Navigácia

Utorok 22. 1. 2019

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Best in English

  Koncom minulého roka sa naši študenti opäť zapojili do celosvetovej elektronickej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Test zahŕňal úlohy na počúvanie, gramatiku, slovnú zásobu a čítanie od úrovne B1 až po C1. Tohtoročného kola súťaže 2018 sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 štátov. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnilo celkom 123 škôl a 2700 študentov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 30 študentov, z ktorých sa najlepšie umiestnila Adriana Dolinková zo 4.A. Obsadila 429.miesto v rámci všetkých študentov a 39.miesto v rámci Slovenska. Naša škola obsadila 237.miesto v celosvetovom a 23.miesto v celoslovenskom rebríčku. Adriane blahoželáme k skvelému výsledku a ďakujeme všetkým zapojeným študentom za skvelú reprezentáciu naše školy.

 • Lyžiarák na Martinkách

  V dňoch 6.1.-11.1. sme sa zúčastnili skvelého lyžiarskeho kurzu na Martinských holiach. Rozdelení v troch skupinách sme si užili nielen zábavu na izbách, ale aj pri rôznych večerných aktivitách , ktoré pripravovali žiaci. Precvičili sme si nielen rozum, pohyb a logické myslenie, ale aj skupinovú prácu. Počasie nám nevyšlo úplne podľa predstáv, no nebolo najhoršie. Naučili sme sa lepšie lyžovať, za čo patrí veľká vďaka našim inštruktorom – Mgr. Mockovčiakovej, Mgr. Varsíkovi a Mgr. Kovaříkovi. S dobrým pocitom na srdci a s novými zážitkami sme sa vrátili domov.

 • Rodičovské združenie a Rodičovská rada

  17. januára 2019 sa v jednotlivých triedach uskutoční 2. RZ v tomto školskom roku. Začiatok združenia je o 15.30 hod. Predposledné ročníky - 3.A, 4.B a Sp budú mať spoločné stretnutie v jedálni školy, kde im vedenie školy a výchovná poradkyňa poskytnú všetky potrebné informácie k voliteľným predmetom v maturitnom ročníku. Na tomto stretnutí by mali byť spoločne žiaci s rodičmi.

  Následne, o 16.00 hod sa v riaditeľni školy bude konať zasadnutie Rodičovskej rady.

 • Pokyny k školskému kolu súťaže Geografická olympiáda (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2018/2019

  Školské kolo bude v roku 2019 prebiehať 24. 1. 2019 vo štvrtok od 14.30 do 16.00. Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30. Záujemci o riešenie olympiády v počítačovej učebni sa musia prihlásiť u PaedDr.Ľ.Vydareného do 22.1.2019 z dôvodu zabezpečenia miestnosti.


  Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.
  Súťaží sa online na internete.
  Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.
  O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:
  1) počet správne zodpovedaných otázok,
  2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.
  Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
  Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.
  Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl (5.-9. ročník) a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov Medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.

  Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke https://www.zmaturuj.com/. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 24. 1. o 19.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznáme

 • 3. vianočná charitatívna akcia GYMY

  Dňa 20.decembra 2018 sa v myjavskom gymnáziu už po 3.krát konala vianočná charitatívna zbierka. Študenti si i tento rok pripravili množstvo chutných a lákavých jedál či vianočných výrobkov, aby ich mohli predávať a tak spoločne pomohli na dobrú vec. Okrem zakúpenia rôznych produktov sme si taktiež mohli zmerať sily v pretláčaní, zamyslieť sa nad monodrámou Martina Krča alebo si zaspievať vianočné pesničky so žiakmi z 4.B.
  Tento rok sa nám tak spoločnými silami podarilo vyzbierať až 1503,91€. Výťažok zo zbierky poputuje do rehabilitačno-poradenského centra Neurino, ktoré sídli v Šamoríne a venuje sa pomáhaniu deťom s rôznymi zdravotnými problémami.
  V tento deň sa nám v našom gymnáziu teda podarilo akoby ,, spomaliť čas". Hrali vianočné piesne, ľudia sa viac usmievali a všade panovala príjemná, vianočná atmosféra. Zároveň sme mohli by byť svedkami toho, že ak človek pomôže i maličkým skutkom, no takýchto skutkov sa spojí viac, môže z toho vzniknúť naozaj krásna akcia a zároveň veľká pomoc tým, ktorí to potrebujú.

 • Školské kolo Pytagoriády

  V tomto predvianočnom čase sa aj na našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorej sa zúčastnili študenti prímy a tercie. Úspešní riešitelia, ktorí postupujú do okresného kola, sú:

  Kategória P6 /príma /: 1. Petra Balážová, 2. Alžbeta Londáková, 3. Tomáš Vičík

  Kategória P8 / tercia /: 1. Martin Zeman, 2. Tomáš Michalec

  Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 3. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A (3. a 4. ročník, septima) a v kategórii B (1. a 2. ročník, kvinta, sexta).

  V A kategórii získala 1. miesto Veronika Hudáková zo 4.B,

  2. miesto Patrícia Jurenková zo 4.B,

  3. miesto Natália Talábová z 3.A.

  V kategórii B bolo umiestnenie nasledovné: 1. miesto Veronika Hazuchová z 1.B,

  2. miesto Michaela Marková z 1.A,

  3. miesto Viktória Kissová z 2.A.

 • Vyhodnotenie iBobor

  Dňa 12.12.2018 prebehlo vyhodnotenie online matematicko - logickej súťaže iBobor. V štyroch kategóriách súťažilo 38 študentov, z nich bolo 24 úspešných riešiteľov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným
  riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Súťaž s ISIC-om

  Chceš súťažiť? Chceš vyhrať parádne ceny? Ak odpovedáš "áno", rýchlo klikaj na tento odkaz.

 • Olympiáda v ANJ

  Už tradične naša škola organizuje školské kolo olympiády v anglickom jazyku i pre bilingválne gymnázium. Tento rok je to 29. ročník.

  Všetkých 5. ročníkov bilingválneho štúdia si zmeralo svoje vedomosti spolu v jednej kategórii 2C1. Na olympiádu sa prihlásilo 30 študentov.

  Najlepší, ktorí prešli cez písomnú časť – skladá sa z gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením - postúpili do ústnej časti.

  Ústna časť pozostáva z dvoch úloh. V prvej úlohe mali študenti obrázky ktoré bolo treba porovnať, nájsť v nich spojitosť na určitú tému a vyjadriť svoj názor k tejto téme. Na prípravu mali dve minúty a na samotnú odpoveď päť minút.

 • Prvé tohtoročné What's Up

  Milí kolegovia a študenti, máme pre Vás predvianočný darček v podobe prvého čísla nášho školského časopisu What´s Up. Naša redakčná rada sa rozrástla o nových členov a my Vám opäť ponúkame kopec zaujímavých článkov, týkajúcich sa nielen udalostí v našej škole (ako napr. Halloween alebo Deň vďakyvzdania v 1.B), ale aj postrehy a názory Vašich spolužiakov na rôzne témy. Predstavíme Vám našu novú pani riaditeľku, odporučíme Vám zaujímavé knihy a filmy, uvidíte nádherné fotografie Pálavy a ešte oveľa oveľa viac. Želáme všetkým príjemné čítanie a krásne Vianoce. Redakčná rada.

 • Expedícia DofE bez odpadkov

  Naši minuloroční dofáci píšu o svojom naj zážitku na oficiálnej stránke projektu DofE. Je super mať na škole takých študentov! Prečítajte si....

 • Zapojte sa - súťaž Bosákova škola

  Ak radi píšete eseje a naviac ste dobrí v angličtine, máte možnosť ukázať, čo vo vás drieme v rámci súťaže "Bosákova škola". Propozície súťaže nájdete na tomto odkaze.

 • Zapojte sa - Stavbárska olympiáda

  Stavebná fakulta STU v Bratislave vyhlasuje tretí ročník súťaže pre študentov stredných škôl s názvom Stavbárska olympiáda. Určená je pre všetkých stredoškolákov bez ohľadu na zriaďovateľa a špecializáciu školy. Cieľom súťaže je zvýšiť nielen informovanosť, ale zároveň aj záujem o štúdium na vysokých školách technického zamerania, v našom prípade o stavebníctvo, architektúru, krajinárstvo, ekológiu, geodéziu, matematické modelovanie.

  Súťaž bude prebiehať od 6. decembra 2018 do 25. januára 2019, avšak vstúpiť do súťaže možno kedykoľvek, až do ukončenia posledného kola. Vyhlásenie víťazov bude 7. februára 2019 na Dni otvorených dverí SvF STU. Stavbárska olympiáda bude mať tri kolá, ktoré sa uskutočnia cez internet, všetky sú vo forme jednoduchého testu s odkazom na zdroje, kde sa dajú nájsť správne odpovede. Hodnotiť budeme počet správnych odpovedí, pri rovnosti bodov na prvých miestach spustíme "rozstrelové" kolo, v ktorom bude na odpovede obmedzený čas. Tento "rozstrel" sa bude týkať tých, ktorí sa s rovnakým počtom bodov umiestnia prvých priečkach, pošleme im osobitný mail. Zasúťažiť si bude môcť kaľdý ale na výsledné poradie budú mať vplyv iba prvé 3 kolá. Víťazi budú odmenení zaujímavými cenami. Zároveň zverejníme aj rebríček najúspešnejších škôl, v ktorom poradie určí výsledný súčet bodov všetkých zúčastnených študentov danej školy. Vstúpiť do súťaže je jednoduché. Stačí sa zaregistrovať, zadať meno a priezvisko, školu a heslo (garantujeme ochranu osobných údajov).

 • Deň vďakyvzdania v 1.B

  Deň vďakyvzdania je pre obyvateľov USA najväčším rodinným sviatkom. Mnohí z nich precestujú stovky kilometrov, aby boli v tento deň so svojimi najbližšími. Aj študenti 1.B oslávili tento sviatok ako jedna veľká rodina. Spoločne zasadli za jeden stôl a vyjadrili vďaku svojim najbližším a priateľom. A potom prišlo to najlepšie. Pani kuchárky upiekli veľkého moriaka, ktorý je už tradičným jedlom a nesmie chýbať na žiadnom sviatočne prestretom stole. Pochutili si na ňom aj ďalší pozvaní hostia. Mali sme možnosť vyskúšať aj tradičné americké jedlá, ako napríklad dyňový koláč alebo zapekané zelené fazuľky, ktoré podľa receptov nášho lektora Matta Haarmana pripravili aj samotní študenti.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria