Navigácia

Prihláška na štúdium na strednej škole Kritériá - bilingválne štúdium Kritériá - 8ročné štúdium Kritériá - 4ročné štúdium Testy SJL 5-ročné štúdium Testy MAT 5-ročné štúdium Testy MAT 8-ročné štúdium Testy SJL 8-ročné štúdium Testy SJL 4-ročné štúdium Požiadavky z ANJ na prijímacie skúšky na bilingválnu formu štúdia

Tu si môžete stiahnuť univerzálnu prihlášku na štúdium na strednej škole, platnú pre všetky formy štúdia (8-ročné, 4-ročné a 5-ročné): prihláška na štúdium na strednej škole

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení: 000 596 680

5-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium bilingválne Kód študijného odboru: 7902J74

4-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902J

8-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902J

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213460 - ústredňa
    034/6213461 - ústredňa
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria