Navigácia

Sobota 23. 6. 2018

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Naša škola nadviazala spoluprácu v oblasti fyziky so štyrmi univerzitami na Slovensku - UK Bratislava, UPJŠ Košice, Žilinská univerzita, TU Zvolen. Cieľom tejto spolupráce je podporiť prírodovedné vzdelávanie, zvýšiť popularitu fyziky a v neposlednom rade uľahčiť a zefektívniť prácu učiteľa.
  Prvým krokom spolupráce bolo testovanie študentov 2.B triedy. Testovanie prebehlo anonymne. Študenti odpovedali na kvalitatívne úlohy z bežného života a umiestnili sa nad celoslovenským priemerom.

 • Školský rok sa blíži ku koncu a s ním pomaličky aj druhý ročník DofE (Ceny vojvodu z Edinburghu) - program, do ktorého sa mohli študenti gymnázia zapojiť i v školskom roku 2017/2018. V tomto roku sme si plnili svoje ciele a vytrvalo sme na nich pracovali, či už to bol rozvoj talentu, dobrovoľníctvo alebo športové aktivity. Na úplné dokončenie a úspešné absolvovanie sme však ešte museli splniť jednu misiu – a tou je expedícia.

  V dňoch 28.-29.5. sa bronzoví dofáci vydali na dvojdňovú cvičnú expedíciu (Myjava – Poľana – Javorina – Stará Turá), kde si museli sami pripraviť teplé jedlo, prespať noc v stane a hlavne pomáhať si v skupine a užívať prítomnosť iných ľudí bez elektroniky a spoliehať len na seba a svoju vlastnú orientáciu na mape.

 • Dňa 1.6. 2018 sa traja študenti Gymnázia Myjava zúčastnili v Nitre finále súťaže JAZYKOVÝ KVET. V silnej celoslovenskej konkurencií ste nám znova dokázali, že patríte medzi NAJLEPŠÍCH na Slovensku !!!

  Martin Krč (4.B.) 3. miesto ANJ Poézia (vlastná tvorba)

  Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B.) 4. miesto ANJ Poézia-Próza

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili nielen celoslovenského, ale aj krajského kola súťaže, za úspešnú reprezentáciu školy. Všetkým prajeme veľa vytrvalosti a nové skvelé nápady do budúceho roka.

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN 2018. Zo 42 súťažiacich žiakov sa jedenásti stali úspešnými riešiteľmi:

  Viskupová Eva z tercie (získala titul školský šampión za najlepší výsledok v rámci žiakov našej školy); Kulíšková Tamara, Holičová Lucia a Závodský Hubert z tercie; Zeman Martin zo sekundy; Pémová Anita a Kohútová Erika zo sexty; Šiška Branislav z 3.B; Mosný Stanislav a Miko Adam zo 4.A; Mozolák Richard z oktávy.

  Po prvýkrát v histórii súťaže získali od organizátorov malý darček všetci účastníci.

 • Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímacieho konania na 4-ročnú formu štúdia. Prosíme zákonných rodičov budúcich prvákov GyMy, aby postupovali podľa uvedených pokynov. Zápis sa uskutoční v pondelok 21.5.2018 od 8.00 hod. Upozorňujeme na potrebu zápisného lístka, ktorý vám vydá príslušná základná škola.

 • Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímačiek. Prosíme zákonných zástupcov, aby pri zápise detí postupovali podľa zverejnených informácií. Pripomíname, aby na zápis doniesli zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola.

 • Vážení rodičia a študenti, pozývame vás na posledné RZ v tomto školskom roku. Uskutoční sa v jednotlivých triedach 17.5.2018 od 15.30 hod. Následne, od 16.00 hod sa bude v riaditeľni školy konať Rodičovská rada.

 • V prípade, že prihlášku na vzdelávanie podá uchádzač, ktorý sa nezúčastnil Testovania 5-2017, budú mu pridelené body za náhradu Testovania 5-2017 zo SJL a MAT nasledovne:

  • ak mal na polročnom vysvedčení známku „výborný“ – aritmetický priemer bodov, ktoré dosiahli všetci ostatní žiaci, ktorí sa Testovania 5-2017 zúčastnili a mali na polročnom vysvedčení v 5. ročníku ZŠ známku „výborný“
  • ak mal na polročnom vysvedčení známku „chválitebný“ – aritmetický priemer bodov, ktoré dosiahli všetci ostatn
 • Naše študentky – Jana Bendová, Anna Dolovacká, Ema Eliášová, Zuzana Horniačková, Michaela Horváthová, Nina Jamrichová, Natália Malá, Barbora Matušicová a Michaela Redajová sa v dňoch 26. a 27. apríla 2018 zúčastnili ŠM SR v basketbale žiačok SŠ v Ružomberku.

  V silnej konkurencii basketbalových družstiev naše dievčatá prehrali v základnej skupine zápasy s víťazným družstvom z Košíc a druhou Banskou Bystricou, jasne porazili dievčatá z Komárna a o 5. miesto odohrali super zápas s Bratislavou, v ktorom zaslúžene zvíťazili.

 • Po krásnom 2. mieste v krajskom kole SOČ v Starej Turej postúpil náš maturant Pavol Tománek z 5.B so svojou prácou v odbore ekonomika a riadenie do celoslovenského kola. Konalo sa 25.-27.4.2018 na Žilinskej univerzite. Jeho práca s názvom INVENTA s.r.o. Hmotná inventarizácia majetku má podnikateľské i praktické využitie. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • V dňoch 14.4.2018 - 21.4.2018 sa u nás, na Myjave uskutočnil posledný týždeň Erasmus+ projektu GENIUS - younG ENtrepreneurs In eUropean Schools, v rámci ktorého sme hosťovali partnerov z Fínska, Dánska, Kréty a Sicílie. Pripravili sme pre nich pestrý a bohatý program, ktorý sa stretol so samými superlatívami. Dva dni sme v škole pracovali na projektoch, absolvovali sme exkurziu na agrofarme Adam, športovali sme a v rámci dvojdňového výletu sme hosťom ukázali krásy Slovenska. Tu sú niektoré vyjadrenia našich hostí:

 • V dňoch 18.-20.apríla 2018 reprezentoval našu školu a Trenčiansky samosprávny kraj študent 3.A Martin Hôždala na celoslovenskom kole Biologickej olympiády v projektovej časti kategórie A, ktoré sa uskutočnilo v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave. Obhajobou svojej práce „Expresia proteínu DivIVA Clostridium difficile v bunkách Bacillus subtilis pred odbornou komisiou obsadil v silnej konkurencii nádherné 2.miesto. Okrem striebornej medaily porota odmenila Martinovu prácu Cenou dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu prácu v svojej kategórii.

 • V dňoch 9. – 10. apríla 2018 sa v Košiciach uskutočnilo 48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku, ktorej sa zúčastnili len tí najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska. Náš žiak Ivan PANČIAK, ako víťaz krajského kola v kategórii B2 reprezentoval na súťaži nielen Gymnázium Myjava a samotné mesto Myjava, ale aj celý Trenčiansky kraj. V silnej konkurencii vybojoval vynikajúce 2. miesto a domov si odnáša striebornú medailu. Po víťazstve na medzinárodnej Olympiáde v Moskve (Rusko) mu k ďalšiemu úspechu v rámci tohto školského roka srdečne blahoželáme.

 • Jazykový Kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch - opäť rozkvitol do krásy. Odborná porota pod Trenčianskym hradom rozhodla o nasledovnom poradí:

  ANJ Poézia-Próza:

  1. miesto Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B) 2. miesto Diana Sukupová (1.B.)

  ANJ Poézia (vlastná tvorba)

  1. miesto Martin Krč (4.B.)

  Na celoslovenské FINÁLE v máji postupujú: Veronika, Patrícia a Martin. Všetkým zúčastneným gratulujeme. Držte nám palce !!!

 • Milí kolegovia a študenti.

  Nové číslo What´s Up už je na svete :) Okrem klasických rubrík sa v ňom môžete dočítať nielen o školských akciách, akými sú karneval alebo lyžiarsky zájazd. Venujeme sa aj aktuálnej politickej situácii, pokračujeme so súťažou ´The Peculiar Objects Competition´ a uvádzame nový komiks. Príjemné čítanie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria