ZRPŠ

Informácie pre rodičov  - suma príspevku do ZRPŠ a na hygienu

 

Nové číslo účtu (IBAN): SK98 0900 0000 0051 6558 6866
Banka: Slovenská sporiteľňa
Kód banky: 0900

SUMA: 30 EUR (z toho 23 EUR suma rodičovského príspevku, 7 EUR suma príspevku na hygienu na žiaka. V prípade súrodencov sa uhrádza rodičovský príspevok iba raz – napr. 2 súrodenci by uhrádzali 23 EUR + 7 EUR + 7 EUR = 37 EUR).

POZNÁMKA: Pri úhrade bezpodmienečne uvádzajte do poznámky/textu pre príjemcu meno a priezvisko dieťaťa + ročník (napr: ZRPŠ - JANKO MRKVIČKA, 4.A.). Bez uvedenia tohto textu nebudeme vedieť identifikovať, za koho bola úhrada uskutočnená!

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria