Meno školy: Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
Email školy: info@gymmy.tsk.sk
Hlavné telefónne číslo: 034/6213461 - sekretariát
Ďalšie telefónne čísla: 034/6213461 - sekretariát
0915 699 479 - riaditeľka
034/6213462 - školská jedáleň
Adresa školy: Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
90701 Myjava
Slovakia
Digitálny koordinátor: info@gymmy.tsk.sk
IČO: 00596680
DIČ: 2021039955
Účet ZRPŠ: Nové číslo účtu: SK98 0900 0000 0051 6558 6866
Banka: Slovenská sporiteľňa
Kód banky: 0900

SUMA: 30 EUR (z toho 23 EUR suma rodičovského príspevku, 7 EUR suma príspevku na hygienu na žiaka. V prípade súrodencov sa uhrádza rodičovský príspevok iba raz – napr. 2 súrodenci by uhrádzali 23 EUR + 7 EUR + 7 EUR = 37 EUR).

SPLATNOSŤ úhrady: do 30.10.2023 (prosíme o úhradu čo najskôr)

POZNÁMKA: Pri úhrade bezpodmienečne uvádzajte do poznámky/textu pre príjemcu meno a priezvisko dieťaťa + ročník (napr: ZRPŠ - JANKO MRKVIČKA, 4.A.). Bez uvedenia tohto textu nebudeme vedieť identifikovať, za koho bola úhrada uskutočnená!
Instagram: https://www.instagram.com/gymnazium_myjava/

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria