Navigácia

 • Cena vojvodu z Edinburgu pre 14 študentov GYMY!

  GYMY patrí k prvým školám na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť vstúpiť do programu DofE (The Duke of Edinburg’s International Award ).

  Naši študenti v školskom roku 2016/17 po prvýkrát zapojili do tohto projektu, a zatiaľ čo niektorí stále pracujú na splnení si svojich vopred určených cieľov, štrnásti žiaci svoje polročné úsilie už úspešne zakončili.

  Daniela Babincová z 2.A; Adam Eliáš, Daniel Havel a Jakub Maňák z 3.A; Katarína Borovská, Dominika Brezinová, Michaela Majdlenová, Nina Mockovčiaková, Tereza Moravčíková a Barbora Vachulová zo 4.B; a Adam Babinec, Alexander Gabriš, Ján Repta a Martin Rusilo zo 4.C si v pondelok 18. septembra 2017 na slávnostnej ceremónií na Trenčanskom hrade oficiálne prebrali ocenenie za dokončenie bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Osobne im ho odovzdal veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, Andrew Garth a CEO Exponea, Peter Irikovský. Toto všetko prebehlo taktiež za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku.

  Pre nezainteresovaných, DofE je komplexný rozvojový program, ktorý funguje už od roku 1956 a po celom svete podporuje mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov a pomáha im stať sa samostatnými, cieľavedomými, sebavedomými a úspešnými.

  V rámci programu sú tri úrovne – polročná bronzová, ročná strieborná a 18-mesačná zlatá, pričom sa odporúča začať od tej najnižšej. Každý zúčastnený si vyberá v štyroch odvetviach ľubovoľnú aktivitu, o ktorú má záujem. Jednu činnosť má zvolenú za primárnu – tej sa venuje celých 6 mesiacov, zvyšným dvom len po dobu troch mesiacov – pričom v každej oblasti má prideleného vlastného mentora, ktorý mu pomáha a posúva ho vpred.

  Naši študenti si napríklad v sekcii rozvoj talentu vyberali z aktivít ako zlepšenie sa v nemeckom či talianskom jazyku, prípadne prispievanie do školského časopisu; v športovej aktivite si vytýčili za cieľ zabehnúť 10 km, pravidelne chodiť do fitness centra alebo venovať sa jóge; no a v kategórii dobrovoľníctvo si volili klavírnu korepetíciu, doučovanie angličtiny alebo navštevovanie domovu dôchodcov. Štvrtou a poslednou úlohou bola dobrodružná expedícia, v ktorej mali žiaci dokázať, že sú schopní ísť v cudzom teréne len podľa mapy, buzoly a turistického značenia, bez telefónov a iných mobilných zariadení. 16-kilometrovú túru na Dobrú Vodu s prenocovaním v stanoch absolvovali v troch skupinkách. Profesori, ktorí si celý tento projekt a jeho realizáciu na GYMY zobrali pod záštitu – Mgr. Jaroslav Durec a Mgr. Peter Varsík – ich prišli do cieľa len skontrolovať. Celá výprava musela byť pritom zaznamenávaná a materiály odoslané hodnotiteľom projektu.

  Ak stále hľadáte dôvody, prečo sa do tohto projektu zapojiť, jedným z nich je napríklad určenie si vlastného programu s vlastnými aktivitami, ktoré častokrát náš školský systém neponúka, motivácia pravidelne na sebe pracovať a dosiahnuť svoj stanovený cieľ a byť odhodlaný, cieľavedomý a vytrvalý. DofE vás tiež naučí neváhať a nebáť sa nových skúseností a zážitkov, či nebyť sklamaný z prípadného neúspechu, veď aj tie nás posúvajú vpred.

  A ako nám na ceremónií povedal Peter Irikovský: „Dôležité je skúšať, stále. Každý neúspech vám len ukáže ďalší spôsob, ako to nerobiť. A vy musíte nájsť cestu, stále skúšať.“

  Na záver by sme chceli poďakovať všetkým organizátorom tohto projektu za príležitosť chopiť sa šance a najmä našim pánom profesorom za ich čas, veľmi ústretový prístup pri spolupráci s nami a ochotu viesť nás polročnou cestou za úspechom. Dúfame, že sa tento projekt na GYMY pevne ukotví a rok čo rok sa bude tešiť čoraz väčšiemu záujmu.

  Katka Borovská, 4.B (foto v galérii)

 • Otvorené krúžky

  Na tomto zozname si môžete pozrieť otvorené krúžky pre aktuálny školský rok. Všetky informácie o krúžku - kedy, kde, kto a s kým vám podajú vedúci krúžkov. Takže ak ste sa zapísali na niektorý z otvorených krúžkov, kontaktujte priamo vedúceho pedagóga. Krúžky začínajú svoju činnosť od pondelka 25.9.2017.

 • Rodičovské združenie, Rodičovská rada a Rada školy

  Prvé tohtoročné "rodičko" sa bude v jednotlivých triedach konať v utorok 26.9.2017 o 15.30 hod. Následne sa o 16.00 hod uskutoční zasadnutie vedenia školy a Rodičovskej rady spolu s Radou školy. Spoločné zasadnutie bude vo fyzikálnom laboratóriu.

 • Ponuka krúžkov na aktuálny školský rok

  Aj tento školský rok môžete po vyučovaní navštevovať záujmové krúžky. Tu nájdete ich ponuku. Vyberte si krúžok a prostredníctvom vzdelávacieho poukazu sa cez vášho triedneho učiteľa na krúžok prihláste. To, či sa daný krúžok otvorí, závisí od záujmu a počtu prihlásených študentov. Informácie o jednotlivých krúžkoch dostante u ich vedúcich.

 • Začiatok školského roka 2017/2018

  Nový školský rok "v novom šate" slávnostne otvorí predseda TSK Ing. Baška v pondelok 4.9.2017 o 8.00 hod

 • Talent Trenčianskeho kraja

  Toto prestížne ocenenie získal náš študent Ivan Pančiak z 3.A. Info nájdete na tomto odkaze.

 • Úspešné ukončenie medzinárodného projektu „WHO ELSE?“

  Postupne sme Vás informovali o napredovaní iniciatívy 6 študentov z 2.A zlepšiť niečo vo svojom okolí v rámci medzinárodného projektu „Who else?“, do ktorého sú zaangažovaní študenti zo Slovenska, Česka a Estónska.

  Začiatok bol koncom minulého šk. roka 2015/2016, kedy sa koordinátorka projektu pre našu skupinu druhákov p. profesorka Mockovčiaková zúčastnila meetingu pre učiteľov v Estónsku. V semtembri 2016 sa konall meeting pre vedúcich tímov, ktorého sa zúčastnila Natália Lešková z 2.A. v Prahe.

  „Rozhodli sme sa pomôcť s výstavbou novej voliéry pre zranené vtáky v Záchrannej stanici pre zranené zvieratá v Brezovej pod Bradlom. Cena novej voliéry sa pohybuje okolo 3500€, preto sme sa rozhodli čo najviac priblížiť k cieľovej sume!“

  Vytvorili sme aukciu ručných výrobkov, otvorili zbierku cez „startlab“. Natočili video upútavku, získali darčeky pre prispievateľov. Nakoniec sme vyzbierli sumu 1496€!  Voliéra bola hotová v polovici mája. Koncom mája študenti pomáhali s natieraním a upratovaním.

  V polovici júna bola záverečná prezentácia projektov na medzinárodnej úrovni v Bratislave a Banskej Štiavnici. Našu školu úspešne reprezentoval Ján Kovačech z 2.A.

  Ján Kovačech, 2.A

 • Návšteva z Little Falls

  V piatok 18.6.2017 k nám zavítal Dr. Peter Adásek z amerického mestečka Little Falls, ktoré leží v štáte New York. Je reprezentantom Historickej spoločnosti v Little Falls a s hrdosťou sa hlási k svojim koreňom v našom regióne. Študenti všetkých ročníkov bilingválneho gymnázia sa dozvedeli príbeh Anny Mockovej, ktorá chybou pracovníka stanice v Massachussettes omylom pricestovala do Little Falls v New Yorku, namiesto do Little Falls v New Jersey. A tu sa začala písať história viac ako tisícky myjavských rodákov, ktorí sem pricestovali za prácou. Vďaka entuziazmu viacerých obyvateľov tohto mestečka bolo v roku 2014 založené partnerstvo medzi Myjavou a "Americkou Myjavou", ako bolo Little Falls prezývané. Študenti, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie, boli odmenení semienkami rôznych druhov plodín. Najväčším prekvapením bolo tričko, ktoré mal pán doktor oblečené. Boli na ňom rôzne slovenské slová, mnohé z nich archaizmy, ktorých význam bohužiaľ ani študenti nepoznali. Budúci rok sa pán doktor chystá priviesť skupinu 20-30 obyvateľov Little Falls na Myjavské slávnosti a kto vie, možno medzi nimi budú aj Vaši vzdialení príbuzní. :) Foto v galérii.

 • Reportáže z návštevy TSK

  Na uvedených linkoch si môžete pozrieť reportáže TVM Myjava a TV Centrál o návšteve delegácie TSK v našom okrese, v rámci ktorej navštívila aj našu školu.

 • Družba s Little Falls

  Koncom minulého roka sa nám podarilo nadviazať kontakt so sesterským mestečkom Myjavy - Little Falls v štáte New York v USA. Vysoké percento obyvateľov tohoto mestečka má svoje korene v Myjave a jej okolí. V miestnom múzeu majú dokonca stálu expozíciu venovanú Myjave a tradíciám myjavského regiónu. Naši najmladší študenti sa spriatelili so svojimi rovesníkmi z miestnej základnej školy prostredníctvom  klasickej listovej korešpodencie. Už tento piatok privítame v našej škole jedného z iniciátorov tohoto projektu pána Petra Adáska, klinického profesora pediatrie na fakulte medicíny v Denveri. Foto v galérii.

   

 • Návšteva z TSK

  8. júna navštívila našu školu delegácia od nášho zriaďovateľa z TSK, vedená predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom a primátorom mesta Myjava Pavlom Halabrínom. Dôvodov návštevy bolo niekoľko: slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v areáli školy, prehliadka zrekonštruovaného fyzikálneho laboratória a laboratórii chémie a biológie, ktoré boli doplnené novými pomôckami v rámci investičných akcií TSK v uplynulom školskom roku, ale najmä slávnostné zahájenie komplexnej rekonštrukcie starej budovy Gymnázia - výmeny okien a zateplenie obvodového plášťa, ktorú bude realizovať víťaz výberového konania - firma AVA Stav z Galanty. Začiatok realizácie bude 19.6.2017.

  Predseda TSK spolu s primátorom mesta a ostatnými poslancami a zamestnancami TSK si pozreli zrekonštruované priestory, mali krátku diskusiu so študentmi školy a napokon si s nimi zahrali aj futbalový zápas, ktorý vyhrali 4:1. Info nájdete aj na stránke TSK. Fotografie z nácštevy sú v galérii.

 • Výborný úspech našich študentiek T.Baranovičovej a N.Ilušákovej vo finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť...“

  Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo 6 júna  2017 v priestoroch spoločnosti Hewlett Packard Enterprise v Bratislave, ktorá tento program podporuje. Dievčatá tu vybojovali cenné 2. miesto. Ich úlohou bolo  vypracovať a odprezentovať prípadovú  štúdiiu na tému "Zamestnanec, zamestnávateľ...a alkohol.“ Ako eticky postupovať a zareagovať v danej situácii sa dievčatá zhostili veľmi zodpovedne a správne. Súťaž je súčasťou programu Etika v podnikaní, do ktorého sa každoročne zapájajú žiaci druhého ročníka našej školy na hodine etickej výchovy. Predchádzalo mu korešpondenčené kolo súťaže, na základe ktorého postúpilo  zo 43 zapojených  tímov 8 najlepších. Zámerom tejto súťaže je umožniť študentom vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh a  pri hľadaní riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného života. Poďakovanie patrí rovnako aj Pati Jurenkovej, ktorá spoločne pracovala s Terkou na korešpondenčnom kole a nemohla sa finále zúčastniť. Foto v galérii.

 • Maturity očami TVM

  Maturity na našej škole očami priamych aktérov :)

 • Naši maturanti - bilingváli úspešní na štátnici

  Opäť aj tento rok 8 našich študentov bilingválneho gymnázia v spolupráci s jazykovou školou v Trenčíne úspešne vykonalo Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Okrem maturitného vysvedčenia si teda odnášajú aj cenný certifikát o vykonaní štátnice. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom živote.

 • Škola v prírode očami účastníka

  Aj tento rok sme sa vydali do Školy v prírode. Tohoročná destinácia bola Demänovská dolina, konkrétne hotel Liptov pod Chopkom. Išli sme vlakom do Nového mesta nad Váhom a odtiaľ rýchlikom do Liptovského Mikuláša. Cesta bola pomerne náročná, ale vo vlaku sme si udržali dobrú náladu. Počas pobytu sme nezabudli ani na turistiku. Navštívili sme tak symbolický cintorín, pamätníky, užili si sme si pohľad na nádheru Nízkych Tatier. Nemohli sme zabudnúť ani na jednu z troch ľadových jaskýň na Slovensku. Bola to Demänovská ľadová jaskyňa. Na Deň detí nám naše p. učiteľky pripravili príjemné prekvapenie. Zaviedli nás do areálu Tatralandie, kde sme si mohli pohladkať levíča či medveďa. Videli sme tiež 12 miniatúrnych stavieb zo sveta a prešli zrkadlovým bludiskom. Počasie nám hralo do kariet a aj vďaka tomu sme si pobyt užili naplno. Dúfame, že aj o rok pôjdeme :). Foto je v galérii.     

  Jakub Taran - Tercia

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  Vedenie školy oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 20. júna 2017. Prihlášky na prijímacie skúšky môžete zaslať alebo priniesť osobne na sekretariát školy do 9. júna 2017.

 • Finišovanie projektu "WHO ELSE?"

  Za posledných pár mesiacov sme pridali niekoľko príspevkov o pokračovaní v projekte "Who else?". Pre tých čo to nestihli zaznamenať, ako skupinka študentov z 2.A sme sa rozhodli pomôcť Záchrannej stanici pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom s výstavbou novej voliéry pre zranené vtáky. Celkovo sme pre stanicu vyzbierali 1400€ a voliéra je už v štádiu realizovania. Cez víkend sme priložili aj my ruku k dielu a pomohli sme ju natrieť farbou. V galérii je aj zopár fotiek z tohto dňa. 

   

  Petra Polakovičová 2.A

 • Úspešný Matematický klokan

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN 2017. Z 38 súťažiacich žiakov sa jedenásti stali úspešnými riešiteľmi: Závodský Hubert zo sekundy (dosiahol úspešnosť 100 % a získal titul školský šampión za najlepší výsledok v rámci žiakov našej školy); Gabriš Alexander z 3.C; Viskupová Eva z tercie; Havel Daniel z 2.A; Mosný Stanislav z 3.A; Januška Filip z 3.B; Havlík Benjamín z 1.A; Kohútová Erika z kvinty; Viskup Marek Pavel z 5.B; Šiška Branislav z 2.B a Mozolák Richard zo septimy. Vecné ceny od organizátorov súťaže získali Závodský Hubert, Gabriš Alexander, Viskupová Eva a Havel Daniel, ktorí sa zaradili medzi 10 % najlepších riešiteľov vo svojich kategóriách.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

   

 • Jazykový kvet = VÍŤAZSTVO JE NAŠE!!!

  Poet: Ešte sme len začali, a už sme vyhrali celoslovenské kolo Jazykového kvetu 2017!

  Šľachtic: To nič neznamená, veď sme nemali žiadnu konkurenciu!

  Šľachtičná: Nevadí drahý, ale vyhrali sme! ... Kúpiš mi teraz tie šaty? Veď si videl, ako som sa snažila!

  Ožran 1: Ale sme im u-ukázali, ce...celá Trnava čumela!

  Ožran 2: Hej, ale mohli aj uliať jabĺčkovice miesto tých jablkových chipsov!

  Kňaz: Za ten úspech vďačíme Bohu! Mali by ste mu vyjadriť svoju vďaku nejakým pekným milodarom!

  Poet: (pre seba) Mne je z nich už naozaj zle!

  ..... pokračovanie nabudúce ....

  1. miesto         The  search for the human beauty (Anglický jazyk – Dráma – Vlastná tvorba  - autor: Martin Krč) 

  1. miesto         Mária  Marková   (Ruský jazyk, II. kategória pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá)         

  1. miesto         Ivan  Pančiak    (Ruský jazyk, III. kategória – stredné školy)     

  3. miesto         Martin  Krč  (Anglický jazyk – Poézia – Vlastná tvorba)

  4. miesto         Nina  Sukupová    (Anglický jazyk – Poézia – Prevzatá tvorba)

  V silnej celoslovenskej konkurencií ste nám - opäť a znova -  dokázali, že patríte medzi NAJLEPŠÍCH  na Slovensku !!!   Touto cestou chceme poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili nielen celoslovenského, ale aj školského a krajského kola súťaže Jazykový Kvet, za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.  Všetkým prajeme veľa vytrvalosti a nové skvelé nápady do budúceho roka.

  Viac foto v galérii.

  Natália Šípošová– učiteľka ruského jazyka                                                                             

  Miroslava Londáková -  učiteľka anglického jazyka 

   

 • Envirosúťaž „Triedenie hrou“ o športové potreby na leto

  Súťaž sa uskutoční  v čase od 16.05.2017 do 01.06.2017 - 10:00 hod. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci základných a stredných škôl na celom Slovensku. Súťažiaci sa zapojí do súťaže vyriešením úloh v digitálnom pracovnom zošite nachádzajúcom sa na www.triedime.sk/digitalny-pracovny-zosit  a vyplnením priloženého kontaktného formulára. Súťažiaci nemusí získať plný počet bodov, aby mohol byť zaradený do žrebovania. Stačí, ak prejde všetkými úlohami až do konca a vyplní kontaktný formulár.  Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj viackrát, ak chce zvýšiť svoje šance na výhru. Každý súťažiaci, ktorý vyrieši zadané úlohy a vyplní kontaktný formulár, bude spätne informovaný o zapojení sa do súťaže odpovedným e-mailom. Výhru získajú traja vyžrebovaní súťažiaci.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria