• Obchodná verejná súťaž

  Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava so sídlom Jablonská 301/5, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Dokument - obchodná verejná súťaž - podmienky

   

   

   

 • Aktualizovaný školský semafor

  MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej web stránke aktualizovaný Školský semafor. Manuál je aktualizovaný k 9.9.2021 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva SR skracujúcej dĺžku karantény.

  link: 
  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

   

   

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2021 o 8.15 hod. v jednotlivých triedach školy. Žiakov prvých ročníkov vyzdvihnú o 8.00 hod. pri vchode do budovy triedni učitelia. Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy povolený nemajú.

  Tlačivá:  

  vyhlásanie o bezpríznakovosti žiaka

  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy       

  výnimka z karantény

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Informácie pre rodičov budúcich prvákov...

 • Oznam

  Dávame Vám do pozornosti informáciu, že počas najbližšieho víkendu sa bude v oboch župných VKOC (Trenčín, Prievidza) očkovať aj bez objednania v systéme NCZI. Vo veľkokapacitnom krajskom očkovacom centre (VKOC) v Trenčíne sa bude očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen, v druhom župnom VKOC v Prievidzi bude personál podávať vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

  Najbližší víkend (14.8. - 15.8.) sa očkuje nasledovne:

  VKOC Trenčín - nedeľa 15. augusta, 8.00 h - 17.00 h (vakcína COVID-19 Vaccine Janssen)

  VKOC Prievidza - sobota 14. augusta, 8.00 h - 15.00 h (vakcína Comirnaty - od spoločnosti Pfizer/BioNTech)

 • VYNIKAJÚCE UMIESTNENIE NA CELOSLOVENSKOM KOLE OLYMPIÁDY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

  VYNIKAJÚCE UMIESTNENIE NA CELOSLOVENSKOM KOLE OLYMPIÁDY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

  V dňoch 7. a 8. 6.2021 sa konalo on-line celoslovenské kolo olympiády z francúzskeho jazyka prostredníctvom platformy Zoom. Postúpila naň aj naša žiačka V.B triedy, víťazka krajského kola, Julka Hurbaničová a umiestnila sa na fantastickom 1. mieste v kategórii 2B J Súťaž mala dve časti – v pondelok sa konala písomná časť, v utorok ústna časť, po nej nasledovalo slávnostné ukončenie a vyhlásenie víťazov. Tento krásny výsledok nás všetkých veľmi  teší, ďakujeme Julke za reprezentáciu našej školy a blahoželáme k osobného úspechu, za ktorým je veľké množstvo snahy a práce a hlavne láska k francúzskemu jazyku.

 • Výsledky Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

  Po úspešnom zvládnutí písomnej časti  Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka   úspešne absolvovalo osem našich študentov aj ústnu časť, ktorá sa uskutočnila v piatok 4.6.2021. Srdečne všetkým blahoželáme a do budúcnosti želáme veľa úspechov.

 • Okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  Minulý týždeň sme slávnostne odovzdávali ceny výhercom školského a okresného kola v anglickej a nemeckej olympiáde. Naši študenti si viedli skvelo a týmto sa im chceme poďakovať za ich účasť a reprezentáciu našej školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným učiteľom za výborne odvedenú prácu pri opravovaní testov online. A.Cilíková

 • Oznam

 • Návratový manuál pre stredné školy s účinnosťou od 17.5.2021

 • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom našej školy, že s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje minister školstva, vedy, výskumu a športu školské vyučovanie vo všetkých školách. Rozhodnutie ministra.

 • Výsledky prijímacieho konania - 5-ročné bilingválne štúdium

 • OZNAM - prijímacie konanie 5-ročné štúdium

  Milí uchádzači, na základe kritérií pre prijímacie konanie do 5-ročného štúdia bude dnes zverejnené výsledné poradie uchádzačov. Maximálny počet prijatých žiakov na 5-ročné štúdium na našej škole je 25. Termín na doručenie záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na všetkých  stredných školách je do 25. mája 2021. Zavazne_nastupenie_nenastupenie_5-rocne_studium

  V najbližšej dobe Vám bude na Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium na našej škole ---    čítaj VIAC

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o neprijatí a máte záujem študovať na našej škole, pošlite, prosím, odvolanie (VZOR_odvolania_5-rocne_studium), aby sme Vás mohli kontaktovať pri posune poradia. Kontaktovať pri posune poradia už budeme len tých uchádzačov, ktorí podajú odvolanie. V tom prípade ale neodovzdávajte na inú školu potvrdenie o nastúpení, nakoľko toto potvrdenie je záväzné (termín na doručenie potvrdenia o nastúpení je do 25. mája 2021). Poradie sa bude určite posúvať, nakoľko si žiaci mohli dať prihlášky na 4 školy.

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o prijatí, prosíme Vás, aby ste nám obratom zaslali záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka práve z dôvodu posunu poradia. Ďakujeme za ústretovosť.

  Tešíme sa na nových žiakov a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium

 • OZNAM - prijímacie konanie 4-ročné štúdium

  Milí uchádzači, na základe kritérií pre prijímacie konanie do 4-ročného štúdia bude dnes po vykonaní prijímacej skúšky zostavené a zverejnené výsledné poradie uchádzačov. Maximálny počet prijatých žiakov na 4-ročné štúdium na našej škole je 48. Termín na doručenie záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na všetkých  stredných školách je do 25. mája 2021. Zavazne_nastupenie_nenastupenie_4-rocne_studium   

  V najbližšej dobe Vám bude na Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium na našej škole ---    čítaj VIAC

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o neprijatí a máte záujem študovať na našej škole, pošlite, prosím, odvolanie (VZOR_odvolania_4-rocne_studium), aby sme Vás mohli kontaktovať pri posune poradia. Kontaktovať pri posune poradia už budeme len tých uchádzačov, ktorí podajú odvolanie. V tom prípade ale neodovzdávajte na inú školu potvrdenie o nastúpení, nakoľko toto potvrdenie je záväzné (termín na doručenie potvrdenia o nastúpení je do 25. mája 2021). Poradie sa bude určite posúvať, nakoľko si žiaci mohli dať prihlášky na 4 školy.

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o prijatí, prosíme Vás, aby ste nám obratom zaslali potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka práve z dôvodu posunu poradia. Ďakujeme za ústretovosť.

  Tešíme sa na nových žiakov a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Úspešní riešitelia celoslovenského kola geografickej olympiády

  Dňa 23.4.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali študenti Septimy Jakub Taran v kategóriách A a Z, Martin Ilavský v kategórii Z. Po dopoludňajších obhajobách prác v kat.A pokračovali študenti v riešení testov v kat.Z (vedomostný, anglický, multimediálny, praktický test). Časovo náročnejšie bolo riešenie praktickej časti testu, v ktorej mali zhodnotiť atraktivitu jednotlivých štátov sveta podľa zvolených kritérií s výstupom tvorby mapy sveta.

  Martin a Jakub sa stali úspešnými riešiteľmi (Jakub v obidvoch kategóriách) .

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a k dosiahnutému výsledku úspešného riešiteľa blahoželáme.

 • Víťazstvo našich študentiek na celoslovenskom kole súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť

  Na hodinách etickej výchovy sa naši študenti 2. ročníka každoročne zapájajú do programu Etika v podnikaní (Junior Achievement Slovensko),  ktorý prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt nielen v podnikateľskom prostredí. Súčasťou je súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť a tento školský rok aj súťaž SIR (Social Innovation Relay).

  Prvé korešpondenčné kolo bolo pre obe súťaže rovnaké a spočívalo v tvorbe podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti.

  Na základe toho porota vybrala pre SIR z 231 zapojených tímov TOP 20, kde sa umiestnili aj naše žiačky Simona  a Michaela Čerešňové za jeden tím a Adam Derda, Tereza Lesajová a Simona Makarová za druhý tím.

  Oba tímy postúpili aj  do celoslovenského online finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, kde porota vybrala 8 najlepších. Našu školu reprezentovali Terka L. a Simonka  M. už bez Adama D., nakoľko v tejto súťaži mohli byť tímy len dvojčlenné. Ich úlohou bolo vypracovať riešenie na zadanú prípadovú štúdiu, ktoré museli odprezentovať pred porotou. Dievčatá sa na súťaž starostlivo pripravovali, boli výborné a zaslúžene si odniesli víťazstvo.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

  DM

 • OZNAM - PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2. termín, náhradný termín

  MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej web stránke aktuálne platné Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021, na základe ktorého sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese (v okrese III. stupňa varovania) preukazuje:

  1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,

  2. negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo

  3. má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

  Keďže od 10.mája 2021 je naša škola podľa okresu opäť zaradená do bordovej farby, budeme vyžadovať od uchádzačov tento spôsob preukázania pri vstupe do budovy školy. Pripájame ďalšie usmernenia k priebehu prijímacích skúšok:

  a) Pred vstupom do budovy našej školy bude zmeraná teplota žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

  b) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

  c) V priestoroch školy sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

  d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

  e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

  f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

  a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

  b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria