MicrosoftTeams Office - prihlásenie

                     

Sledujte nás i tu...

     

             

 

 

 

#gymnazium_myjava

 

 

Pondelok 18. 1. 2021

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že plánované testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov na ochorenie COVID 19 sa odkladá a po skončení vianočných prázdnin bude výučba od 11.1.2021 pokračovať dištančnou formou.

  MŠVVaŠ SR predstavilo plán pre návrat žiakov do škôl a zverejnilo rozhodnutie ministra zo dňa 4.1.2021 v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

 • Blahoželáme...

  Dňa 14.12.2020 sa maturanti v rámci predmetu Seminár z ekonomiky zúčastnili online školského kola Ekonomickej olympiády, do ktorého sa tento rok zapojil rekordný počet - 8 500 stredoškolákov z celého Slovenska, preto boli podmienky postupu do krajského kola prísnejšie.

  Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, či vyhrať vecné ceny.

  Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

  Po vyhodnotení školských kôl inštitútom INESS do krajského kola postúpili Anastasija Antal zo IV.A a Daniel Zbudila z V.B.

  Gratulujeme aj ostatným úspešným riešiteľom a ďakujeme všetkým za účasť v školskom kole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že v dňoch 08.01., 09.01. a 10.01. 2021 pripravujeme v spolupráci s Mestom Myjava na našej škole testovanie zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov. Testovacie miesta budú zriadené na Gymnáziu, Strednej priemyselnej škole i v základných školách na Viestovej a Štúrovej ulici. Časový harmonogram testovania:

  08.01.2021-10:00-16:00 hod.

  09.01.2021-10:00-16:00 hod.

  10.01.2021-08:00-14:00 hod.

  Príhovor primátora

 • Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnený manuál Návrat do škôl 2021, na základe ktorého musíme uskutočniť Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie.

  Dotazník, ktorý sme zaslali na EduPage, prosíme vyplniť v termíne do 18.12.2020 do 9.00 hod. Ďakujeme za spoluprácu.

 • Počas novembra a decembra sa na našom gymnáziu uskutočnila séria piatich workshopov v rámci predmetu Občianska náuka. Workshopy na témy Demokracia a ľudské práva a Multikulturalizmus boli určené pre študentov 3. a 4. ročníka bilingválneho štúdia a 4. ročníka štvorročného štúdia.

  Prednášajúcim na týchto workshopoch bol Mgr. Pavol Struhár, PhD z Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, s ktorým naše gymnázium spolupracuje už niekoľko rokov. Naši študenti privítali takéto spestrenie on-line hodín cez MS Teams a živo sa zapájali do diskusie a riešenia problémov na dané témy.

 • Oznamujeme, že na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bol zverejnený aktualizovaný manuál pre stredné školy zo dňa 11.12.2020 a Rozhodnutie ministra, v ktorom sa uvádza, že Vianočné prázdniny sa v šk.roku 2020/2021 uskutočnia v stredných školách od 21.12.2020 do 8.1.2021. Zároveň sa uvádza, že plánované polročné prázdniny 1.2.2020 sa neuskutočnia.

 • Blahoželáme

  V dňoch 3. a 4. 12. 2020 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 31. ročníka olympiády v anglickom jazyku pre malé gymnázium. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A – príma, a 1B – tercia.

  Tento rok sa písomná i ústna časť uskutočnili netradične, a to on-line cez MS Teams program.

  Keďže z technického hľadiska to bolo o dosť náročnejšie ako po iné roky, hlavne pre mladších študentov, veľmi si ceníme ich ochotu zapojiť sa do olympiády i takýmto spôsobom.

  A tu sú už naši výhercovia v kategórii 1A:

 • Oznamujeme, že na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bol zverejnený aktualizovaný manuál pre stredné školy a Rozhodnutie ministra.

 • Na základe rozhodnutia ministra sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • To, že naši študenti sú veľmi šikovní, je zrejmé z ich výsledkov v škole, na súťažiach ako i prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

  Okrem toho ale dokazujú svoju výnimočnosť i v mimoškolských aktivitách a jednou z najobľúbenejších je DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). V minulom školskom roku sa do jednotlivých úrovní tohto rozvojového programu pre mladých vo veku 14 – 24 rokov zapojilo 48 študentov. Určili si veľké ciele a výzvy v športe, talente a dobrovoľníctve. Nebolo to určite ľahké splniť náročné úlohy, ale výsledok je krásny – 14x bronz, 13x striebro a 5x zlato. Online ceremóniu pre absolventov programu si môžete pozrieť v pondelok 26. októbra od 17,00 hod na tomto linku:

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách a všetci žiaci našej školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

 • Dozor na internáte je až do štvrtka 15.10.2020 zabezpečený celodenne.

  Konkrétny termín vyzdvihnutia si osobných vecí z izeb si dohodnite telefonicky s pani vychovávateľkami.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria