Navigácia

 • Best in English

  Best in English

  Koncom minulého roka sa naši študenti opäť zapojili do celosvetovej elektronickej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Test zahŕňal úlohy na počúvanie, gramatiku, slovnú zásobu a čítanie od úrovne B1 až po C1. Tohtoročného kola súťaže 2018 sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 štátov. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnilo celkom 123 škôl a 2700 študentov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 30 študentov, z ktorých sa najlepšie umiestnila Adriana Dolinková zo 4.A. Obsadila 429.miesto v rámci všetkých študentov a 39.miesto v rámci Slovenska. Naša škola obsadila 237.miesto v celosvetovom a 23.miesto v celoslovenskom rebríčku. Adriane blahoželáme k skvelému výsledku a ďakujeme všetkým zapojeným študentom za skvelú reprezentáciu naše školy.

 • Lyžiarák na Martinkách

  Lyžiarák na Martinkách

  V dňoch 6.1.-11.1. sme sa zúčastnili skvelého lyžiarskeho kurzu na Martinských holiach.  Rozdelení v troch skupinách sme si užili nielen zábavu na izbách, ale aj pri rôznych večerných aktivitách , ktoré pripravovali žiaci. Precvičili sme si nielen rozum, pohyb a logické myslenie, ale aj skupinovú prácu. Počasie nám nevyšlo úplne podľa predstáv, no nebolo najhoršie. Naučili sme sa lepšie lyžovať, za čo patrí veľká vďaka našim inštruktorom – Mgr. Mockovčiakovej, Mgr. Varsíkovi a Mgr. Kovaříkovi. S dobrým pocitom na srdci a s novými zážitkami sme sa vrátili domov.  

  žiaci Primy, Tercie a Septimy

 • Rodičovské združenie a Rodičovská rada

  Rodičovské združenie a Rodičovská rada

  17. januára 2019 sa v jednotlivých triedach uskutoční 2. RZ v tomto školskom roku. Začiatok združenia je o 15.30 hod. Predposledné ročníky - 3.A, 4.B a Sp budú mať spoločné stretnutie v jedálni školy, kde im vedenie školy a výchovná poradkyňa poskytnú všetky potrebné informácie k voliteľným predmetom v maturitnom ročníku. Na tomto stretnutí by mali byť spoločne žiaci s rodičmi.

  Následne, o 16.00 hod sa v riaditeľni školy bude konať zasadnutie Rodičovskej rady.

 • Pokyny k školskému kolu súťaže Geografická olympiáda (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2018/2019

  Pokyny k školskému kolu súťaže Geografická olympiáda (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2018/2019

  Školské kolo bude v roku 2019 prebiehať 24. 1. 2019 vo štvrtok od 14.30 do 16.00Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30. Záujemci o riešenie olympiády v počítačovej učebni sa musia prihlásiť u PaedDr.Ľ.Vydareného do 22.1.2019 z dôvodu zabezpečenia miestnosti.


  Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.
  Súťaží sa online na internete.
  Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc. 
  O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:
  1) počet správne zodpovedaných otázok,
  2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.
  Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
  Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr. 
  Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl (5.-9. ročník) a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov Medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.

  Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke https://www.zmaturuj.com/. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 24. 1. o 19.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 1. 2. 2019 (do 10.00) na stránke https://www.zmaturuj.com/, na FB Geografická olympiáda aj na stránkach www.olympiady.sk a www.regionalnageografia.sk
  Postupujúcich do krajského kola určia jednotlivé krajské komisie GO do 1.2.2019.

  Krajské kolo tvorí jeden test – 35 otázok, čas trvania 45 minút 
  Časť z nich sú otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť sú otvorené otázky so stručnou odpoveďou. Krajské kolo bude 8.2.2019 v Dubnici nad Váhom.

  Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu
  Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
  Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
  Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
  Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
  Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava, 2010
  Čeman, R. a kol.: Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015
  Klímová, E. a kol.: Školský atlas sveta, Mapa Slovakia Editor, 2017
  Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
  Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016

   

 • 3. vianočná charitatívna akcia GYMY

  3. vianočná charitatívna akcia GYMY

  Dňa 20.decembra 2018 sa v myjavskom gymnáziu už po 3.krát konala vianočná charitatívna zbierka. Študenti si i tento rok pripravili množstvo chutných a lákavých jedál či vianočných výrobkov, aby ich mohli predávať a tak spoločne pomohli na dobrú vec. Okrem zakúpenia rôznych produktov sme si taktiež mohli zmerať sily v pretláčaní, zamyslieť sa nad monodrámou Martina Krča alebo si zaspievať vianočné pesničky so žiakmi z 4.B.
  Tento rok sa nám tak spoločnými silami podarilo vyzbierať až 1503,91€. Výťažok zo zbierky poputuje do rehabilitačno-poradenského centra Neurino, ktoré sídli v Šamoríne a venuje sa pomáhaniu deťom s rôznymi zdravotnými problémami.
  V tento deň sa nám v našom gymnáziu teda podarilo akoby ,, spomaliť čas". Hrali vianočné piesne, ľudia sa viac usmievali a všade panovala príjemná, vianočná atmosféra. Zároveň sme mohli by byť svedkami toho, že ak človek pomôže i maličkým skutkom, no takýchto skutkov sa spojí viac, môže z toho vzniknúť naozaj krásna akcia a zároveň veľká pomoc tým, ktorí to potrebujú. 

 • Školské kolo Pytagoriády

  Školské kolo Pytagoriády

  V tomto predvianočnom čase sa aj na našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorej sa zúčastnili študenti prímy a tercie. Úspešní riešitelia, ktorí postupujú do okresného kola, sú:

  Kategória P6 /príma /: 1. Petra Balážová, 2. Alžbeta Londáková, 3. Tomáš Vičík

  Kategória P8 / tercia /: 1. Martin Zeman, 2. Tomáš Michalec

  Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť  a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 3. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A (3. a 4. ročník, septima) a v kategórii B (1. a 2. ročník, kvinta, sexta).

  V A kategórii získala 1. miesto Veronika Hudáková zo 4.B,

                                    2. miesto Patrícia Jurenková zo 4.B,

                                    3. miesto Natália Talábová z 3.A.

  V kategórii B bolo umiestnenie nasledovné: 1. miesto Veronika Hazuchová z 1.B,

                                                                        2. miesto Michaela Marková z 1.A,

                                                                        3. miesto Viktória Kissová z 2.A.

  Dievčatám blahoželáme k úspechu a víťazkám držíme päste na krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2019. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v školskom kole.  

 • Vyhodnotenie iBobor

  Vyhodnotenie iBobor

  Dňa 12.12.2018 prebehlo vyhodnotenie online matematicko - logickej súťaže iBobor. V štyroch kategóriách súťažilo 38 študentov, z nich  bolo 24 úspešných riešiteľov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným
  riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Súťaž s ISIC-om

  Súťaž s ISIC-om

  Chceš súťažiť? Chceš vyhrať parádne ceny? Ak odpovedáš "áno", rýchlo klikaj na tento odkaz.

 • Olympiáda v ANJ

  Olympiáda v ANJ

  Už tradične naša škola organizuje školské kolo olympiády v anglickom jazyku i pre bilingválne gymnázium. Tento rok je to 29. ročník.

  Všetkých 5. ročníkov bilingválneho štúdia si zmeralo svoje vedomosti spolu v jednej kategórii 2C1. Na olympiádu sa prihlásilo 30 študentov.

  Najlepší, ktorí prešli cez písomnú časť – skladá sa z gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením - postúpili do ústnej časti.

  Ústna časť pozostáva z dvoch úloh. V prvej úlohe mali študenti obrázky ktoré bolo treba porovnať, nájsť v nich spojitosť na určitú tému a vyjadriť svoj názor k tejto téme. Na prípravu mali dve minúty a na samotnú odpoveď päť minút.

  Druhá úloha bola konverzácia, kde mali pridelenú konkrétnu tému, postavu, a cieľ ktorý mali dosiahnuť. Tu tiež študenti mali dve minúty na prípravu, a päť minút na odpoveď.

  A toto sú už výsledky:

  kategória 2C1

  1. miesto

  Filip Januška 5.B

  2. miesto

  Kamila Obuchová 5.B

  3. miesto

  Matúš Samek 2.B

   

  Všetkým umiestneným blahoželáme. Výhercovi z prvého miesta držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 13.2.2019 v Trenčíne.

  Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu zapojiť sa, a za to, že študenti z nižších ročníkov sa nebáli zmerať si sily so skúsenými končiacimi študentmi.

 • Prvé tohtoročné What's Up

  Prvé tohtoročné What's Up

  Milí kolegovia a študenti, máme pre Vás predvianočný darček v podobe prvého čísla nášho školského časopisu What´s Up. Naša redakčná rada sa rozrástla o nových členov a my Vám opäť ponúkame kopec zaujímavých článkov, týkajúcich sa nielen udalostí v našej škole (ako napr. Halloween alebo Deň vďakyvzdania v 1.B), ale aj postrehy a názory Vašich spolužiakov na rôzne témy. Predstavíme Vám našu novú pani riaditeľku, odporučíme Vám zaujímavé knihy a filmy, uvidíte nádherné fotografie Pálavy a ešte oveľa oveľa viac. Želáme všetkým príjemné čítanie a krásne Vianoce. Redakčná rada.

 • Expedícia DofE bez odpadkov

  Expedícia DofE bez odpadkov

  Naši minuloroční dofáci píšu o svojom naj zážitku na oficiálnej stránke projektu DofE. Je super mať na škole takých študentov! Prečítajte si....

 • Zapojte sa - súťaž Bosákova škola

  Zapojte sa - súťaž Bosákova škola

  Ak radi píšete eseje a naviac ste dobrí v angličtine, máte možnosť ukázať, čo vo vás drieme v rámci súťaže "Bosákova škola". Propozície súťaže nájdete na tomto odkaze.

 • Zapojte sa - Stavbárska olympiáda

  Zapojte sa - Stavbárska olympiáda

  Stavebná fakulta STU v Bratislave vyhlasuje tretí ročník súťaže pre študentov stredných škôl s názvom Stavbárska olympiáda. Určená je pre všetkých stredoškolákov bez ohľadu na zriaďovateľa a špecializáciu školy. Cieľom súťaže je zvýšiť nielen informovanosť, ale zároveň aj záujem o štúdium na vysokých školách technického zamerania, v našom prípade o stavebníctvo, architektúru, krajinárstvo, ekológiu, geodéziu, matematické modelovanie.

  Súťaž bude prebiehať od 6. decembra 2018 do 25. januára 2019, avšak vstúpiť do súťaže možno kedykoľvek, až do ukončenia posledného kola. Vyhlásenie víťazov bude 7. februára 2019 na Dni otvorených dverí SvF STU. Stavbárska olympiáda bude mať tri kolá, ktoré sa uskutočnia cez internet, všetky sú vo forme jednoduchého testu s odkazom na zdroje, kde sa dajú nájsť správne odpovede. Hodnotiť budeme počet správnych odpovedí, pri rovnosti bodov na prvých miestach spustíme "rozstrelové" kolo, v ktorom bude na odpovede obmedzený čas. Tento "rozstrel" sa bude týkať tých, ktorí sa s rovnakým počtom bodov umiestnia prvých priečkach, pošleme im osobitný mail. Zasúťažiť si bude môcť kaľdý ale na výsledné poradie budú mať vplyv iba prvé 3 kolá. Víťazi budú odmenení zaujímavými cenami. Zároveň zverejníme aj rebríček najúspešnejších škôl, v ktorom poradie určí výsledný súčet bodov všetkých zúčastnených študentov danej školy. Vstúpiť do súťaže je jednoduché. Stačí sa zaregistrovať, zadať meno a priezvisko, školu a heslo (garantujeme ochranu osobných údajov).

 • Deň vďakyvzdania v 1.B

  Deň vďakyvzdania v 1.B

  Deň vďakyvzdania je pre obyvateľov USA najväčším rodinným sviatkom. Mnohí z nich precestujú stovky kilometrov, aby boli v tento deň so svojimi najbližšími. Aj študenti 1.B oslávili tento sviatok ako jedna veľká rodina. Spoločne zasadli za jeden stôl a vyjadrili vďaku svojim najbližším a priateľom. A potom prišlo to najlepšie. Pani kuchárky upiekli veľkého moriaka, ktorý je už tradičným jedlom a nesmie chýbať na žiadnom sviatočne prestretom stole. Pochutili si na ňom aj ďalší pozvaní hostia. Mali sme možnosť vyskúšať aj tradičné americké jedlá, ako napríklad dyňový koláč alebo zapekané zelené fazuľky, ktoré podľa receptov nášho lektora Matta Haarmana pripravili aj samotní študenti.

 • Noc v škole

  Noc v škole

  Tento rok sa opäť dvere školy otvorili aj v noci. Do školy prichádzali strašidlá a všelijaké filmové postavy, aby sa zabavili a užili si školu z inej strany. Zrazu sa triedy premenili na kinosály a chodba pred zborovňou sa zmenila na neutíchajúci tanečný parket. Do súťaží sa zapojili žiaci všetkých troch tried - prímy, tercie a kvarty. Sladké odmeny potešili všetkých, ale bolo to skôr o zábave ako o honbe za cenami. A spánok netreba ani spomínať. Ten sme si odložili na ďalší deň, pretože spať v škole by bola zbytočná strata času. Mrknite sa na fotky.

                                                                                  Tamara Kulíšková, Martina Mislovičová- kvarta

 • Pamätný list svätého Gorazda

  Pamätný list svätého Gorazda

  V stredu 14.11.2018 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva konalo slávnostné odovzdávanie Pamätného listu svätého Gorazda. Je to najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Pamätný list svätého Gorazda si bolo prevziať tridsať najúspešnejších študentov, pričom viacerí z nich reprezentovali Slovensko na medzinárodnej úrovni. Medzi ocenenými bol aj minuloročný maturant Gymnázia  Myjava Ivan Pančiak.

  Ivan mal taktiež príhovor za všetkých študentov a tu je malá ukážka:

  "Za každým naším úspechom, ktorý sme dosiahli v minulom školskom roku bola obrovská snaha, ctižiadostivosť, prekonaná tréma a vynaložená energia, ktorú sme vložili do každej postupovej súťaže s cieľom dotiahnuť to až na medzinárodný úspech.  

  Dnes tu stojíme pred Vami obdarovaní šťastím, v rukách držiac nádherné ocenenie, ktoré nás bude poháňať dopredu a motivovať do ďalších úspešných študijných a športových rokov.

  Nedá mi, aby som nevyslovil veľkú vďaku všetkým vám, našim pedagógom, trénerom, rodičom, ktorí do nás nalievali cenné vedomosti a rady, energiu, úctu voči súperom a hlavne nás obdarili trpezlivosťou - nikdy sa nevzdávať. Vždy ste boli našou oporou a psychickou istotou, začo Vám – rečou matematiky patrí právom zlomok z nášho ocenenia. Sme Vaším zrkadlom úsilia a pravdy.

  Dnešný deň bude pre nás všetkých tu prítomných študentov obrovským odrazovým mostíkom k väčšej usilovnosti, pokore, ale hlavne to bude nádherná  spomienka. Je len na nás všetkých ako s tým úspechom naložíme."

  Tešíme sa z tohto obrovského úspechu a Ivanovi srdečne gratulujeme!

  http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-ocenilo-tridsat-najuspesnejsich-ziakov-a-studentov/

 • Matej Tóth odovzdal ceny myjavským gymnazistom

  Matej Tóth odovzdal ceny myjavským gymnazistom

  Vo štvrtok 8. novembra 2018 v Bratislave ocenil olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth a britský veľvyslanec Andrew Garth strieborných absolventov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu na Slovensku. Tešíme sa, že medzi ocenenými sme nechýbali ani my - študenti myjavského gymnázia. Pol roka sme sa intenzívne venovali rozvoju v oblasti športu, talentu a dobrovoľníctva a na záver sme absolvovali dobrodružnú expedíciu.

  Naše ciele v jednotlivých oblastiach boli rôzne – za pol roka prejsť 350km na turistických trasách, pripraviť sa a zabehnúť polmaratón alebo urobiť 15 zhybov, keď predtým sa nepodaril ani jeden. V talente sme si dali za cieľ naučiť sa základy ďalšieho cudzieho jazyka, základy umeleckej fotografie alebo hru na hudobný nástroj so zvládnutím niekoľkých skladieb. Určite zaujímavou skúsenosťou bola polročná dobrovoľnícka činnosť v neziskových organizáciách. A na záver polročného snaženia bonbónik – dve trojdňové expedície, prvá v Bielych Karpatoch a potom samostatný prechod hrebeňa Považského Inovca. Ruksaky s hmotnosťou minimálne 18kg, vzdialenosť 55km a 3 dni bez styku s civilizáciou preverili naše fyzické i psychické schopnosti.

  Nebolo to jednoduché, jednotlivé ciele začalo plniť 9 študentov a splnilo ich 5 – Barbora, Daniela, Nina, Daniel a Jakub.

  K oceneným študentom a hlavnej myšlienke DofE sa vyjadril Matej Tóth: “Šírte ju medzi svojich známych, tešte ich a inšpirujte. Pretože áno, už aj vy ste inšpirácia pre ostatných. Prajem Vám aj veľa sily a energie na prekonávanie ďalších prekážok. Verte, že aj keď Vám ich neprajem, určite sa ešte nejaké objavia. Ale vy už dnes viete, že ste dostatočne silní, aby ste ich zvládli prekonať.”

  Ďakujeme za povzbudivé slová od človeka, ktorý je vzorom cieľavedomosti a usilovnosti. A možno i my sa rozhodneme pre najnáročnejšiu úlohu – zisk zlatej medaily Duke of Edinburg :)

 • Pygmalion

  Pygmalion

  Dňa 7.11.2018 sa žiaci 1.B, kvinty a kvarty zúčastnili divadelného predstavenia v Istropolise v Bratislave. Toto podujatie sa konalo ako súčasť vyučovacieho procesu. Vyučujúci a žiaci si pozreli divadelnú hru Pygmalion od Georga Bernarda Shawa v anglickom jazyku. Divadlo bolo o pouličnej kvetinárke Elize, ktorú profesor Higgins premenil na dámu a uviedol ju do vznešenej spoločnosti. Spočiatku mali študenti problém s porozumením londýnskeho nárečia “cockney,“ ale postupne, ako sa výslovnosť Elizy zlepšovala, dialógy boli čoraz zrozumiteľnejšie. Vystúpenie hercov sa všetkým návštevníkom predstavenia páčilo a určite obohatilo žiakov o nové skúsenosti.

  Nguyen Hoang Duong, 1.B

 • Výlet do Moskvy

  Na začiatku tohto školského roka naša škola dostala ponuku participovať na kultúrno-vzdelávacom projekte "Spoznaj Rusko", ktorý organizuje Ministerstvo kultúry Ruskej federácie spolu s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Navrhovaný program exkurzie vyzeral veľmi zaujímavo, podmienky boli prijateľné a zároveň vzhľadom na veľký záujem študentov o výlet sa škola rozhodla akceptovať túto ponuku. Z našej školy sa mohlo do projektu zapojiť celkom 20 detí, a to študenti 2.A a 3.A triedy, ktorí sa učia ruštinu. Návšteva Moskvy, spoznanie kultúry a tradícií Ruska a možnosť to všetko vidieť na vlastné oči sa stali skutočným darom pre študentov našej školy.

  Následne po akceptovaní ponuky, sme začali s prípravami dlho očakávaného výletu. V prvom rade to boli pasy, letenky a víza. Všetci boli plní nádejí a očakávaní, až napokon nadišiel ten deň, 23. október. V ten deň sme odleteli do Moskvy a spolu s nami na palube lietadla aj skupina študentov z gymnázia Vráble. O dve a pol hodiny naše lietadlo pristálo na letisku „Vnukovo“. Moskva nás privítala daždivým a nie veľmi priaznivým počasím, ale to nám vôbec náladu nepokazilo. Na letisku nás čakali organizátori výletu, ktorí nám vo všetkom pomohli a vyprevadili nás do samotného hotela „Izmailovo Gamma“. Napriek tomu, že sme boli trochu unavení z cesty, plní očakávaní sme sa tešili na nový deň. Podľa programu nás čakala pomerne bohatá prehliadka mesta Moskva.

  Po tom, čo sme sa zoznámili s našou sprievodkyňou, sme vyrazili rovno za novými zážitkami. Počas cesty naša sprievodkyňa Raisa Petrovna veľmi zaujímavo rozprávala o histórii a slávnych ľuďoch, o krásnych pamiatkach tohto nádherného mesta. Prvú zastávku sme urobili na Vorobjových horách, z ktorých je krásny výhľad na celé hlavné mesto. Ďalšou zastávkou bola budova Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova, ktorá je symbolom ruského vzdelania. Všetkých nás uchvátila a urobila na nás obrovský dojem. Prehliadka trvala 4 hodiny počas ktorej sme všetci veľmi vyhladli. Po chutnom obede sme pokračovali v poznávaní Moskvy, kráčajúc cez areál Kremľa a Červeného námestia. Musím povedať, že každý bol nadšený tým, čo videl. Bola to pastva pre oči. Cár - puška, Cár - kolokol, osvetlený GUM, chrám Vasilija Blaženého a iné. Ťažko to všetko opísať slovami, neuveriteľná krása!

  Aj ďalší deň nám priniesol veľa pozitívnych emócií, pretože naša skupina absolvovala prehliadku múzea A.P.  Chechova „Melichovo“, ktoré sa nachádza 80 km od Moskvy. Na tomto mieste žil a pracoval  klasik svetovej literatúry, spisovateľ, prozaik, dramaturg a lekár z povolania. Počas exkurzie žiaci pozorne počúvali zaujímavé a pozoruhodné rozprávanie našej sprievodkyne o živote tohto človeka. Neskôr sme sa prešli po parku, aleji lásky a na záver sme si tam aj niečo pekné zaželali. Pevne veríme, že sa naše želania aj naplnia.

  Po obede sme pokračovali v exkurzii do Moskvy, do múzea L.N. Tolstého v Chamovnikách. Pekný a útulný dom, nádherný park, no proste oáza pokoja a ticha v centre Moskvy. Sprievodca nám predstavil všetkých členov rodiny Tolstého, spôsob ich života a zároveň nás previedol po všetkých izbách. Deti sa oboznámili s predmetmi každodenného života tej doby a veľa z toho, čo videli, bolo pre nich obdivuhodné. Vypočuli sme si valčík, ktorý zložil L. N. Tolstoj a hlas zaznamenaný pomocou fonografu, ktorý daroval sám Edison k 80. výročiu spisovateľa. Všetci žiaci si túto exkurziu  vychutnali. Unavení, ale spokojní, plní pocitov radosti a vďačnosti súčasne, sme sa vrátili do hotela.

  Náš výlet sa pomaličky chýlil ku koncu. Nasledovala ešte návšteva Tretiakovskej galérie – jednej z najkrajších pamiatok hlavného mesta a následný odchod domov. Galéria a krása majstrovských diel v nás vyvolala obrovský dojem. Je to určite miesto, ktoré by mal navštíviť každý, kto sa raz vyberie do Moskvy. Na záver sme sa rozlúčili s našou skvelou a úžasnou sprievodkyňou Raisou Petrovnou a odchádzali sme domov dúfajúc, že sa ešte vrátime do tohto čarovného mesta. Počas dní strávených v Moskve, sme všetci načerpali veľa pozitívnych a radostných emócií a milé spomienky na cestu budú dlho zohrievať naše srdcia. Aká škoda, že čas tak rýchlo letí. Moskva, budeš nám chýbať. Dovidenia, hlavné mesto! Čoskoro sa uvidíme!

  Touto cestou by som chcela vyjadriť veľké poďakovanie všetkým organizátorom tohto skvelé výletu v rámci kultúrno-vzdelávacieho projektu „Spoznaj Rusko“, za príležitosť navštíviť Rusko a vidieť jeho krásne hlavné mesto Moskvu.

  Ďakujeme veľmi pekne! Mgr. N. Šípošová

   

  V utorok 23. októbra sa stretla parta ôsmich úžasnýc hľudí z triedy 2.A. Začalo to spoločnou cestou autobusom na letisko Milana Rastislava Štefánika. Už v autobuse sme vedeli, že to bude super výlet. Cestu lietadlom sme všetci zvládli, niektorí aj s veľkým stresom. Pristáli sme na letisku v Moskve, kde sme sa stretli s druhou školou z Vráblov. Nasadli sme do autobusu, ktorý nás odviezol na hotel. Keďže sme na hotel priši o 1 ráno, tak sme ihneď zaľahli do postelí, ktoré boli dosť pohodlné. V stredu ráno sme sa zobudili a čakali nás vynikajúce raňajky v hotely. Potom sme sa vybrali autobusom na prehliadku Moskvy. Ako prvé sme videli Moskovskú univerzitu M.B. Lomonosova. Je to obrovská univerzita. Ako ďalšie sme videli most a pamätník, ktorý bol postavený na pamiatku vojakom. Na obed sme išli do reštaurácie, ktorá sa nachádzala v galérii. Po chutnom obede sme sa vybrali do Kremľu a na Červené námestie. V Kremli sme sa pristavili pri obrovskom zvone. Prechádzali sme i okolo sídla prezidenta. Keď sme konečne prišli na Červené námestie boli sme ohúrený. Každý z nás sa vyfotil s chrámom Vasilija Blaženeho. Už z ďaleka sme videli rozsvietený GUM, do ktorého sa nám bohužiaľ nepodarilo dostať. Po rozchode na Červenom námestí sme sa presunuli do hotela na večeru. Po nej sme sa vybrali do neďalekého nákupného centra. Vo štvrtok ráno sme sa skoro ráno vybrali na dlhý výlet. Po niekoľkých hodinách v autobuse sme konečne prišli do cieľa, čiže múzea Antona Pavloviča Čechova ruského spisovateľa, dramaturga, ale aj lekára. Poobede sme sa vydali do druhého múzea. Tentokrát to bolo múzem ďalšieho známeho ruského spisovateľa L. V. Tolsteho. Po krásnej prehliadke tohto múzea sme šli cez večernú Moskvu do hotela. Posledný deň sme si ešte vychutnali tie slávne hotelové raňajky a pobrali sa do Tretiakovskej galérie. V tejto galérii sa nachádzalo veľa obrazov od známych ruských autorov.

  Po prehliadke sme stihli ešte krátky obed a poponáhľali sme sa na letisko. Bolo nám veľmi ľúto, že sme nemohli ešte 2-3 dni pobudnúť dlhšie.

  Späť do Bratislavy sme prileteli o 18:40 nášho času. Všetci sme to zvládli na výbornú. Myslím si, že všetkým nám to bude chýbať, ale aj napriek tomu sme šťastní, že sme tam mohli byť a zažiť to.

  A za toto všetko patrí jedno veľké Ďakujeme Pani profesorke Šípošovej.

  Náš výlet ,,na skok do Moskvy“, ako sme si ho nazvali my, študenti, sa začal 23.10., keď sme plní očakávaní nastúpili do autobusu smer Bratislava – letisko. Odlietali sme navečer a aj krátky, 2,5-hodinový let sa nám zdal veľmi dlhý, lebo sme sa neskutočne tešili, že prvýkrát uvidíme Moskvu, to mesto, o ktorom sme sa skoro 3 roky len učili a videli ho na stránkach učebnice.

  Prilietali sme na letisko Vnukovo, kde nás čakala naša sprievodkyňa. Dokopy nás bolo 43 študentov, 20 z našej školy a 23 z Gymnázia vo Vrábloch. Autobus nás z letiska odviezol na krásny, 3-hviezdičkový hotel, kde sme hneď išli spať, lebo sme boli unavení z cesty.

  Ráno nás čakali kráľovské raňajky v podobe švédskych stolov a hneď po nich sme vyrazili objavovať zákutia Moskvy. Cestou autobusom nám pani sprievodkyňa hovorila o rôznych budovách a miestach. Prvou časťou programu bola Lomonosova univerzita, ktorú sme obdivovali. Je to jedna nádherná veľká budova, ktorú len tak neprehliadnete a študovať tam je sen každého z nás. Potom sme mali obed, kde nám pripravili typické ruské jedlo -  boršč. Po obede sme si prezreli Kremeľ a Červené námestie, ktoré má svoje čaro. Naozaj je to tak, ako sa vraví, Kremeľ a Červené námestie má pravo byť symbolom Moskvy. Panovala tam neopísateľná atmosféra, hlavne keď začali po celom námestí zvoniť zvony. Potom sme sa dopravili naspäť do hotela, spokojní s vydareným dňom. Jedinou nevýhodou bol dážď.

  Druhý deň sme sa znova na raňajkovali a hurá pozrtieť do múzeí dvoch významných ľudí- Čechova a Tolstého. Múzeá boli pekné, bolo zaujímave dozvedieť sa o tom, ako slávny spisovatelia žili a kráčať tam, kde kedysi kráčali oni. Mali sme skvelé sprievodkyne, ktoré nám toho veľa povedali. Večer sme išli pozrieť do obchodov nejaké tie suveníry a darčeky, veď čo by to bolo prísť domov bez nich, no nie?

  Nasledujúcim dňom bol deň odletu. Pred tým sme však ešte stihli vidieť Tretiakovskú galériu a obrazy slávnych umelcov v nej. Taktiež sme pochodili aj Obchodnú ulicu, kde sme si pokupovali zvyšné darčeky a mali sme tu aj obed. Zistili sme, že v Rusku majú veľmi radi boršč, krabie tyčinky a mleté mäso, lebo sme to skoro stále mali na pripravovali na jedenie. Bolo zaujímavé spoznať aj ich kuchyňu.

  Náš odlet domov bol o 17.00 hod. Moskva bola krásna a užili sme si ju, ale každý sa už tešil domov za rodinou a dospať nedospané. Teraz sme sa vrátili do školskej reality, ale myslím že náš výlet ,,na skok do Moskvy“ ostane v našej pamäti a srdci navždy.

  Taktiež ďakujme našej pani profesorke Šípošovej, že to pre nás zorganizovala a vydržala to s nami. Ďakujeme! 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria