutia. Dokážete ich identifikovať? Svoje odpovede spolu so svojím menom a triedou vhoďte do schránky s logom What´s Up, ktorú nájdete pri triede 4.B. V júni vyžrebujeme troch najúspešnejších výhercov, ktorí získajú zaujímavé ceny. Príjemné čítanie!

 • Dňa 29.11.2017 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pre bilingválne gymnázium (kategória 2C1).

  37 študentov zo všetkých ročníkov si zmerali svoje schopnosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z gramatickej časti, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením. Štyria najlepší postúpili do ústnej časti.

  Ústna časť pozostávala z dvoch úloh -prvá zahŕňala porovnanie dvoch obrázkov a v druhej študenti hrali svoje úlohy v rámci dialógu.

  Najlepší traja študenti boli opäť z tej istej triedy, 4.B, ako minulý rok:

 • Dňa 23.11.2017 sme spoločne oslávili sviatok Vďakyvzdania „Thanksgiving Feast“. Ráno, po príchode do školy, sme priniesli veľa fantasticky rozvoniavajúceho jedla. Naša trieda sa začala meniť na raj plný maškŕt od výmyslu sveta. Cookies od Anet a spol. sa minuli ešte pred začatím. No to najlepšie nás čakalo cez piatu hodinu. “Oficiálne“ sme začal ochutnávať tie dobrôtky, ktoré nás vábili celý “nekonečne“ dlhý deň. Svojou návštevou nás poctili viacerí naši učitelia, aj Matt s jeho dvoma detičkami. Hlavným pokrmom bol tradičný moriak, ktorý chutil hádam všetkým okrem našich dvoch vegetariánov. Každý, kto prišiel napísal na malý lístoček za čo je vďačný a na záver tohto dňa sme ich všetky ponalepovali na stromček, ktorý nám nakreslila malá Anička. Oslavu sme skončili poupratovaním triedy a pomaličky sme sa roztrúsili domov.

 • Dňa 22.11.2017 sa vybraní žiaci 2.B, 3.B, 5.B, 4.A , 4.C a Oktávy zúčastnili exkurzie do Viedne. Jasné ranné počasie neskorej jesene sľubovalo nádherný deň. Cestu do Rakúska sme zvolili cez Moravský Svätý Ján, cez Záhorskú nížinu (SK) a Moravské pole (AT) priamo k Dunajskému ostrovu, kde sa nachádza UNO City. Celá cesta exkurzie priam dýchala históriou. Už prechod cez rieku Moravu svojou neporušenou prírodou pripomínal časy nie až tak dávne, keď hranica medzi Československom a Rakúskom bola prísne strážená.

 • Víťaz celoslovenského kola olympiády z ruského jazyka kategórie B2, Ivan Pančiak, žiak 4.A triedy, postupuje ďalej na Medzinárodnú olympiádu v ruskom jazyku do Moskvy už po druhýkrát.

  15. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa uskutoční 4.12.- 8.12. 2017 v Štátnom inštitúte A. S. Puškina v Moskve. Do súťaže sa zapojilo viac ako 2000 účastníkov z celého sveta, prevažne víťazi celoštátnych olympiád. Úlohou bolo vypracovať distančné zadania, ktoré pozostávali z gramatiky a slohovej práce. Do finále postúpilo 158 študentov z 32 krajín sveta. Želáme mu úspešnú reprezentáciu našej školy, mesta a Slovenska.

 • Dňa 20.11.2017 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku pre malé gymnázium.

  Tento rok sme mali súťažne len kategóriu 1B – tercia a kvarta; a nesúťažne si niektorí vyskúšali i kategóriu 1C – anglofónni študenti.

  Najlepší študenti z 1B kategórie, ktorí prešli písomnou časťou - gramatika, slovná zásoba, počúvanie a čítania s porozumením, postúpili do ústnej časti.

  Ústna časť už tradične pozostáva z dvoch úloh. V prvej úlohe musia študenti na základe obrázkov porozprávať príbeh v anglickom jazyku – na jeho vymyslenie majú dve minúty. V druhej úlohe majú študenti i učiteľ pridelenú konkrétnu postavu ktorú predstavujú, a vedú spolu rozhovor .

 • Poskytuje možnosť vypožičať si knihy v anglickom jazyku od britských, amerických a svetových autorov v rôznych stupňoch – od zjednodušeného čítania pre začiatočníkov až po originály literárnych diel pre pokročilých. Zoznam kníh a výpožičný poriadok.

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (známa tiež pod skratkou DofE) je program na rozvoj osobnosti, zručností a talentu, do ktorého sa už druhý rok zapájajú aj študenti myjavského gymnázia. Štrnásti z nich program úspešne dokončili na bronzovej úrovni a boli ocenení na záverečnej ceremónii v Trenčíne.

  Daniela Babincová z 2.A bola navyše vybraná ako najúspešnejšia absolventka za myjavské gymnázium a ako jedna z päťdesiatich absolventov DofE z celého Slovenska sa zúčastnila slávnostnej ceremónie v Bratislave, ktorú svojou prítomnosťou poctil aj najmladší syn britskej kráľovnej, princ Edward, Gróf z Wessexu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria