Navigácia

 • Eš Vé Pé 2018

  Eš Vé Pé 2018

  Tretí júnový pondelok bol deň, kedy sme sa lúčili a kývali rodičom plní elánu na cestu za  novými zážitkami. Približne 4 a pol hodinová cesta vlakom bola síce trochu únavná, ale i plná zábavy. Ubytovanie nás čakalo v obci menom Veľký Slávkov neďaleko Popradu. Rozložili sme sa v útulných domčekoch. Na druhý deň sme sa vydali na turistiku. Lanovka nás vyviezla na Skalnaté pleso. Bol tam krásny výhľad, ďalej sme však museli ísť po svojich. Kamenistou cestou sme navštívili niekoľko chát, videli sme krotkú líšku a pokochali sme sa aj vodopádmi. Po trochu osami skomplikovanej turistike sme sa išli zrelaxovať do Aquacity Poprad. Oddýchnutí po obede sme vyrazili do Tricklandie, kde vznikla asi väčšina našich fotiek. 2D obrazy na stenách sa v našich mobiloch a foťákoch premenili na obrázky s nádychom rozprávky. Rušný deň sme zakončili večerou a oddychom na chatách. V štvrtý deň našej dobrodružnej výpravy nám doobeda zostalo dosť času na tvorbu projektov, ktoré nám zadali pani učiteľky. Poobede prišiel čas na prechádzku po Štrbskom plese a tí odvážnejší išli na turistiku na vodopád Skok. Prechádzku i turistiku sme si užili aj vďaka krásnemu počasiu. Cestou naspäť sme všetci cítili stres, únavu a hlad kvôli komplikáciám na  električkovej trati. Po tri-krát dlhšej ceste boli večera a gauč vykúpením. Posledný večer sme sa veľa smiali, veľa sme jedli a jednoducho sme si to užívali. V piatok doobeda sme prezentovali projekty na ktorých sme tak usilovne pracovali, riešili sme posledný kvíz a udeľovali sa hodnotenia a sladké odmeny. Potom sme už nasadli na vlak.

  Ako sa všetky výlety končia, tak sa skončil aj ten náš. Bol to veľký zážitok a odnášame si veľa spomienok.  Škoda, že my, žiaci kvarty, už viac nepôjdeme! Ale užili sme si veľa krásnych chvíľ na ktoré nikdy nezabudneme. J  

  Jakub Taran a  Sabina Stančíková

 • Spolupráca s univerzitami

  Spolupráca s univerzitami

  Naša škola nadviazala spoluprácu v oblasti fyziky so štyrmi univerzitami na Slovensku - UK Bratislava, UPJŠ Košice, Žilinská univerzita, TU Zvolen. Cieľom tejto spolupráce je podporiť prírodovedné vzdelávanie, zvýšiť popularitu fyziky a v neposlednom rade uľahčiť a zefektívniť prácu učiteľa.
  Prvým krokom spolupráce bolo testovanie študentov 2.B triedy. Testovanie prebehlo anonymne. Študenti odpovedali na kvalitatívne úlohy  z bežného života a umiestnili sa nad celoslovenským priemerom.

 • Začali sa expedície DofE

  Začali sa expedície DofE

  Školský rok sa blíži ku koncu a s ním pomaličky aj druhý ročník DofE (Ceny vojvodu z Edinburghu) - program, do ktorého sa mohli študenti gymnázia zapojiť i v školskom roku 2017/2018. V tomto roku sme si plnili svoje ciele a vytrvalo sme na nich pracovali, či už to bol rozvoj talentu, dobrovoľníctvo alebo športové aktivity. Na úplné dokončenie a úspešné absolvovanie sme však ešte museli splniť jednu misiu – a tou je expedícia.

  V dňoch 28.-29.5. sa bronzoví dofáci vydali na dvojdňovú cvičnú expedíciu (Myjava – Poľana – Javorina – Stará Turá), kde si museli sami pripraviť teplé jedlo, prespať noc v stane a hlavne pomáhať si v skupine a užívať prítomnosť iných ľudí bez elektroniky a spoliehať len na seba a svoju vlastnú orientáciu na mape.

  Prvý deň sme šli s nimi aj my, strieborní dofáci, no nás ešte čakala jedna noc. Preto sme sa ráno rozlúčili s kamarátmi,  zbalili spacáky a stany, vyložili 18-20kg batohy na plecia a pokračovali na Jelenec a k susedom Čechom cez Vápenky do Novej Lhoty, kde sme strávili druhú noc. Posledný tretí deň sme sa  už len svižným tempom presunuli do Javorníka a odtiaľ unavení, no pritom naplnení energiou z hôr, sme sa vrátili späť domov na Myjavu. Cvičnú expedíciu s nami absolvovali aj školitelia a hodnotitelia expedícií Peter Varsík, Jaroslav Durec, Dana Ivančová a Lenka Lišková.

   

  V dňoch 3.-5.6. nás strieborňákov čakala už kvalifikačná expedícia v Považskom Inovci. Dostali sme inštrukcie o trase, mapu a buzolu a vyrazili sme do úplne neznámeho terénu. Našich 50 kilometrov sme začali v Piešťanoch, odkiaľ sme šli cez Moravany nad Váhom až pod vrch Marhát, kde sme strávili v stanoch prvú noc.  V noci nás tam prišlo navštíviť aj stádo muflónov, takže sme neboli úplne sami. Ráno sme vybehli na Marhát (dobre, nebolo to až tak rýchlo, haha), na vrchole sme sa pofotili a pokračovali celý deň až kým sme prišli k prameňu Zľavy, kde sme strávili druhú noc. So svalovicou sme sa tretí deň ráno  ponáhľali do Kálnice, kde bol záver našej kvalifikačnej expedície.

  Zhrnula som to celkom rýchlo, no niekedy nám prišlo, že ten výstup na kopce trvá celú večnosť a hovorili sme si, prečo sme neostali doma a nadávali, že nikam už nepôjdeme. No na konci týchto expedícií sme si povedali, že vlastne ani nechceme ísť domov, naplno sme si to užili (aj s alergiou :-D, zlatým streptokokom či boľavými končatinami) a kľudne by sme to zopakovali celé ešte raz. Počas celej výpravy nám vyšlo nádherné slnečné počasie a odniesli sme si odtiaľ veľa skúseností a hlavne veľa pozitívnej energie a zistili, že na krásny výlet nám stačí len spacák, dobrí priatelia a úsmev. Bronzových dofákov kvalifikačná expedícia ešte len čaká na konci júna, tak držíme palce!

  Michaela Majdlenová, 4.B

 • Celoslovenský "Jazykový kvet 2018"

  Celoslovenský "Jazykový kvet 2018"

  Dňa 1.6. 2018 sa traja študenti Gymnázia Myjava zúčastnili v Nitre finále súťaže JAZYKOVÝ  KVET. V silnej celoslovenskej konkurencií ste nám znova dokázali, že patríte medzi NAJLEPŠÍCH  na Slovensku !!!  

  Martin Krč (4.B.) 3. miesto ANJ Poézia (vlastná tvorba)         

  Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B.) 4. miesto ANJ Poézia-Próza

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili nielen celoslovenského, ale aj krajského kola súťaže, za úspešnú reprezentáciu školy.  Všetkým prajeme veľa vytrvalosti a nové skvelé nápady do budúceho roka.

 • Matematický KLOKAN 2018

  Matematický KLOKAN 2018

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN 2018. Zo 42 súťažiacich žiakov sa jedenásti stali úspešnými riešiteľmi:

  Viskupová Eva z tercie (získala titul školský šampión za najlepší výsledok v rámci žiakov našej školy); Kulíšková Tamara, Holičová Lucia a Závodský Hubert z tercie; Zeman Martin zo sekundy; Pémová Anita a Kohútová Erika zo sexty; Šiška Branislav z 3.B; Mosný Stanislav a Miko Adam zo 4.A; Mozolák Richard z oktávy.

  Po prvýkrát v histórii súťaže získali od organizátorov malý darček všetci účastníci.

  A šiesti úspešní riešitelia, ktorí sa zaradili medzi 10 % najlepších riešiteľov vo svojich kategóriách, získali darčeky dva: Viskupová Eva, Kulíšková Tamara, Zeman Martin, Pémová Anita, Šiška Branislav a Mosný Stanislav.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Výsledky PS na 4-ročné štúdium

  Výsledky PS na 4-ročné štúdium

  Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímacieho konania na 4-ročnú formu štúdia. Prosíme zákonných rodičov budúcich prvákov GyMy, aby postupovali podľa uvedených pokynov. Zápis sa uskutoční v pondelok 21.5.2018 od 8.00 hod. Upozorňujeme na potrebu zápisného lístka, ktorý vám vydá príslušná základná škola.

 • Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium

  Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium

  Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímačiek. Prosíme zákonných zástupcov, aby pri zápise detí postupovali podľa zverejnených informácií. Pripomíname, aby na zápis doniesli zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola.

 • Rodičovské združenie a Rodičovská rada

  Rodičovské združenie a Rodičovská rada

  Vážení rodičia a študenti, pozývame vás na posledné RZ v tomto školskom roku. Uskutoční sa v jednotlivých triedach 17.5.2018 od 15.30 hod. Následne, od 16.00 hod sa bude v riaditeľni školy konať Rodičovská rada.

 • Dodatok ku kritériám PS na 8-ročné štúdium

  Dodatok ku kritériám PS na 8-ročné štúdium

  V prípade, že prihlášku na vzdelávanie podá uchádzač, ktorý sa nezúčastnil Testovania 5-2017, budú mu pridelené body za náhradu Testovania 5-2017 zo SJL a MAT nasledovne:

  • ak mal na polročnom vysvedčení známku „výborný“ – aritmetický priemer bodov, ktoré dosiahli všetci ostatní žiaci, ktorí sa Testovania 5-2017 zúčastnili a mali na polročnom vysvedčení v 5. ročníku ZŠ známku „výborný“
  • ak mal na polročnom vysvedčení známku „chválitebný“ – aritmetický priemer bodov, ktoré dosiahli všetci ostatní žiaci, ktorí sa Testovania 5-2017 zúčastnili a mali na polročnom vysvedčení v 5. ročníku ZŠ známku „výborný“, znížený o 10%

  Tento dodatok bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 11.5.2018 z dôvodu veľkej bodovej diskriminácie 3 žiakov, ktorí sa na Testovaní 5-2017 nezúčastnili a ani nemali možnosť náhradného termínu Testovania 5-2017.

 • Basketbalistky GYMY piate na Slovensku!

  Naše študentky – Jana Bendová, Anna Dolovacká, Ema Eliášová, Zuzana Horniačková, Michaela Horváthová, Nina Jamrichová, Natália Malá, Barbora Matušicová a Michaela Redajová sa v dňoch 26. a 27. apríla 2018 zúčastnili ŠM SR v basketbale žiačok SŠ v Ružomberku.

  V silnej konkurencii basketbalových družstiev naše dievčatá prehrali v základnej skupine zápasy s víťazným družstvom z Košíc a druhou Banskou Bystricou, jasne porazili dievčatá z Komárna a o 5. miesto odohrali super zápas s Bratislavou, v ktorom zaslúžene zvíťazili.

  Dievčatám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy, mesta i Trenčianskeho kraja a držíme palce v ich ďalšej športovej kariére.

 • Celoslovenské kolo SOČ

  Celoslovenské kolo SOČ

  Po krásnom 2. mieste v krajskom kole SOČ v Starej Turej postúpil náš maturant Pavol Tománek z 5.B so svojou prácou v odbore ekonomika a riadenie do celoslovenského kola. Konalo sa 25.-27.4.2018 na Žilinskej univerzite. Jeho práca s názvom INVENTA s.r.o. Hmotná inventarizácia majetku má podnikateľské i praktické využitie. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • Trojročný Erasmus+ končil na Myjave

  Trojročný Erasmus+ končil na Myjave

  V dňoch 14.4.2018 - 21.4.2018 sa u nás, na Myjave uskutočnil posledný týždeň Erasmus+ projektu GENIUS - younG ENtrepreneurs In eUropean Schools, v rámci ktorého sme hosťovali partnerov z Fínska, Dánska, Kréty a Sicílie. Pripravili sme pre nich pestrý a bohatý program, ktorý sa stretol so samými superlatívami. Dva dni sme v škole pracovali na projektoch, absolvovali sme exkurziu na agrofarme Adam, športovali sme a v rámci dvojdňového výletu sme hosťom ukázali krásy Slovenska. Tu sú niektoré vyjadrenia našich hostí:

  Dear colleagues from Slovakia, 🇸🇰️ we would like to thank you for your kind hospitality once more! You were all very attentive, caring and helpful. We have come to know and love your country and its people through all the wonderful trips and activities you had arranged for both us and our students. The quality of your hospitality made teachers and students feel at ease and helped all the students present their projects and cooperate successfully with their peers.Lucky and happy to have met you all! We hope and wish to see you again in the future!Best regards from the Greek team! 🇬🇷

  Team 🇫🇮 is back in Finland and on the way home to Lovisa. Thanks for a great week!!!

  Team Denmark is back in Copenhagen. Thank you for a great week! We are back in Denmark, everything went smooth with the trip. Thank you for everything, you did an amazing job!

  Všetky info o projekte nájdete na oficiálnom webe projektu.

   

 • Cenné striebro na celoslovenskom kole BIO olympiády

  Cenné striebro na celoslovenskom kole BIO olympiády

  V dňoch 18.-20.apríla 2018 reprezentoval našu školu a Trenčiansky samosprávny kraj študent 3.A Martin Hôždala na celoslovenskom kole Biologickej olympiády v projektovej časti kategórie A, ktoré sa uskutočnilo v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave. Obhajobou svojej práce „Expresia proteínu DivIVA Clostridium difficile v bunkách Bacillus subtilis pred odbornou komisiou obsadil v silnej konkurencii nádherné 2.miesto. Okrem striebornej medaily porota odmenila Martinovu prácu Cenou dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu prácu v svojej kategórii.

  K úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a TSK.

  Touto cestou tiež ďakujeme pracovníkom Oddelenia mikrobiálnej genetiky Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave za ochotu a konzultácie počas riešenia Martinovej práce.

 • 48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku

  48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku

  V dňoch 9. – 10. apríla 2018 sa v Košiciach uskutočnilo 48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku, ktorej sa zúčastnili len tí najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska. Náš žiak Ivan PANČIAK, ako víťaz krajského kola v kategórii B2 reprezentoval na súťaži nielen Gymnázium Myjava a samotné mesto Myjava, ale aj celý Trenčiansky kraj. V silnej konkurencii vybojoval vynikajúce 2. miesto a domov si odnáša striebornú medailu. Po víťazstve na medzinárodnej Olympiáde v Moskve (Rusko) mu k ďalšiemu úspechu v rámci tohto školského roka srdečne blahoželáme.

  Ivan veľmi úspešne reprezentoval našu školu na rôznych súťažiach počas celého svojho štúdia, pričom vynikať začal už v prvom ročníku. Chcela by som v krátkosti zhrnúť jeho pôsobenie a dosiahnuté úspechy na súťažiach v priebehu týchto štyroch rokov, a týmto motivovať aj ďalších žiakov k štúdiu ruštiny.

  Ivanove úspechy v období 2014 – 2018

  Olympiáda v ruskom jazyku, Slovensko

  • krajské kolá Olympiády v ruskom jazyku: 1. miesto
  • celoštátne kolá Olympiády v ruskom jazyku: 1 zlatá medaila, 1 strieborná medaila a 2 bronzové medaily.

  Medzinárodná Olympiáda v ruskom jazyku, Moskva (Rusko) - 2016 - kategória B2

  • 1. miesto v nominácii Najlepší sloh
  • 2. miesto v súťaži Mladý rečník

  Medzinárodná Olympiáda v ruskom jazyku, Moskva, Rusko - 2017 - kategória B2

  • 1. miesto v nominácii Mladý rečník, kde od porotcov získal najvyššie hodnotenie 20 bodov
  • 2. miesto - celkové umiestnenie na Olympiáde

  Jazykovo-umelecká  súťaž Jazykový kvet -  Finále -  2017

  • 1. miesto - próza

  Ivanove ocenenia

  • 2017 - ocenenie Talent Trenčianskeho kraja
  • 7. februára 2018 – ocenenie udelené Alexeyom Leonidovičom FEDOTOVOM, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike

  Touto cestou by som sa chcela Ivanovi poďakovať za skvelú spoluprácu, jeho prejavenú ochotu učiť sa, aktívny prístup a svedomitú prípravu na jednotlivé súťaže. Zároveň moje veľké ĎAKUJEM patrí aj Ivanovým rodičom, ktorí mu boli veľkou morálnou oporou počas celého jeho štúdia a všetkých súťaží. Poďakovanie patrí nielen jeho triednej učiteľke pani Ľubici DOMENOVEJ za jej cenné rady a pomoc, ale aj vedeniu školy za ústretovosť a pochopenie.

  Autor: Mgr. Natália ŠIPOŠOVÁ

 • Jazykový kvet 2018

  Jazykový kvet 2018

  Jazykový Kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch -  opäť rozkvitol do krásy. Odborná porota pod Trenčianskym hradom rozhodla o nasledovnom poradí:

  ANJ Poézia-Próza:

  1. miesto Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B)                                    2. miesto     Diana Sukupová (1.B.)                   

  ANJ   Poézia (vlastná tvorba)         

  1. miesto     Martin Krč (4.B.)                  

  Na  celoslovenské  FINÁLE v máji postupujú: Veronika, Patrícia a Martin.  Všetkým zúčastneným gratulujeme. Držte nám palce !!!  

 • Nový What´s Up!?

  Nový What´s Up!?

  Milí kolegovia a študenti. 

  Nové číslo What´s Up už je na svete :) Okrem klasických rubrík sa v ňom môžete dočítať nielen o školských akciách, akými sú karneval alebo lyžiarsky zájazd. Venujeme sa aj aktuálnej politickej situácii, pokračujeme so súťažou ´The Peculiar Objects Competition´ a uvádzame nový komiks. Príjemné čítanie.

 • Výsledky prijímacieho konania na 5-ročné bilingválne štúdium

  Výsledky prijímacieho konania na 5-ročné bilingválne štúdium

  Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímačiek na bilingvál. Prosíme zákonných zástupcov, aby pri zápise detí postupovali podľa zverejnených informácií. Pripomíname, aby na zápis doniesli zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola.

 • Exkurzia do Centra popularizácie fyziky v Martine

  Exkurzia do Centra popularizácie fyziky v Martine

  Dňa 28.3. 2018 sa triedy sekunda, tercia a kvarta zúčastnili exkurzie do Centra popularizácie fyziky v Gymnáziu V.P. Tótha v Martine. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD im predviedol za aktívnej účasti dobrovoľníkov ako sa správa ľudské telo, keď je zasiahnuté elektrickým prúdom, deti si vyskúšali ako možno využiť prúdenie tekutín (vody a vzduchu), už vedia prečo je užitočné si na stanovačku zobrať monočlánok a železnú plsť  atď. Naši študenti skúsili fyziku bez matematiky ale nie bez chémie a nás učiteľky potešilo, že viacerí pekne reagovali na položené otázky a bez obáv sa púšťali do riešenia zadaných úloh.    

 • Naši vo Vidacentre v Brne

  Naši vo Vidacentre v Brne

  Dňa 28.3.2018 sa 48 študentov našej školy zúčastnilo fyzikálnej exkurzie vo Vidacentre v Brne . Prezreli a vyskúšali  si desiatky fyzikálnych, biologickych i geografických  pokusov, navštívili  prednášky o plazme i magnetizme a tí najodvážnejší vyskúšali i trenažér pre výcvik kozmonautov. Bol to užitočne a príjemne strávený deň.

 • Oceňovanie pedagógov

  Pri príležitosti Dňa učiteľov boli na pôde TSK oceňovaní pedagógovia trenčianskeho kraja. Medzi vybranými ocenenými učiteľmi boli aj Mgr. Natália Šípošová a PaedDr. Danka Michálková in memoriam. Gratulujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria