• Stretnutie pre uchádzačov o 8-ročné štúdium

  Stretnutie pre uchádzačov o 8-ročné štúdium

  Ďalšie pracovné stretnutie uchádzačov o 8-ročné štúdium sa uskutoční 22.4.2024 v budove školy ako vždy o 16.00 hod.

 • Fotoreportáž zo streetballu

  Za foto ďakujeme Mgr. Ivete Maliarikovej

 • ČSOB Bratislava Marathon

  Parádny výkon predviedol v minimaratóne na 4,2 km v rámci 19. ročníka ČSOB Bratislava Marathon náš gymnazista - talentovaný 18-ročný Alex Hulka zo ŠK Jablonica. Zverenec koučov Tomáša Zavadila a Štefana Mereša, ktorý na decembrových ME v krose v Bruseli skončil na veľmi peknom 57. mieste (z 92) v súťaži juniorov zvíťazil v nezvykle teplom počasí časom 12:38 min s náskokom 41 sekúnd pred Alexandrom Jablokovom. Blahoželáme. Foto: Slovenský atletický zväz

 • Zlatí dofáci z našej školy

  V utorok 19. marca 2024 sa v priestoroch historickej budovy NR SR v Bratislave konala slávnostná Zlatá ceremónia DofE. Len 3 percentá žiakov, ktorí sa zapoja do plnenia náročných úloh v oblastiach šport, talent, dobrovoľníctvo a expedície, splnia požiadavky a získajú zlatú úroveň. U nás sa to po 3 rokoch systematickej práce podarilo dvom šikovným a vytrvalým žiakom - Simone Smolíčkovej a Mariánovi Chudíkovi zo 4.A. Ocenenie za dlhoročnú prácu a vytrvalosť si taktiež prebrali naši bývalí žiaci, ktorí sú dnes už študentami vysokých škôl. Zlaté odznaky Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu boli odovzdávané za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva, pána Nigela Bakera. Slávnostnú ceremóniu sprevádzali známe osobnosti ako Daniel Hevier, Sima Martausová, Jakub Gulík, Lujza Garajová-Schrameková, Maroš Molnár či Roman Poláčik. Prostredníctvom telemostu sa oceneným prihovoril aj princ Edward, syn zakladateľa programu DofE.

  Našim oceneným dofákom srdečne gratulujeme! Team DofE

 • Naši úspešní biológovia

  Naši úspešní biológovia

             V stredu 20. 3. 2024 sa konalo Krajské kolo biologickej olympiády teoreticko-praktickej časti kategórie A v  priestoroch Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

              Našu školu reprezentovali Zaira Gergelyiová (IV.C) a Samuel Eliáš (IV.B). Obaja študenti sa stali úspešní riešitelia tejto náročnej súťaže.

              V tomto školskom roku absolvovalo školské kolo 10 študentov z 3. a 4. ročníka a z nich sme vybrali 2 najlepších do krajského kola.

  Ďakujeme účastníkom školského kola za ich snahu. Zaire a Samovi gratulujeme k úspechu v krajskom kole Biologickej olympiády.

 • Tešíme sa a srdečne blahoželáme...

  Veľkú gratuláciu posielame Marekovi Kocánovi (II.C), ktorý sa včera - 25.3.2024 stal víťazom celoslovenského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Marek, ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • A postupujeme na ďalšie "Slovensko"

  A postupujeme na ďalšie "Slovensko"

  Dňa 19. 3. 2024 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády v Dubnici nad Váhom. V kategórii Z, ktorá pozostávala z časovo obmedzeného vedomostného testu, nás reprezentovali 3 žiaci. Na krásnom 2.-4. mieste (kvôli rovnosti bodov) sa umiestnil Martin Janiga z II.B triedy a úspešnými riešiteľmi sa stali i Katarína Matúšová z III.B a Michal Androvič z II.B triedy. V kategórii A nás reprezentovali 2 žiaci - Branislav Gajdoš z III.C a Samuel Súkeník z II.A. Táto kategória pozostáva z vypracovania a obhajoby písomnej práce na vypísanú tému a riešenia úloh písomného testu. Samko so svojou prácou na tému Stredná Ázia na geopolitickom rázcestí obsadil 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Braňova práca Ekvádor, Kolumbia, Venezuela- nová oblasť napätia získala 3.miesto. Všetkým účastníkom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy. Samkovi držíme palce na celoslovenské kolo.

 • Finančné vzdelávanie

  Ďakujeme skvelým lektorom za zaujímavé informácie pre žiakov tretích ročníkov čo a ako s financiami. Žiaci sami sa vyjadrili, že vzdelávanie bolo pre nich veľkým prínosom, preto sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu s PARTNERS GROUP SK s.r.o.

 • Privítalo nás krásne slnečné počasie na Martinských holiach

  V dňoch 4. až 8. marca sme sa my, žiaci kvarty, I.A, sexty a niektorí vybraní druháci, zúčastnili lyžiarskeho a snowboardoveho kurzu na Martinských holiach.Po príchode a ubytovaní sa lyžiari rozdelili do troch družstiev podľa lyžiarskych schopností a samostatnú skupinu tvorili snowboardisti.

  Privítalo nás krásne slnečné počasie, ktoré v nasledujúcich dňoch občas vystriedala hmla a mráz. Podmienky na svahu sa menili, ale nám to nevadilo a tešili sme sa, že si môžeme vyskúšať rôzne druhy terénu. Všetci sme si jazdu užívali a každým dňom sme sa zlepšovali.Taktiež mimo svahu sme prežili veľa zážitkov v hoteli Martinské hole, kde sme si čas krátili voľnočasovými aktivitami alebo oddychom. Jedlo bolo veľmi dobré a mali sme k dispozícii bar a spoločenskú miestnosť. Jeden deň sme mali možnosť navštíviť wellness a v rámci aktívneho odpočinku sme v stredu namiesto poobedňajšieho výcviku boli na prechádzke po okolí.

  O naše zdravie sa starala milá zdravotníčka Denisa Vydarená, ktorej by sme sa chceli týmto poďakovať a zároveň ďakujeme aj našim pedagógom PaedDr. Ivančovej, Mgr. Mockovčiakovej, Mgr. Durcovi a vedúcemu kurzu Mgr. Varsíkovi za ochotu, trpezlivosť a za všetko, čo nás naučili. Z lyžiarskeho výcviku sme sa vrátili plní skvelých dojmov a nezabudnuteľných zážitkov. Emka Gogová, I.A

 • Pripomeňme si ešte raz...

  lyžiarsky kurz v Taliansku. Spomienku na túto vydarenú akciu vytvorili naši žiaci... je to i malé osvieženie po maturitách :-)

 • Príležitosť pre žiakov 5. ročníka základnej školy - len do 20.3.2024

  Príležitosť pre žiakov 5. ročníka základnej školy - len do 20.3.2024

  Milí rodičia, chcete využiť potenciál Vášho dieťaťa naplno? Dajte ho študovať k nám, na Gymnázium Myjava.

  Máte prirodzene zvedavé a talentované dieťa? Zaujíma sa o svet okolo seba, o to, ako veci fungujú? Má chuť učiť sa? Čítať knihy? Vie čítať s porozumením a rozumie textom? Chce byť súčasťou dynamického, inšpirujúceho kolektívu spolužiakov?

  V tom prípade je práve pre Vaše dieťa vhodné využiť možnosť ďalšieho rozvoja v 8-ročnom štúdiu v našej škole. Jeho výhodou je, že kladie väčší dôraz na učenie jazykov, ktoré dieťa v budúcnosti zužitkuje a bude lepšie pripravené nielen na štúdium na najkvalitnejších univerzitách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Učitelia u nás pracujú s kolektívom šikovných žiakov, ktorí podnecujú tempo vyučovacej hodiny a žiaci preto dokážu rýchlo napredovať. Okrem toho, tým, že žiak urobí prijímačky na strednú školu už v 5. ročníku, môže sa bez stresu z prijímacieho konania po skončení základnej školy sústrediť na ďalšie stredoškolské štúdium. Osnovy v 1.—4.ročníku 8-ročného štúdia na gymnáziu sú úplne rovnaké ako osnovy pre 6.-9.ročník ZŠ.

  Podchyťte talent svojho dieťaťa a umožnite mu rozvíjať ho na Gymnáziu Myjava – prihlášku na 8-ročné štúdium môžete podať do 20. marca 2024.

  Kontaktovať nás môžete písomne cez formulár na web stránke školy www.gymy.sk, emailom na info@gymmy.tsk.sk alebo telefonicky na čísle 0915 699 479, kde Vám radi poskytneme ďalšie informácie.

  Tešíme sa na nových primánov, ktorí sa stanú súčasťou kolektívu našich kreatívnych a bystrých žiakov.

 • Ďalší veľký úspech v cudzích jazykoch pre našu školu

  Ďalší veľký úspech v cudzích jazykoch pre našu školu

  Na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku sme sa presvedčili, že nielen angličtinu ovládajú naši študenti na vysokej úrovni. Na súťaži na gymnáziu v Prievidzi nás reprezentovali dvaja Marekovia - Marek Ilovičný v kategórii 3. a 4. ročníkov a Marek Kocán v kategórii 1. a 2. ročníkov. Olympiáda má 3 časti - počúvanie a čítanie s porozumením a riešením úloh a gramatický test. V ťažkej konkurencii študentov gymnázií celého Trenčianskeho kraja zvíťazil vo svojej kategórii práve náš Marek Kocán z II.C triedy ziskom 95 bodov zo 100 možných. Krásny výsledok, krásny úspech a postup do celoštátneho kola ONJ. Blahoželáme a obom študentom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

  Ak by sme to za cudzie jazyky zhrnuli - tento rok naša škola získala: 

  1.miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a tým postup do celoštátneho kola (Petra Kubicová, II.C)

  1.miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku a tým postup do celoštátneho kola (Marek Kocán, II.C)

  2.miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku (Adam Derda, V.B)

  Všetkým študentom srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Jablonská 301/5, Myjava dňa 13.03.2024. Riaditeľské voľno je žiakom školy udelené z organizačných dôvodov počas EČ a PFIČ MS 2024. TU

 • Pozvánka - 8-ročné štúdium

  Pozvánka - 8-ročné štúdium

  Vážení rodičia, pozývame Vás i Vaše deti, ktoré majú záujem o 8-ročné štúdium, na spoločné stretnutie, kde by si deti mohli spoločne zopakovať matematiku i slovenský jazyk k prijímacím skúškam na gymnázium.

  Veľmi by sme si vážili Vaše rozhodnutie dať dieťa študovať k nám. Zároveň prijatím na našu školu by sa Vaše dieťa stalo študentom strednej školy a v budúcnosti by už bolo odbremenené od stresu z prijímacích skúšok po skončení základnej školy a vyhlo by sa i možnosti prípadného neprijatia na gymnázium.

  Spoločné stretnutie sa uskutoční v pondelky 4.3. a 11.3.2024 vždy o 16 hod. v budove školy.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Velikánsky úspech na olympiáde v anglickom jazyku

  Velikánsky úspech na olympiáde v anglickom jazyku

  Dňa 14.02.2024 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnili naši víťazi školských a okresných kôl, a to Petra Kubicová z II.C, Nicolas Duroška zo IV.C, Viktória Babiarová z V.B a Silvia Mihalovičová z II.B.

  V neľahkej konkurencii z celého kraja sa našim študentom podarilo získať dve skvelé umiestnenia.

  Petra Kubicová obsadila fantastické 1. miesto v 2A kategórii a postupuje na celoštátne kolo Olympiády.  Viktória Babiarová obsadila vynikajúce 3. miesto v kategórii 2C1.

  Dievčatám Viktórii a Petre blahoželáme k umiestneniam a Petre želáme pevné nervy a veľa úspechov v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 08.04.2024.

  Rovnako ďakujeme i Silvii a Nicolasovi za reprezentáciu našej školy a odvahu zmerať si svoje sily s najlepšími z celého Trenčianskeho kraja.  

 • Malá ochutnávka z karnevalu

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

  V piatok 9.2.2024 sa konalo v Trenčíne krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnil aj náš žiak z V.B triedy Adam Derda, ktorý súťažil v kategórii 2B. V tejto najťažšej kategórii sa Adamovi podarilo vybojovať 2.miesto, čo nás veľmi teší. Zo srdca mu k úspechu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

        Dňa 1. februára 2024 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom reprezentovali naše gymnázium 2 žiačky, víťazky školského kola.

       V kategórii  A  (3. a 4. ročník) obsadila Katarína Matúšová z 3.B 13. miesto a v kategórii B (1. a 2. ročník, sexta) obsadila Timea Portášová z 2.B 6. miesto.

        Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

   

 • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

  Krajské kolo Ekonomickej olympiády

  Súťažiaci krajského kola Ekonomickej olympiády sa tento rok zišli v Trenčíne 9. februára 2024. Našu školu reprezentoval v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Nicolas Duroška zo IV.C.

  V úvode podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku – Katarína Ševčíková z INESS a za Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka Ing. Eva Ivanová, CSc., dekanka fakulty.

  Krajského kola sa zúčastnilo 75 súťažiacich. V Trenčianskom kraji sa tento rok v školských kolách zapojilo až 1 305 súťažiacich z 28 stredných škôl, čo neznamená nič iné ako to, že súťažiaci, ktorí sa do krajského kola prebojovali, si svoj postup v tvrdej konkurencii naozaj zaslúžili.

  Vyhodnotenie krajského kola bude k dispozícii až 5. apríla 2024, nakoľko test sa skladal nielen z uzavretých, ale aj otvorených otázok, ktoré súťažiaci museli riešiť. Nicolasovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • Valentín v múzeu

  Dnes sa naši žiaci v Múzeu SNR premenili na historické postavy...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria