Navigácia

 • 48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku

  V dňoch 9. – 10. apríla 2018 sa v Košiciach uskutočnilo 48. kolo celoštátnej Olympiády v ruskom jazyku, ktorej sa zúčastnili len tí najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska. Náš žiak Ivan PANČIAK, ako víťaz krajského kola v kategórii B2 reprezentoval na súťaži nielen Gymnázium Myjava a samotné mesto Myjava, ale aj celý Trenčiansky kraj. V silnej konkurencii vybojoval vynikajúce 2. miesto a domov si odnáša striebornú medailu. Po víťazstve na medzinárodnej Olympiáde v Moskve (Rusko) mu k ďalšiemu úspechu v rámci tohto školského roka srdečne blahoželáme.

  Ivan veľmi úspešne reprezentoval našu školu na rôznych súťažiach počas celého svojho štúdia, pričom vynikať začal už v prvom ročníku. Chcela by som v krátkosti zhrnúť jeho pôsobenie a dosiahnuté úspechy na súťažiach v priebehu týchto štyroch rokov, a týmto motivovať aj ďalších žiakov k štúdiu ruštiny.

  Ivanove úspechy v období 2014 – 2018

  Olympiáda v ruskom jazyku, Slovensko

  • krajské kolá Olympiády v ruskom jazyku: 1. miesto
  • celoštátne kolá Olympiády v ruskom jazyku: 1 zlatá medaila, 1 strieborná medaila a 2 bronzové medaily.

  Medzinárodná Olympiáda v ruskom jazyku, Moskva (Rusko) - 2016 - kategória B2

  • 1. miesto v nominácii Najlepší sloh
  • 2. miesto v súťaži Mladý rečník

  Medzinárodná Olympiáda v ruskom jazyku, Moskva, Rusko - 2017 - kategória B2

  • 1. miesto v nominácii Mladý rečník, kde od porotcov získal najvyššie hodnotenie 20 bodov
  • 2. miesto - celkové umiestnenie na Olympiáde

  Jazykovo-umelecká  súťaž Jazykový kvet -  Finále -  2017

  • 1. miesto - próza

  Ivanove ocenenia

  • 2017 - ocenenie Talent Trenčianskeho kraja
  • 7. februára 2018 – ocenenie udelené Alexeyom Leonidovičom FEDOTOVOM, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike

  Touto cestou by som sa chcela Ivanovi poďakovať za skvelú spoluprácu, jeho prejavenú ochotu učiť sa, aktívny prístup a svedomitú prípravu na jednotlivé súťaže. Zároveň moje veľké ĎAKUJEM patrí aj Ivanovým rodičom, ktorí mu boli veľkou morálnou oporou počas celého jeho štúdia a všetkých súťaží. Poďakovanie patrí nielen jeho triednej učiteľke pani Ľubici DOMENOVEJ za jej cenné rady a pomoc, ale aj vedeniu školy za ústretovosť a pochopenie.

  Autor: Mgr. Natália ŠIPOŠOVÁ

 • Jazykový kvet 2018

  Jazykový Kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch -  opäť rozkvitol do krásy. Odborná porota pod Trenčianskym hradom rozhodla o nasledovnom poradí:

  ANJ Poézia-Próza:

  1. miesto Veronika Hudáková a Patrícia Jurenková (3.B)                                    2. miesto     Diana Sukupová (1.B.)                   

  ANJ   Poézia (vlastná tvorba)         

  1. miesto     Martin Krč (4.B.)                  

  Na  celoslovenské  FINÁLE v máji postupujú: Veronika, Patrícia a Martin.  Všetkým zúčastneným gratulujeme. Držte nám palce !!!  

 • Nový What´s Up!?

  Milí kolegovia a študenti. 

  Nové číslo What´s Up už je na svete :) Okrem klasických rubrík sa v ňom môžete dočítať nielen o školských akciách, akými sú karneval alebo lyžiarsky zájazd. Venujeme sa aj aktuálnej politickej situácii, pokračujeme so súťažou ´The Peculiar Objects Competition´ a uvádzame nový komiks. Príjemné čítanie.

 • Výsledky prijímacieho konania na 5-ročné bilingválne štúdium

  Na tomto odkaze nájdete kompletné výsledky prijímačiek na bilingvál. Prosíme zákonných zástupcov, aby pri zápise detí postupovali podľa zverejnených informácií. Pripomíname, aby na zápis doniesli zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola.

 • Exkurzia do Centra popularizácie fyziky v Martine

  Dňa 28.3. 2018 sa triedy sekunda, tercia a kvarta zúčastnili exkurzie do Centra popularizácie fyziky v Gymnáziu V.P. Tótha v Martine. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD im predviedol za aktívnej účasti dobrovoľníkov ako sa správa ľudské telo, keď je zasiahnuté elektrickým prúdom, deti si vyskúšali ako možno využiť prúdenie tekutín (vody a vzduchu), už vedia prečo je užitočné si na stanovačku zobrať monočlánok a železnú plsť  atď. Naši študenti skúsili fyziku bez matematiky ale nie bez chémie a nás učiteľky potešilo, že viacerí pekne reagovali na položené otázky a bez obáv sa púšťali do riešenia zadaných úloh.    

 • Naši vo Vidacentre v Brne

  Dňa 28.3.2018 sa 48 študentov našej školy zúčastnilo fyzikálnej exkurzie vo Vidacentre v Brne . Prezreli a vyskúšali  si desiatky fyzikálnych, biologickych i geografických  pokusov, navštívili  prednášky o plazme i magnetizme a tí najodvážnejší vyskúšali i trenažér pre výcvik kozmonautov. Bol to užitočne a príjemne strávený deň.

 • Oceňovanie pedagógov

  Pri príležitosti Dňa učiteľov boli na pôde TSK oceňovaní pedagógovia trenčianskeho kraja. Medzi vybranými ocenenými učiteľmi boli aj Mgr. Natália Šípošová a PaedDr. Danka Michálková in memoriam. Gratulujeme!

 • Poďakovanie za reprezentáciu

  Predsedníctvo Slovenskej asociácie športu na školách a Gymnázium Myjava vyjadrujú POĎAKOVANIE našej študentke Barborke Horniakovej za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodných školských majstrovstvách ISF v zimných športoch - ZIMNÁ GYMNAZIÁDA v kategórii národných družstiev dievčat v biatlone, ktoré sa konalo v dňoch 5. -10. 2. 2018 vo francúzskom Grenobli.

 • Naši na SOČ

  V piatok 23.marca 2018 sa konalo obvodné kolo SOČ, ktorej sa zúčastnilo šesť študentov nášho gymnázia. Súťaž sa uskutočnila na SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Do krajského kola SOČ, ktoré bude už 6.4.2018 na Starej Turej postúpili štyria z nich: Eliška Bekečová z 3.A, Veronika Hudáková a Stanislav Šturdík obaja z 3.B, a Pavol Tománek z 5.B., každý v inom odbore. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole SOČ.

 • Úspešne na celoslovenskom kole GEO olympiády

  V dňoch 23.-25.marca 2018 sa Stanislav Šturdík zúčastnil na celoslovenskom kole Geografickej olympiády v kategórii Z. Súťaž sa uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a pozostávala z teoretickej, praktickej a multimediálnej časti. Stano obsadil v konkurencii 32 súťažiacich z celého Slovenska krásne 5.miesto a zároveň sa stal úspešným riešiteľom. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Úspech na kraji dejepisnej olympiády

  Dňa 22.marca 2018 sa študent našej školy Dominik Gašparík (2.B) zúčastnil krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou.. V projektovej časti kategórie B obsadil výborné 2.miesto. Gratulujeme!

 • Začína sa Týždeň netradičného vzdelávania

  Od zajtra - t.j. 22.3.2018 fičí TéeNVé. O5 sú pre vás pripravené zaujímavé aktivity na hodinách, výstavy, exkurzie, besedy a netradičná forma vyučovania. Kompletný program si môžete pozrieť tu.

 • Úspech na kraji na olympiáde vo FRJ

  Dňa 19.3. 2018 sa konalo v Trenčíne krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorej obsadil náš žiak Martin Krč zo 4.B krásne 1. miesto v kategórii 2B. Ďakujeme mu za reprezentáciu a blahoželáme k úspechu. Zároveň držíme palce v celoštátnom kole. Toutes nos félicitations!

 • Úspešná Pytagoriáda

  V decembri 2017 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, ktorého sa zúčastnili študenti sekundy a tercie. Úspešní riešitelia Peter Marek, Tomáš Michalec, Nikola Nošková a Martin Zeman zo sekundy a Lilien Feriancová, Lucia Holičová, Eva Viskupová a Hubert Závodský z tercie postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 14.03.2018. Naši študenti obstáli v konkurencii rovesníkov-matematikov na jednotku:

  Kategória P7 /sekunda/: 1. miesto Martin Zeman /úspešný riešiteľ/

  Kategória P8 /tercia/: 2.-3. miesto Lucia Holičová /úspešný riešiteľ/

                               4. miesto Eva Viskupová /úspešný riešiteľ/

                               5. miesto Lilien Feriancová /úspešný riešiteľ/

                               8.-9. miesto Hubert Závodský /úspešný riešiteľ/

  Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • Úspech na krajskom kole BIO olympiády!

  Dňa 20.marca 2018 sa študent našej školy Martin Hôždala (3.A) zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V projektovej časti kategórie A obsadil v silnej konkurencii s prácou „Expresia proteínu DivIVA Clostridium difficile v bunkách Bacillus subtilis“ 2.miesto a postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v druhej polovici apríla v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a  držíme palce v celoštátnom kole.

 • Príma deň v príme

  Srdečne pozývame všetkých našich budúcich primánov a ich rodičov na "Príma deň", ktorý bude 21. marca 2018 od 15.30 hod na našom GyMy. Príďte, presvečte sa na vlastné oči a uši čo to znamená byť "8-ročákom" na GyMy. Povedia vám to tí najpovolanejší - naši bývalí primáni. Tešíme sa na vás.

 • Jazykový kvet 2018

  Skupinka našich gymnazistov sa v piatok, 9. marca zúčastnila súťaže v prednese a tvorbe v cudzom jazyku - Jazykový Kvet.  Odbornej porote pod Trenčianskym hradom dokázali, že si postup do ďalšieho kola zaslúžia:               

  Diana Sukupová (1.B.), Patrícia Jurenková (3.B.), Veronika Hudáková (3.B.), Martin Krč (4.B.)                  

  Všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom finále!

 • Ocenenie na pôde ruskej ambasády

  Na pôde ruskej ambasády slávnostne ocenili slovenských a ruských žiakov. Tí preverili svoje vedomosti v Kvíze o znalosti spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska.

  Vyhlásenie výsledkov a oceňovanie úspešných súťažiach čakalo na piatich ruských víťazov, ktorých odmenou bol týždeň strávený na Slovensku a ich zoznámenie sa so slovenskými víťazmi a ich učiteľmi. Súťažiaci zo Slovenska si pobyt v Rusku užili ešte pred vianočnými prázdninami. Študenti si vymenili obojstranné dojmy z ciest do Ruska a na Slovensko. Vzájomné stretnutie bolo presvedčením o upevňovaní vzťahov dvoch blízkych slovanských krajín. 

  Účastníkom kvízu odovzdal na pôde Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku diplomy a ceny radca-vyslanec ruskej ambasády A. V. Šabanov spolu s Jánom Čarnogurským, ktorý bol spolupredsedom poroty. Prebrať si ocenenie prišiel aj  študent našej školy  Matúš Rumíšek z 2.A v sprievode svojej učiteľky ruštiny Natalie Šipošovej. Matúš obsadil 13. miesto spomedzi 15 najuspešnejšich žiakov. 

  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 155 žiakov a študentov zo Slovenska a Ruska. Kvíz, ktorý organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Slovenský inštitút v Moskve, sa konal na konci roku 2017.

 • Krajské kolo Olympiády v RUJ

  Dňa 10. februára 2018 sa v Partizánskom konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnili aj  žiaci našej školy. A toto sú ich výsledky: 

  Kategória  B1

  2. miesto - Adriána Romančíková  2.A

  Kategória  B2

  1. miesto - Ivan Pančiak 4.A

  Srdečne im  blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Ivan  sa 9.- 10. apríla 2018 zúčastni  celoslovenského kola olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Držíme Ivanovi palce v celoslovenskom kole a prajeme veľa úspechov!!!  

 • Naše basketbalistky postúpili na Slovensko

  Družstvo našich dievčat – Jana Bendová, Anna Dolovacká, Ema Eliášová, Zuzana Horniačková, Michaela Horváthová, Aneta Chudíková, Nina Jamrichová, Natália Malá, Barbora Matušicová a Michaela Redajová si svojimi výkonmi spečatenými víťazstvami v okresnom kole /december 2017/, regionálnom kole /14.2.2018/  a krajskom kole /28.2.2018/ v basketbale žiačok SŠ vybojovalo postup na aprílové Majstrovstvá Slovenska SŠ v Ružomberku.

  Dievčatám blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce na MS.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria