Maturita 2021

Maturita 2021

Základné informácie o Maturite 2021

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch 

 • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra - elektronická a papierová forma
 • 17. marec 2021 (streda) – anglický jazyk
 • 18. marec 2021 (štvrtok) – matematika - elektronická forma

 

Cieľové požiadavky k maturite platné od 2018/2019

Všetky informácie k MS 2021 nájdete  na www.nucem.sk

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Štátny vzdelávaci program pre 4 a 5-ročné gymnáziá

Štátny vzdelávací program pre 8-ročné gymnáziá

 

Maturita 2020 - administratívna forma

6.5.2020  Pokyn_riaditelky_skoly_k_urceniu_pribuznych_predmetov.pdf

____________________________________________

Pokyny ku generálnej skúške externej časi maturitnej skúšky (GS EČ MS) nájdete na http://www.etest.sk/e-maturita-2020/

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 17. – 19. marca 2020.

17.3.2020 - SJL,   18.3.2020 - CJ,   19.3.2020 - MAT

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020.

Informácie o MS 2020 pre rodičov a žiakov

Cieľové požiadavky k maturite platné od 2018/2019

Všetky informácie k MS 2020 nájdete  na www.nucem.sk

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Štátny vzdelávaci program pre 4 a 5-ročné gymnáziá

Štátny vzdelávací program pre 8-ročné gymnáziá

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria