• Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude pre všetkých žiakov našej školy  od 1. marca 2021 zabezpečený výchovno-vzdelávací proces opäť dištančnou formou.

 • Časové lístky v TSK

  Núzemí Trenčianskeho samosprávneho kraja sú od 13.12.2020 pre cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy zavedené časové lístky. Župa tak prichádza s riešením, ako nielen zefektívniť  čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť  peniaze tých, ktorí si časové lístky obstarajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene. 

   

 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:

  V prípade, že žiak bude mať na prihláške uvedené pri predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní slovné hodnotenie „absolvoval“  v danom roku alebo polroku, naša škola toto slovné hodnotenie nahradí známkou daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka.


 • Oznam

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že v pondelok 22.2.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného 7-dňového testu.

  Odberové miesta v Myjave počas 19. a 20. februára 2021:

  Štadión

       piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  CVČ

       sobota: 8.00-13.00

  Nemocnica*

       piatok: 8.00-16.30

       sobota: 8.00-16.30

  *pri testovaní v nemocnici je potrebná registrácia na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, ktorí sa zúčastnia Jarnej školy, aby žiaci pri príchode do školy predložili čestné vyhlásenie. Plnoletí žiaci predložia čestné vyhlásenie pre plnoletých žiakov. Pri vstupe do budovy školy sa všetci žiaci preukážu aktuálne platným negatívnym výsledkom testu.


 • Oznam

  Oznamujeme študentom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že zajtra, v pondelok 8.2.2021, záčína prezenčné vyučovanie. Študent sa pri nástupe na vyučovanie musí preukázať negatívnym testom.

 • Informácie o odberových miestach

  Testovanie zamestnancov a plnoletých žiakov pripravujeme v spolupráci s Mestom Myjava, otestovať sa môžete v piatok 5. februára a v sobotu 6. februára 2021 v 4 odberových miestach na Myjave:

  • v KD Samka Dudíka a v telocvični SPŠ (obe v piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.),

  • na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.),

  • možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava (v piatok od 10.30 do 14.30 a v sobotu od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.).

  Posledné testy sa v OM vykonajú 15 minút pred zatvorením.

  Odberové miesta slúžia pre zamestnancov a plnoletých žiakov našej školy i SPŠ, ktorí od pondelka prechádzajú na prezenčné vyučovanie a taktiež slúžia pre zákonných zástupcov žiakov základnej školy, ale otestovať sa podľa svojho uváženia a uváženia rodičov môžu aj iní rodinní príslušníci a aj deti. V odberových miestach sa môžu otestovať aj rodičia detí ZUŠ a Spojenej školy a občania, ktorí potrebujú od 8. 2. nevyhnutne nový certifikát pre vstup do zamestnania. 

  Zároveň sa môžete otestovať aj v iných odberových miestach.

 • List primátora k otvoreniu škôl

  Prímátor Myjavy Pavel Halabrín adresuje občanom list s informáciami a podmienkami, za ktorých sa v Myjave od pondelka 8. februára otvorí  I. stupeň základných  škôl a maturitné ročníky. V piatok a sobotu budú zriadené v meste odberové miesta určené pre rodičov a zamestnancov škôl:

  Vážení obyvatelia, rodičia, zamestnanci škôl, tak sme sa dočkali. 

  Môžeme od pondelka oficiálne otvoriť prvý stupeň základných škôl , materské školy, ZUŠku. Máme obrovskú výhodu v tom, že nám škôlky a školské kluby už pracujú. Niekde týždne, inde pár dní. Pre Vaše informovanie, prikladám postrehy a to ako to 3 dni funguje v školských kluboch na ZŠ Štúrova. Podobne je to aj na Turej Lúke, čiastočne aj na Viestovej. Obrovská vďaka patrí všetkým, čo to pomohli takto zvládnuť a pomôcť deťom.

  Od pondelka pripravujeme otvorenie všetkých tried prvého stupňa základných škôl, materských škôl a individuálneho vzdelávania v umeleckej škole. Zajtra a pozajtra budú otestovaní všetci zamestnanci škôl a školských zariadení a pripravené 3 odberné miesta pre všetkých rodičov detí, ktoré od pondelka budú chcieť do škôl či škôlky chodiť. Bude podmienkou test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch, žiadne iné nebudeme akceptovať. Či sa nám to páči alebo nepáči, musíme sa s tým zmieriť a nasledujúce týždne sa vždy v piatok alebo sobotu testovať. Komunikujeme to i so zamestnávateľmi, aby aj u nich organizované testovanie bolo každý piatok a nemuseli sa tak ich zamestnanci, ktorí majú deti v škôlke alebo škole testovať 2x za týždeň. Mesto vytvorí všetky podmienky a dostatok odberových tímov, aby to bolo rýchle a bezproblémové. Pre odbúranie administratívy, komplikácií pri kontrole, poprosím každého rodiča, aby pri administratívnom zapisovaní na odbernom mieste nahlásil triedu, školu, škôlku, kde jeho dieťa chodí. Túto informáciu škola dostane a nebude treba nič predkladať pri vstupe dieťaťa do školy či škôlky. Ale pozor, platí len testovanie od 5. 2. a vždy stačí na celý týždeň. Keďže sa otvárajú i maturitné ročníky, budú otestovaní všetci zamestnanci Gymnázia a Priemyslovky a chceme otestovať i všetkých študentov – maturantov. Títo, sa pri vstupe do školy musia preukázať certifikátom.

  A ešte jedna informácia, vzhľadom na také dlhé obdobie, kedy boli školy zatvorené, obmedzenie možnosti pohybu i potrebu chodiť do práce, mesto v spolupráci so školami pripravuje na plánované prázdniny od 15. 2. do 19.2. projekt tzv. „Jarnej školy“, kde sú ochotní pedagogickí pracovníci robiť s deťmi a pomáhať im dobehnúť zameškané. A verím, že to pomôže i rodičom. Školy budú zisťovať záujem a podľa neho to nastavíme tak ako to budete potrebovať.

  Dúfam a verím, že i profesori zo stredných škôl ponúknu, tým viac ako 100 maturantom, možnosť doučiť sa, dobehnúť zameškané, pripraviť sa na maturitu, prijímačky a hlavne na budúce štúdium na vysokej škole. Ak sa chce, dá sa všetko vymyslieť, zorganizovať a ten týždeň využiť v prospech týchto mladých ľudí.

  Vážení priatelia, predpokladám , že odberné miesta budú na štadióne, priemyslovke a v Kultúrnom dome zajtra od 13,00 do 19,00 hod., v sobotu od 08,00 – 13,00 hod. a budú slúžiť výhradne na zabezpečenie otvorenia škôl, nie všetkým. Podrobnosti zverejníme, ešte ich však nevieme. Dúfam, že to využijú všetci rodičia detí, ktoré majú možnosť vrátiť sa do škôl a nebudeme sa v pondelok hašteriť, vyhovárať či vyhrážať. Ak chceme deti v školách, nie je iná možnosť.

  Prajem pekný deň,

  Váš Palo Halabrín.

 • Návrat končiacich ročníkov do škôl k 8.2.2021

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojich stránkach uverejnilo aktualizovaný materiál k návratu končiacich ročníkov do škôl. Pre našu školu sú končiacimi ročníkmi triedy IV.A, V.B a oktáva.

 • Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2021

   

  Dňa 5.2.2021 sa uskutoční školské kolo GO v kategórii Z

  Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

  Súťaží sa online na internete.

  Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

  O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

  1) počet správne zodpovedaných otázok,

  2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

  Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.

  Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

  Účasť v súťaži

  Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.

  Organizácia

  Školské kolo bude v roku 2021 prebiehať 05. 2. 2021 v piatok od 14.00 do 16.00. Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára už od 1.2.2021:

  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeXJecHXnX1nl.../viewform

  Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 05. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 12. 2. 2021 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stránke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk

  Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov.

  Krajské kolo GO v kategóriách A, B Z sa uskutoční 26.3.2021 online formou. Pokyny pre kategórie A, B budú zverejnené do 15. 2. 2021. Pokyny pre kategóriu Z budú zverejnené do 15. 3. 2021 a zaslané mailom postupujúcim.

                           

  PROJEKT TU a TERAZ

  Okrem klasického testu začne, nezávisle od školského kola GO Z prebiehať súťažno-edukačný projekt TU a TERAZ. Zakladá sa na zvládnutí tvorby tematických máp v prostredí Here (firma, ktorá sa zaoberá aj autonómnou navigáciou automobilov) a interpretácii priestorových dát. Najlepší traja riešitelia projektu po zvládnutí troch zadaní postúpia priamo do celoštátneho kola GO Z. Pokyny k projektu dostanú 10. 2. 2021 mailom tí, ktorí sa do neho prihlásia vyplnením otázky vo formulári.

   

  Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

  Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008

  Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009

  Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, OrbisPictusIstropolitana, 2004

  Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovonakladatelství, 2010

  Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6

  Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7

  Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009

  Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016

  Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit pre 1. ročník gymnázií, Mapa Slovakia plus, Bratislava 2018, ISBN 978-80-8067-322-2

 • Výsledky školského kola Geografickej olympiády E,F

  Minulý týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády kategórie E,F (triedy príma a tercia).V kategórii F (príma) sa umiestnili:

  1. Ema Kuchárková

  2. Olívia Reptová

  3. Markéta Marková

  V kategórii E (tercia) sa umiestnili:

  1. Tomáš Vičík

  2. Petronela Hodúlová

  3. Alexandra Michalcová

  Všetci umiestnení postupujú do okresného kola, srdečne blahoželáme! Srdečne ďakujeme učiteľom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.

 • Poďte študovať na GyMy...

  Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás na online Deň otvorených dverí - prezrite si naše priestory a vypočujte si výpovede našich súčasných i bývalých študentov a našich učiteľov. V budúcom školskom roku budeme otvárať 2 triedy 4-ročného štúdia (48 žiakov) a 1 triedu 5-ročného bilingválneho anglicko-slovenského štúdia (25 žiakov). Tešíme sa na našich nových študentov. Online prehliadka TU...

 • Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku

  Okrem olympiády v anglickom jazyku sa dňa  18.januára 2021 uskutočnilo aj školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorý sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk s dotáciou 2 resp. 3 hodiny týždenne. Preto sme radi, že sa naši študenti zapájajú aj do tejto súťaže, ktorá vôbec nie je z tých ľahších...

  Školského kola online sa zúčastnilo 7 študentov v dvoch kategóriách „veľkého“ gymnázia. Oproti minulým ročníkom bola súťaž kratšia o ústnu časť, ktorú organizátor v tomto nezvyčajnom študijnom roku vynechal.

  V kategórii 2A – 1. a 2. ročník gymnázia sa umiestnili študenti prvého ročníka s výsledkami:

  1.miesto  Aneta Jančia I.C    a Marek Ilovičný  I.B – zhodný počet bodov

  3. miesto  Terézia Hurbanová  I.C   a Ľubor Hodúl  I.B – taktiež zhodný počet bodov

  5. miesto  Vanesa  Smolíčková   I.A

  V kategórii 2B – 3. a 4. ročník gymnázia:

  1. miesto  Ján Michael Košík  IV.B

  2.miesto  Viktória  Dugová   III.A

  Do okresného kola postúpili prví dvaja v každej kategórii.

  Okresné  kolo sa uskutočnilo tiež online formou v stredu 20.januára 2021a zúčastnili sa ho traja študenti – Jančia, Ilovičný a Košík. Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi  a postupujú do krajského kola, k čomu im srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov. Učiteľom, ktorí žiakov na olympiádu pripravovali, srdečne ďakujeme.

 • Výsledky Olympiády v anglickom jazyku - školské kolo

  Už tradične sa i tento školský rok na našom gymnáziu uskutočnili ďalšie školské kolá 31. ročníka olympiády v anglickom jazyku  pre veľké gymnázium.

  Súťažilo sa v štyroch kategóriách: 2A – 1. a 2. ročníky, 2B – 3. a 4. ročník, 2C2 – anglofónni študenti, a 2C1 – všetky ročníky bilingválneho štúdia.

  Tento rok študenti i naši pedagógovia mali sťažené podmienky, keďže celá olympiáda sa musela uskutočniť on-line, a to cez MS Teams program.

  Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim študentom, ktorí boli ochotní sa zúčastniť  súťaže i za týchto náročných podmienok. Spolu súťažilo vo všetkých kategóriách  57  študentov, čo je naozaj pekné číslo.

  A rovnako chceme poďakovať i našim učiteľom anglického jazyka za to, že boli ochotní sa zapojiť do organizácie a opráv testov za sťažených podmienok, ktoré si vyžadovali niekoľkonásobne viac času a úsilia ako po iné roky.  

  Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a postupujúcim z prvých miest držíme palce v okresnom či krajskom kole. Učiteľom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali, srdečne ďakujeme.

   

  A tu sú už naši výhercovia v kategórii 2A:

   

  1. miesto  Matúš Holič  2.A

  2. miesto  Martin Benian 2.A

  3. miesto  Nicolas Ďuroška  1.C

   

  Výhercovia v kategórii 2B:

  1. miesto  Bianka Rapantová  3.A

  2. miesto  Viktor Rapant  3.A

  3. miesto  Andrej Pribiš  septima

   

  Výhercovia v kategórii 2C2:

  1. miesto  Michal Selecký  oktáva

  2. miesto  Kristína Juríčková  3.B

  3. miesto  Daniela Figurová  4.B

   

  Výhercovia v kategórii 2C1:

  1. miesto  Simona Janarčinová  5.B

  2. miesto  Viktor Mokrohajský  4.B

  3. miesto  Adam Hlavatý  4.B

   

 • Výuka bude pokračovať dištančnou formou

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  oznamujeme Vám, že plánované testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov na ochorenie COVID 19 sa odkladá a po skončení vianočných prázdnin bude výučba od 11.1.2021 pokračovať dištančnou formou. 

  MŠVVaŠ SR predstavilo plán pre návrat žiakov do škôl a zverejnilo rozhodnutie ministra zo dňa 4.1.2021  v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

 • Blahoželáme...

  Blahoželáme...

  Dňa 14.12.2020 sa maturanti v rámci predmetu Seminár z ekonomiky zúčastnili online školského kola Ekonomickej olympiády, do ktorého sa tento rok zapojil rekordný počet - 8 500 stredoškolákov z celého Slovenska, preto boli podmienky postupu do krajského kola prísnejšie.

  Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, či vyhrať vecné ceny.

  Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

  Po vyhodnotení školských kôl inštitútom INESS do krajského kola postúpili Anastasija Antal zo IV.A a Daniel Zbudila z V.B.

  Gratulujeme aj ostatným úspešným riešiteľom a ďakujeme všetkým za účasť v školskom kole.

 • Oznam

   Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že v dňoch 08.01., 09.01. a 10.01. 2021 pripravujeme v spolupráci s Mestom Myjava na našej škole testovanie zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov. Testovacie miesta budú zriadené na Gymnáziu, Strednej priemyselnej škole i v základných školách na Viestovej a Štúrovej ulici. Časový harmonogram testovania: 

  08.01.2021-10:00-16:00 hod.

  09.01.2021-10:00-16:00 hod.

  10.01.2021-08:00-14:00 hod. 

  Príhovor primátora

   

 • Šťastné Vianoce...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria