• Erasmus+ - dobrovoľníctvo

  Vo štvrtok 12.5.2022 sme na našej škole privítali Hakana Oguza z Turecka, mentora občianskeho združenia Youth for Equality. Spolu so Zuzkou Draškovičovou, ktorá s týmto združením úspešne spolupracuje, oboznámili študentov 2.B a 3.B s možnosťami dobrovoľníctva, stáží na Slovensku, ale aj v zahraničí. Toto združenie realizuje vzdelávacie projekty v rámci programu Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Erasmus pre mladých podnikateľov, Kreatívna Európa, Digitálna Európa, Visegrad a mnohých ďalších programoch lokálnych a medzinárodných. Zábavnými aktivitami sa študenti vzájomne lepšie spoznali a precvičili si svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 • Opäť na „Slovensko“!

  Družstvo našich dievčat v zložení Emma Čuvalová, Ema Eliášová, Zaira Gergelyová, Terézia Hurbanová, Terézia Kavická, Viktória Kubinová, Simona Makarová, Nikol Ochodnická, Natália Pobočíková, Eliška Stančíková, Agáta Vidová a Alexandra Višňovská sa cez regionálne kolo / víťazstvom nad Novým Mestom nad Váhom / a krajské kolo / víťazstvom nad Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou / prebojovalo na Školské majstrovstvá SR v basketbale stredných škôl, ktoré sa budú konať v ŠH Diplomat v Piešťanoch v dňoch 7. a 8.júna 2022.

  Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v záverečnom turnaji.

 • Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné i 5-ročné bilingválne štúdium

  Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné i pre 5-ročné bilingválne štúdium je zverejnené v Menu časť Prijímacie konanie 2022/23

 • 2.miesto v celoslovenskom kole súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť

  Tak ako každoročne, aj v tomto školskom roku sa naši žiaci na hodinách ETV zapojili do programu Etika v podnikaní (Junior Achievement Slovensko), ktorý prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt nielen v podnikateľskom prostredí. Súčasťou je aj súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť.

  Prvé kolo je korešpondenčné, kde je úlohou družstva písomne vypracovať riešenie zadanej prípadovej  štúdie. Do finále súťaže postupuje 8 najlepších prác z celého Slovenska, kde sa prebojovali aj naši žiaci 2.B triedy Ľubor Hodúl a Tomáš Mockovčiak. V korešpondenčnom kole im pomáhal aj Ondrej Mikulič.

  Finále sa konalo dňa 10.5. 2022 v priestoroch spoločnosti HP v Bratislave. Úlohou súťažiacich je v časovom limite 2 hod vypracovať svoje riešenie prípadovej štúdie a následne ho odprezentovať pred porotou, ktorú tvorili predstavitelia firmy Hewlett-Packard Company. Tento rok bola pod názvom Dynamicky meniaca sa spoločnosť –výberové konanie do pracovného tímu.

  Naši študenti nielenže presvedčivo obhájili svoje riešenie, ale ho aj veľmi profesionálne odprezentovali, za čo si odniesli vo veľmi vyrovnanej konkurencii skvelé 2. miesto.

  Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

 • Rozlúčka s maturantmi 2022 - video

 • Prijímacie konanie

  Spolu sme v tomto školskom roku dostali 132 prihlášok na štúdium, z toho 80 na bilingválne štúdium.

  Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým uchádzačom, ktorí sa v dňoch 2.5., 4.5., 9.5. a 11.5. zúčastnili prijímacích pohovorov na našej škole. Ešte budeme realizovať náhradný termín, ktorý je určený pre žiakov, ktorí nemohli prijímacie skúšky absolvovať v riadnych termínoch. Milí uchádzači, veľmi si vážime Váš záujem o štúdium na našej škole.

  Zároveň ďakujeme učiteľom, ktorí na prijímacie skúšky pripravili testy a tiež tým, ktorí ich opravili. Bola to náročná práca, keďže spolu bolo na opravovanie viac ako 320 testov.

  Zákonní zástupcovia uchádzačov do 23.5.2022 doručia škole záväzné návratky o nastúpení/nenastúpení na štúdium. O druhom - júnovom kole prijímacieho konania Vás budeme informovať na našej web stránke.

  Už teraz sa tešíme na nových žiakov, s ktorými sa v septembri stretneme.

 • Rozlúčka s maturantmi 2022

  Pozrite si fotogalériu z dnešnej rozlúčky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na programe podieľali, rozlúčka bola nádherná. Našim maturantom držíme palce pri zelenom stole a želáme im veľa šťastia v ďalšom štúdiu.   Fotogaléria

 • Úspešná riešiteľka celoslovenského kola Geografickej olympiády

  Úspešná riešiteľka celoslovenského kola Geografickej olympiády

  V dňoch 29.4.-1.5.2022 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovala študentka I.B Katarína Matúšová v kategórii A.

  V piatok 29.4. absolvovali súťažiaci exkurziu po Bratislave a jej okolí. Ďalší deň nasledovala samotná súťaž, ktorá pozostávala z obhajoby prác, riešenia vedomostného testu a testu z angličtiny. Katka obhajovala prácu zameranú na súostrovie Maldivy, ktoré osobne navštívila. Ako prváčka sa v konkurencii najmä starších súťažiacich dobre prezentovala a stala sa úspešnou riešiteľkou.

  Za vzornú reprezentácii školy ďakujeme a veríme, že za naše gymnázium bude súťažiť aj nasledujúcich ročníkoch súťaže.

 • Účasť v celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády

  V utorok 3. mája 2022 sa konalo  celoslovenské finále Ekonomickej olympiády v hoteli Devín v Bratislave, kde našu školu veľmi úspešne reprezentovali maturanti zo IV.APatrik Klimáček a Michal Duga.

  Do aktuálneho ročníka sa zapojilo rekordných 11 300 žiakov, do krajských kôl sa prebojovalo 540 súťažiacich a vo finále sa stretlo 51 žiakov z celého Slovenska, ktorí preukázali najlepší prehľad z ekonómie a analytické myslenie. 

  Prvou časťou celoslovenského finále bol 60-minútový test zameraný na aktuálne ekonomické problémy, ktoré vplývajú na každodenný život Slovákov. Súťažiaci analyzovali ako cenový strop vplýva na dopyt a ponuku potravín, argumentovali ako sankcie ovplyvnia ekonomiku Ruska a EÚ a tiež počítali ako rastúce ceny nehnuteľností ovplyvňujú poistné sumy domov a náhradu prípadnej škody. Desiatka najlepších postúpila do ústneho kola.

  Počas opravovania písomnej časti sa súťažiaci zúčastnili panelovej diskusie s názvom Ekonomika a finančné trhy v čase vojny. Diskutujúci sa venovali aktuálnej situácii vo finančnom sektore, zmenám v úrokových sadzbách či stratégiám v menovej politike. Dotkli sa aj úlohy očakávaní v ekonomickom vývoji či súčasnej inflácii.

  Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozvíjať ekonomické zručnosti, prehlbovať ich záujem o ekonómiu a zároveň poskytuje cennú spätnú väzbu pedagógom o  vedomostiach ich žiakov. Preto ďakujeme našim maturantom za poctivú prípravu a prezentovanie svojich vedomostí pred odbornou porotou a inými žiakmi napr. z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, LEAF Academy Bratislava, zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave, z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave a pod. Pripájame výsledkovú listinu: https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2022/05/EO-finale_Poradie-po-p%C3%ADsomnom-kole.pdf

   

 • Ďakujeme, pán Prof. John Scharffenberg

  Dňa 26.4.2022 sme u nás v škole privítali vzácnu návštevu – 98 ročného odborníka v oblasti prevencie, zdravého životného štýlu a výživy Prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH z Kalifornie, USA. Pán profesor 4 hodiny prednášal študentom o tom, čomu zasvätil celý svoj život – ako zostať zdravý aj do vysokého veku. Prednášky prebiehali v angličtine a zúčastnilo sa na nich asi 80 študentov bilingválneho oboru štúdia. Pre všetkých nás to bol nezabudnuteľný zážitok.

 • Deň Zeme

 • Konečne po 2 rokoch florbaaaal...

  Dňa 12. a 13. apríla sa na našej škole uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj. Sme veľmi radi, že po 2 rokoch aj napriek opatreniam, ktoré sme museli dodržiavať sa takáto akcia mohla konať a mala rovnako dobrú atmosféru ako roky predtým. Aby mohli zápasy sledovať aj nehrajúce triedy, bola v telocvični nainštalovaná špeciálna technika, ktorú zabezpečil pán Peter Marek, za čo mu veľmi ďakujeme. Starali sa o ňu žiaci II.C triedy- Peter Marek a Martin Zeman. Zápasy boli naživo vysielané prostredníctvom Youtube. V utorok ráno vypukla u nás v telocvični florbalová mánia, každá trieda sa snažila zo všetkých síl poraziť svojho súpera. Atmosféru dotvárali spolužiaci, ktorí hráčov naplno povzbudzovali. Do semifinálových zápasov postúpili víťazi skupín a štvrtý tím postúpil na základe získaných bodov. O umiestnenie bojovali 4 triedy, kde poradie bolo nasledovné:

   

  Dievčatá: 

  1. IV.B
  2. II.A
  3. III.A
  4. septima

  Chlapci:

  1. Oktáva
  2. V.B
  3. IV.A
  4. I.C

   

  Vyhlasovanie prebehlo aj u jednotlivcov:

  Najlepší brankár/ka: Matej Gála (Oktáva), Karolína Benianová (septima)

  Najlepší strelec/strelkyňa: Filip Varga (Oktáva), Denisa Roháčková (4.B)

  Najlepší hráč/ka: Adam Škoruba (5.B), Ella Glatzová (4.B)

   

  Za zorganizovanie celého turnaja by sme sa chceli poďakovať učiteľom telesnej výchovy: D.Eliášová, V.Hornáková, D.Ivančová, D.Mockovčiaková, P.Varsík. A tiež bývalým študentom, že boli ochotní prísť robiť rozhodcov na náš turnaj (Peter Hornák, Matúš Vavřín, Dominik Cibula, Peter Matušík).

  Mislovičová Martina, Kulíšková Tamara

   

 • Postup na medzinárodné MS ISF 2022

  Vo štvrtok 31.marec 2022 sa konali Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu ZŠ/SŠ a kvalifikácia na MS ISF 2022 pre školský rok 2021/2022 na Závodisku – Dostihovej dráhe v Bratislave, v časti Petržalka.

  Dĺžka trate pre dievčatá bola 3300m (3 kolá) a pre chlapcov 5500m (5 kôl), pričom 1 kolo malo dĺžku cca 1100 m. Trať mala rovný profil s trávnatým povrchom striedaný s piesočnatým povrchom.

  Náš vynikajúci bežec a jediný zástupca GYMY Alex Hulka z 1.A triedy vybojoval v tento upršaný deň krásne 2. miesto a tým aj postup na medzinárodné MS ISF 2022, ktoré sa budú konať už na konci apríla na Štrbskom Plese. Alexovi srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme veľa šťastia a síl v ďalšom kole.

  D. Eliášová

 • Celoštátne kolo 32. ročníka olympiády v ANJ

  Celoštátne kolo 32. ročníka olympiády v ANJ

  Dňa 24. 03. 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo 32. ročníka olympiády v anglickom jazyku. 

  V kategórii 2B (3. a 4. ročník štvorročného štúdia, septima a oktáva) nás reprezentoval  Hubert Závodský z triedy septima a v kategórii 2C1 (bilingválny typ štúdia) Dita Piešťanská z 2.B triedy. Obaja naši študenti boli úspešní riešitelia.

  Hubertovi a Dite ďakujeme za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia v celoštátnom kole, a zároveň blahoželáme k skvelým výsledkom v predchádzajúcom školskom, okresnom a krajskom kole.

  Tiež im touto cestou chceme poďakovať za ich ochotu zúčastňovať sa jazykových súťaží a za všetok čas a úsilie, ktoré vynaložili.

 • Mimoriadne úspešné krajské kolo Geografickej olympiády

  Mimoriadne úspešné krajské kolo Geografickej olympiády

  Dňa 1.4.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. V kategórii A našu školu reprezentovali Katarína Matúšová (I.B) s prácou Maldivy a Pavol Bičian (III.A) s prácou Genocída v Rwande. Katarína obsadila 1.miesto a Pavol 3.miesto.

              Najpočetnejšie zastúpenie sme mali v kategórii Z, v ktorej sa všetci zúčastnení študenti stali úspešnými riešiteľmi: Jakub Chvaštula (I.A), Nikol Ochodnická (III.A), Martin Benian (III.A), Jakub Málek (III.A),  Nina Rapantová (III.A), Simona Čerešňová (III.A), Monika Naďová (IV.A), Sabina Pekniková (IV.A), Branislav Gajdoš (I.C), Martin Nešťák (IV.B), Martin Mosný (IV.B), Kristína Juríčková (IV.B), David Ožvold (IV.B), Lukáš Kroupa (IV.B), Tamara Kulíšková (Sp), Lucia Holičová (Sp), Adriana Kaňová (III.B).

              K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Kataríne Matúšovej držíme palce na celoslovenskom kole.

 • Úspechy v Krajskom kole SOČ

  Úspechy v Krajskom kole SOČ

  Ako je už dlhé roky zvykom, aj v tomto školskom roku 2021 - 2022, prebehlo Krajské kolo SOČ v Starej Turej. Po 2 online ročníkoch to bola príjemná zmena. Dňa 30. 3. 2022 sa tunajšia SOŠ zaplnila množstvom mladých ambicióznych študentov plných očakávania.

               Celé podujatie pribiehalo v príjemnej atmosfére. Našu školu reprezentovalo 7 študentov zo septimy a 3.B triedy. Súťažili sme v 6 odboroch a dosiahli pekné výsledky. Dvaja študenti sa umiestnili na 10. mieste, jeden na 7. mieste a dvaja na 5. mieste v rôznych odboroch. Na vynikajúcom 3. mieste sa umiestnila Tereza Lesajová (3.B) s prácou Správna výchova psaodbore Voľný čas (01). Najvyššie ocenenie a tiež postup do Celoslovenského kola SOČ získal Hubert Závodský (Sp) v odbore Matematika a fyzika (02) s prácou Syntetizátor s chýbajúcou prvou a druhou harmonickou frekvenciou.

               Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia a pekné umiestnenie v KK SOČ. Hubertovi prajeme veľa šťastia v Celoslovenskom kole SOČ. Sme na Vás hrdí! D. Eliášová

 • Viktória Pawlusiová (II.C) Básnička o lyžiarskom

  nezabudnuteľné zážitky z lyžiarskeho...  čítajte...

 • Pošli k nám prihlášku a staň sa aj Ty úspešným študentom GyMy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria