Navigácia

 • Skvelý úspech na First Lego League!!!

  Dňa 16.1.2018 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili regionálneho kola súťaže First Lego League v Žiari nad Hronom. Je to celosvetová robotická súťaž,  ktorej cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom rozvíjať u 10 – 16 ročných detí záujem o vedu a technológie. Súťaží sa v 4 disciplínach – Robot game, Robot design, Team work a Research project.

  No a tou najlepšou správou je, že reprezentanti našej školy Juraj Molčan, Martin Zeman a Tomáš Michalec sa v konkurencii 10 slovenských tímov nestratili. V hlavnej súťaži Robot game postúpili do finále a podobne aj v ostatných troch disciplínach dosiahli pódiové umiestnenia. A to znamená celkové 1.miesto a postup na stredoeurópske finále do poľského mesta Lodž, ktoré sa uskutoční vo februári.

  Tento úspech sa im podarilo dosiahnuť vďaka množstvu hodín prípravy v škole po vyučovaní a ako i cez prázdniny, ale i odbornej a poradenskej pomoci starších študentov Daniela Havla a Adama Eliáša, ktorí si tak plnia jednu z podmienok na získanie iného ocenenia – striebornej medaily Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu.  

  Naše poďakovanie patrí i spoločnosti MicroStep CDM s.r.o., ktorá nám minulý rok darovala technológiu na postavenie nového robota.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a držíme palce v Poľsku!

 • Reportáž z charitatívnej akcie

  Pekná reportáž z predvianočnej charity od Západoslovenskej TV.

 • Pokyny k školskému kolu GEO olympiády

  Pokyny k školskému kolu Geografickej olympiády - kategória Z

  Kedy sa bude súťažiť: 12. 1. 2018 (piatok) od 14:30 do 16:00

  Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13:00 do 14:30. Školské kolo GO kategórie Z 2017/2018 tvorí jeden test, obsahuje 30 otázok a čas trvania je 35 minút. Súťaží sa online na internete.

  Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

  O postupujúcich rozhoduje:                 

  1. počet správne zodpovedaných otázok,
  2. čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

  Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky. Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

  Súťaž bude prebiehať na internetovej domovskej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 12. 1. najneskôr o 17.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 19. 1. 2018 (do 10.00) na stránke www.zmaturuj.com,  FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk

  V prípade, že sa chcete zúčastniť riešenia testu v školskej počítačovej učebni, je potrebné sa nahlásiť u PaedDr.Ľuboša Vydareného do stredy 10.1.2018 do 10.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť potrebný počet počítačov.

  Krajské kolo GO 2017/2018 v kategórii Z podľa jednotlivých krajov sa uskutoční v presne určených priestoroch s vylúčením cudzej pomoci. Všetky výsledky krajského kola budú zverejnené. Takto možno odhaliť aj tých, ktorí postúpili zo školského kola podvodom (či s pomocou inej osoby).

  Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.

  Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

  Bizubová M. a kol. : Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
  Tolmáči, L. a kol. : Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
  Lauko. V. a kol. : Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
  Allaby, M. a kol : Ottova obrazová Encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
  Čeman, R. a kol. : Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava, 2010
  Čeman, R. a kol. : Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015á
  Klímová, E. a kol. : Školský atlas sveta, Mapa Slovakia Editor, 2017
  Zubriczký, G. : Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
  Magula. A a kol. : Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016

   

 • Charitatívna akcia o5 úspešná!

  Vďaka našim skvelým študentom sa v predvianočnom čase uskutočnil 2. ročník charitatívnej akcie, ktorej výťažok bol tentokrát určený pre Detský domov na Myjave. Napokon sa podarilo vyzbierať 700€, ktoré zástupcovia študentského parlamentu, spolu s jeho koordinátorkou Mgr. Ľubicou Durcovou, odovzdali 22.12.2017 priamo v Detskom domove na Myjave. ĎAKUJEME! Článok s fotografiami.

  Popri tejto akcii sa uskutočnila aj zbierka na rekonštrukciu študentskej kultúrnej miestnosti, prostredníctvom ktorej sa podarilo vyzbierať 383€.

 • Víťazstvo Ivana Pančiaka, „slovenského Puškina“

  IVAN, z celého srdca Ti GRATULUJEME k skvelému úspechu na 15.medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka!! Ivan Pančiak, žiak 4.A našej školy dôstojne reprezentoval Slovensko a v kategórii B2 dosiahol vynikajúce výsledky: 1. Prvé miesto v súťaži „Mladý rečník“ a  2. Celkovo druhé miesto.

  15.medzinárodná olympiáda z ruského jazyka prebiehala 4. - 8. decembra 2017 v Moskve. Slávnostne otvorenie finále olympiády sa konalo 5. decembra v budove Geologického múzea.

  Účastnikov olympiády a hostí privítali podpredsedníčka vlády RF Olga Golodec a predstaviteľ Ministerstva školstva RF Pavel Zeňkovič. Obaja zaželali učastnikom veľa úspechov.

  Každý deň museli finalisti zvládnuť následovne skúšky:  

  1. Písomna skúška - písanie slohu. Po ukážke kratkého filmu dostali žiaci za úlohu napísať sloh o svojich dojmoch z neho.

  2. Ústna časť:

                            1. Reálie Ruska

                            2. Skúška z ruského jazyka(gramatický test a konverzácia)

                  3. Obhajoba miniprojektu: na výber bolo 20 tém. Ivana zaujala téma -  Malopočetné národy Ruska(celkova charakteristika, kultúra a tradície jedného z nich- nganasani)

  Okrem skúšiek sa finalisti mali možnosť zúčastniť aj veľmi populárnej, zaujímavej a zaroveň náročnej  súťaže „Mladý rečník“. Slovensko v tejto kategóií reprezentovali traja finalisti. Naš Ivan si vybral tému  „Ako spraviť svet lepším“ a rozpraval tak presvedčivo, že  získal od poroty 20 bodov z 20- tich a vyhral nádherné 1.miesto.

  Slávnostné ukočnenie 15.medzinárodnej olympiády, vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo v priestoroch Inštitútu A.S.Puškina v poobedňajších hodinách.

  Diplomy а cenyodovzdával víťazom olympiády zástupca Veľvyslanectva SR v Moskve Martin Žilínek – atašé a tlačový tajomník.

  „Ste mladí a máte pred sebou celý život. Tu ste nadviazali kontakty s novými ľuďmi a v tom by ste mali aj pokračovať. Ako  skončia? To nie je dôležite. Dôležite je, aby vás ruský jazyk spajal a napomáhal chapať jeden druheho. Ked’ si budeme v rôzných krajinách navzájom rozumieť, svet sa stane lepším ako je teraz. Preto je mi smutno, že sa s vami lúčim ale dúfam, že nie navždy. Pamätajte, že Inštitút Puškina je miesto kde na vás vždy čakajú“- povedal na záver akademik V.G. Kostomarov.

  Touto cestou by sme chceli vyjadriť veľké Ďаkujeme Ivanovi Pančiakovi, žiakovi našej školy. Dôstojne si reprezentoval naše krásne Slovensko a ukázal si svoje znalosti! Sme na teba veľmi hrdí! Na tvojej ceste životom ti prajeme veľa ďalších úspechov!

  Mgr. Natalia Šipošová, učiteľka ruského jazyka

  Moje dojmy z medzinárodnej olympiády v Moskve

  Medzinárodná olympiáda z ruského jazyka  v Moskve mi dala veľmi veľa. V prvom rade krásne spomienky a zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem.  Finále olympiády bolo na veľmi vysokej úrovni.  Rusi nám zorganizovali nabitý , ale vynikajúci program. Boli sme niekoľkokrát počas súťaže  v centre mesta, na Červenom námestí, pri Lomonosovovej  moskovskej  štátnej  univerzite , v planetáriu s dychberúcou prezentáciou…  

   Samotné súťažné kolá olympiády prebiehali počas niekoľkých dní priamo  v Inštitúte ruského jazyka A.S. Puškina. Celý týždeň sa o nás starali sprievodcovia - študenti – ako o vlastné deti. Som presvedčený, že nie len ja, ale každý zo 150 účastníkov  z celého sveta sa cítili veľmi príjemne- ako na super  pobyte ,  spojenom  s príjemnou povinnosťou- olympiádou v ruskom jazyku. Bývali sme v luxusnom hoteli s 33 poschodiami. My- Slováci, sme mali nádherný výhľad na Moskvu, keďže sme bývali na 24. poschodí.  Pre mňa pobyt v Moskve znamená najkrajší „predvianočný“ darček, aký som mohol dostať.  Všetko bolo dokonalé: program, partia súťažiacich , atmosféra Vianočnej Moskvy, ktorá bola výnimočná a prekrásna..  Našli sme si tam veľa kamarátov z rôznych krajín sveta: Vietnam, Bielorusko, Poľsko, Srbsko, USA, Mongolsko, Kyrgyzstan...Spájalo nás veľmi veľa, ale hlavne ruský jazyk, v ktorom sme sa vedeli super porozprávať aj zasmiať.

  Vďaka precíznej a obetavej každoročnej práci mojej pani profesorky Mgr.Natálii Šipošovej, som mal tú česť sa zúčastniť tohto finále medzinárodnej olympiády v Moskve  už po druhý raz.  Ak to porovnám s predošlým rokom, teraz to bolo ešte na vyššej úrovni, úlohy boli oveľa náročnejšie ako minulý rok, ale zato program bol oveľa bohatší.  Súťaž pozostávala z troch častí: písomnej skúšky z ruského jazyka – sloh, ústnej skúšky z kulturológie spojenej s obhajobou práce (mini -projektu, ktorý si bolo treba pripraviť na jednu z 20 tém) , a nakoniec ústna skúška z ruského jazyka. Odpoveď pri každej skúške trvala okolo 30 minút. Popri olympiáde prebiehala ešte zvlášť súťaž „Mladý rečník“, ktorej sa mohlo zúčastniť len niekoľko žiakov z každej krajiny (max. 2-3 z 1 krajiny). Súťaž mladý rečník spočívala v príprave prejavu na nejakú zo 40 určených tém.  Tejto súťaže sme sa zúčastnili zo Slovenska traja.

   Mojou najväčšou odmenou bola samotná cesta do Moskvy a týždeň strávený s úžasnými ľuďmi.  Najväčší stres som pocítil práve vtedy, keď neočakávane vyhlásili moje meno pri vyhodnocovaní víťazov súťaže Mladý rečník. Porotcovia ocenili miestom víťaza môj improvizovaný prejav na tému: „Ako urobiť svet lepším“.  Najskôr som si ani neuvedomoval, čo sa vlastne udialo, pocit šťastia prišiel až neskôr.  Maximálne prekvapenie prišlo však za pár minút opäť, keď vyhlásili moje meno pri oceňovaní  absolútnych víťazov olympiády.  Ocenili ma celkovo druhým miestom, čomu som vôbec nechcel uveriť. Milým prekvapením pre  nás všetkých bolo , že cenu nám odovzdal zástupca slovenského veľvyslanca v Moskve- pán Martin Žilínek. Bola to pre nás obrovská česť .Prežívali sme obrovské šťastie a trému väčšiu ako pri súťaži.

  Som nesmierne vďačný mojej pani profesorke za to, že mi venovala množstvo svojho voľného času , veľa energie, vedomostí , povzbudenia a iba vďaka nej som mohol uvidieť jedno z najkrajších miest sveta- Moskvu.  V dnešnom uponáhľanom svete sa nestretávam s toľkými  dobrosrdečnými  a obetavými  ľuďmi , ako je práve ona.  Moja úcta a vďaka patrí práve jej.

  Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Doc. Tatiane Dronskej, ktorá sa nášmu slovenskému reprezentačnému tímu , deň pred odletom do Moskvy vyše 3 hodín venovala a dávala nám cenné rady.

  Každému žiakovi by som doprial takýto nádherný zážitok, ktorý by bol pre neho motiváciou do ďalších rokov strávených v škole.

  Ivan Pančiak

  Fotografie sú v galérii.

 • Deň otvorených dverí

  Radi Ťa aj s rodičmi uvidíme na našom tradičnom D.O.D., ktorý bude 20.12.2017 od 8.00 do 17.00 v priestoroch nášho GyMy. Lepšie je raz vidieť ako 100 krát počuť. Lepšie je presvedčiť sa na vlastné oči a na vlastnej koži, ako prijať sprostredkované informácie. Lepšie je spýtať sa priamo v škole našich učiteľov a študentov, ako "niekoho na ulici", kto len počul...

  Ak chceš byť v budúcnosti GyMy gymplák - a nezáleží či 4-ročný klasik, alebo 5-ročný bilingvál, príď sa na vlastné zmysly presvedčiť, "o čo tu go" :) Radi Ťa privítame na D.O.D. 20.12.2017 u nás na GyMy.

 • Úspech Matúša Rumíška

  Matúš Rumíšek, žiak 2A triedy sa zúčastnil vedomostného Kvízu Veľvyslanectva Ruska na Slovensku, o  všeobecných stránkach  histórie ruského a slovenského národa. Organizátormi kvízu boli  Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, Veľvyslanectvo Slovenska v Rusku, Ruske centrum vedy a kultúry v Bratislave a Slovenský inštitút v Moskve.

  Do súťaže sa zapojilo 86 žiakov z Ruska a 66 žiakov zo Slovenska.

  Kvíz pozostával z  20. otázok, na každú z nich sa vyžadovala rozvinutá odpoveď. Zároveň na tému k jednej z otázok bolo možné vypracovať samostatnú esej  na štyri strany, ktorú porota kvízu hodnotila ako dodatočnú  výhodu. Štruktúra kvízu zahrňovala tieto tematické okruhy: „Všeobecné stránky histórie“, „Literatúra a filozofia“, „Kultúra a umenie“, „Vedecké a vzdelávacie väzby", „Diplomacia“. Kvíz sa uskutočnil v ruskom jazyku.

  Na základe výsledkov zhodnotenia prác účastníkov odbornou porotou sa víťazmi stali  15 žiaci  z Ruska a 15 žiaci zo Slovenska. Medzi víťazov sa zaradil  aj žiak našej školy, Matúš  Rumíšek z 2A, ktorý získal 73 bodov.

  Účastníci kvízu, ktorí obsadili prvých päť miest, získali krátky zájazd do Ruska (slovenskí účastníci) a na Slovensko (ruskí účastníci). Nasledujúcich desať finalistov, ktorých určila porota z každej strany, dostanú hodnotné ceny.

  Matúš, srdečne blahoželáme!

 • Nový What´s Up!

  Milí kolegovia a študenti, práve vychádza prvé tohtoročné číslo nášho školského časopisu What´s Up. Okrem klasických rubrík sa dočítate o návšteve prezidenta A.Kisku alebo o stretnutí našej žiačky D.Babincovej s princom Edwardom na záverečnom ceremoniáli v rámci projektu DOFE. Chceli by sme Vám dať do pozornosti aj fotografickú súťaž na pokračovanie, ktorú rozbiehame tento školský rok. V každom z troch čísel nájdete fotky objektov, okolo ktorých prechádzate každý deň bez povšimnutia. Dokážete ich identifikovať? Svoje odpovede spolu so svojím menom a triedou vhoďte do schránky s logom What´s Up, ktorú nájdete pri triede 4.B. V júni vyžrebujeme troch najúspešnejších výhercov, ktorí získajú zaujímavé ceny. Príjemné čítanie!

 • Školské kolo olympiády v ANJ pre bilingválov

  Dňa 29.11.2017 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pre bilingválne gymnázium (kategória 2C1).

  37 študentov zo všetkých ročníkov si zmerali svoje schopnosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z gramatickej časti, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením. Štyria najlepší postúpili do ústnej časti.

  Ústna časť pozostávala z dvoch úloh -prvá zahŕňala porovnanie dvoch obrázkov a v druhej študenti hrali svoje úlohy v rámci dialógu. 

  Najlepší traja študenti boli opäť z tej istej triedy, 4.B, ako minulý rok:

  1.Martin Krč 61 bodov 

  2.Filip Januška 60 bodov 

  3.Tereza Moravčíková 52 bodov 

  Všetkým výhercom blahoželáme, a Martinovi držíme palce v krajskom kole.

 • THANKSGIVING v 1.B.

  Dňa 23.11.2017 sme spoločne oslávili sviatok Vďakyvzdania „Thanksgiving Feast“. Ráno, po príchode do školy, sme priniesli veľa fantasticky rozvoniavajúceho jedla. Naša trieda sa začala meniť na raj plný maškŕt od výmyslu sveta. Cookies od Anet a spol. sa minuli ešte pred začatím. No to najlepšie nás čakalo cez piatu hodinu. “Oficiálne“ sme začal ochutnávať tie dobrôtky, ktoré nás vábili celý “nekonečne“ dlhý deň. Svojou návštevou nás poctili viacerí naši učitelia, aj Matt s jeho dvoma detičkami.  Hlavným pokrmom bol tradičný moriak, ktorý chutil hádam všetkým okrem našich dvoch vegetariánov. Každý, kto prišiel napísal na malý lístoček za čo je vďačný a na záver tohto dňa sme ich všetky ponalepovali na stromček, ktorý nám nakreslila malá Anička. Oslavu sme skončili poupratovaním triedy a pomaličky sme sa roztrúsili  domov.         

  Marko  z 1.B triedy.

 • Exkurzia Viedeň – návšteva OSN, Rafael v Albertine, Rubens v Umeleckohistorickom múzeu a nádhera vianočných trhov

  Dňa  22.11.2017    sa  vybraní  žiaci  2.B,  3.B,   5.B,  4.A , 4.C  a Oktávy zúčastnili exkurzie do Viedne.  Jasné ranné počasie neskorej jesene sľubovalo nádherný deň. Cestu do Rakúska sme zvolili cez Moravský Svätý Ján, cez Záhorskú nížinu (SK) a Moravské pole (AT) priamo k Dunajskému ostrovu, kde sa nachádza UNO City. Celá cesta exkurzie priam dýchala históriou. Už prechod cez rieku Moravu svojou neporušenou prírodou pripomínal časy nie až tak dávne, keď hranica medzi Československom a Rakúskom bola prísne strážená.

              Zaujímavosťou je, že práve Moravské pole, dnes súčasť Dolného Rakúska, bolo miestom, kde sa odohrala v roku 1278 bitka medzi vojskami českého kráľa Přemysla Otakara II. a Rudolfa I. Habsburského, kde porážkou českých vojsk sa Habsburgovci stávajú vládnucim rodom v Rakúsku     na obdobie 640 rokov. Stopy významných panovníkov tohto rodu nás sprevádzali celou návštevou Viedne.

              Našou  prvou  zastávkou  bola  Organizácia  spojených  národov  (OSN). Všetci účastníci exkurzie sa museli zúčastniť bezpečnostnej kontroly, ktorá bola nevyhnutná, keďže sme vstupovali na medzinárodné územie. Po kontrole nás čakali naši sprievodcovia a rozdelili sme sa do 2 skupín. Jedna skupina mala slovenskú  sprievodkyňu  Luciu,  ktorá  sprevádzala  študentov  v slovenskom jazyku a skupina bilingválnych študentov mala výklad v  anglickom  jazyku. 

  V úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 4000 zamestnancov z viac ako sto krajín sveta. Viedenské centrum je sídlom nasledovných organizácií: Úradovňa OSN vo Viedni, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok a Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo.

  Počas  exkurzie  sme  si  prezreli priestory OSN, rokovaciu sálu, výstavnú časť venovanú objavovaniu vesmíru.

  Viedenské medzinárodné centrum (VIC), bolo postavené v areáli Dunajského parku a je známe pod označením "UNO City". Stavebné práce na realizácii návrhu rakúskeho architekta Johanna Stabera trvali šesť rokov. Komplex VIC bol otvorený 23. augusta 1979 a prenajatý Organizácii spojených národov na 99 rokov za symbolický poplatok jeden schilling ročne (dnes sedem centov).

  Po návšteve OSN sme pokračovali v programe exkurzie prehliadkou mesta Viedeň. Počas  presunu  autobusom  sme  si  spoznali  významné pamätihodnosti: pamätník venovaný oslobodeniu sovietskou armádou, budovu opery, Karlskirche, budovu viedenskej secesie, Hofburg, až po našu zástavku v Múzejnej štvrti.

  Na námestí Márie Terézie, ktorej 300.výročie narodenia si tento rok pripomíname, dostali naši študenti „voľno“: Mali možnosť navštíviť Prírodovedné a Umeleckohistorické múzeum (dal ich postaviť ďalší významný Habsburg František Jozef I. - manžel cisárovnej Sissi), galériu Albertina (dala ju postaviť 4.dcéra Márie Terézie Mária Kristína s manželom), niektorí študenti si zvolili  prehliadku  mesta  od  múzeí  popri  Hofburgu (zimné sídlo Habsburgovcov),  cez  Graben  až  k Stephansdomu,.

  Vhodne zvolený termín exkurzie umožnil študentom návštevu nádherných výstav: Rubens v Umeleckohistorickom múzeu a Rafael v galérii Albertina.

  Prehliadku mesta príjemne dopĺňala atmosfére začínajúcich vianočných trhov.

  Po náročnom, no príjemne strávenom dni sme sa vybrali späť na Slovensko.

 • Postup na olympiádu v RUJ do Moskvy

  Víťaz celoslovenského kola olympiády z ruského jazyka kategórie B2, Ivan Pančiak, žiak 4.A triedy, postupuje ďalej na Medzinárodnú olympiádu v ruskom jazyku do Moskvy už po druhýkrát.

  15. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa uskutoční 4.12.- 8.12. 2017 v Štátnom inštitúte  A. S. Puškina v Moskve. Do súťaže sa zapojilo viac ako 2000 účastníkov z celého sveta, prevažne víťazi celoštátnych olympiád. Úlohou bolo vypracovať distančné zadania, ktoré pozostávali z gramatiky a slohovej práce. Do finále postúpilo 158 študentov z 32 krajín sveta. Želáme mu úspešnú reprezentáciu našej školy, mesta a Slovenska. 

 • Školské kolo olympiády v ANJ

  Dňa 20.11.2017 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku pre malé gymnázium.  

  Tento rok sme mali súťažne len kategóriu 1B – tercia a kvarta; a nesúťažne si niektorí vyskúšali i kategóriu 1C – anglofónni študenti.

  Najlepší študenti z 1B kategórie, ktorí prešli písomnou časťou - gramatika, slovná zásoba, počúvanie a čítania s porozumením, postúpili do ústnej časti.

  Ústna časť už tradične pozostáva z dvoch úloh. V prvej úlohe musia študenti na základe obrázkov porozprávať príbeh v anglickom jazyku – na jeho vymyslenie majú dve minúty. V druhej úlohe majú študenti i učiteľ pridelenú konkrétnu postavu ktorú predstavujú, a vedú spolu rozhovor .

  A toto sú naši traja najúspešnejší v kategórii 1B:

  1.Marek Michal 67 bodov kvarta

  2.Pibiš Andrej 56 bodov kvarta

  3.Valášková Klaudia 51 bodov kvarta

  Všetkým výhercom blahoželáme, a Michalovi Markovi držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16.1.2018.

 • Otvárame anglickú kmižnicu

  Poskytuje možnosť vypožičať si knihy v anglickom jazyku od britských, amerických a svetových autorov v rôznych stupňoch – od zjednodušeného čítania pre začiatočníkov až po originály literárnych diel pre pokročilých. Zoznam kníh a výpožičný poriadok.

 • Stretnutie s princom

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (známa tiež pod skratkou DofE) je program na rozvoj osobnosti, zručností a talentu, do ktorého sa už druhý rok zapájajú aj študenti myjavského gymnázia. Štrnásti z nich program úspešne dokončili na bronzovej úrovni a boli ocenení na záverečnej ceremónii v Trenčíne.

  Daniela Babincová z 2.A bola navyše vybraná ako najúspešnejšia absolventka za myjavské gymnázium a ako jedna z päťdesiatich absolventov DofE z celého Slovenska sa zúčastnila slávnostnej ceremónie v Bratislave, ktorú svojou prítomnosťou poctil aj najmladší syn britskej kráľovnej, princ Edward, Gróf z Wessexu.

  O programe DofE sa Daniela dozvedela prostredníctvom školy. Oslovil ju azda najviac spomedzi ponuky záujmových krúžkov a jej záujem prehĺbila aj prednáška jedného z jeho účastníkov. Neváhala preto a do programu sa zapojila.

  Pod vedením pána profesora Varsíka a pána profesora Durca, ktorí sú zodpovední za organizáciu programu na Myjave, si  Daniela vytýčila ciele v troch oblastiach. Ako talent si vybrala pletenie košíkov, v športe sa odhodlala zabehnúť tri kilometre v časovom limite pätnásť minút a v oblasti dobrovoľníctva sa venovala príprave vianočnej besiedky s malými deťmi.

  “Na základnej škole sme mali krúžok pletenia. Vedela som však len základy, takže v tejto oblasti som sa určite zlepšovala. Dobrovoľníctvo bolo pre mňa novou skúsenosťou a chodenie cvičiť a pravidelne behávať taktiež,” hovorí Daniela o svojich cieľoch.

  Venovať sa týmto aktivitám nepretržite počas troch resp. šiestich mesiacov však nebolo jednoduché a stretla sa aj s mnohými prekážkami. Musela obetovať veľa zo svojho voľného času, práca s deťmi si zase vyžadovala trpezlivosť či skoré vstávanie a vybudovať si kondičku na beh takmer od nuly tiež nebolo jednoduché, ako sama povedala. “Začiatky boli ťažké, no neskôr som to brala ako samozrejmosť. Som dosť tvrdohlavá a vždy si idem za svojím cieľom, tak som to zvládla,” dodáva s úsmevom Daniela.

  Okrem troch oblastí rozvoja je súčasťou programu DofE aj expedícia – pobyt v neznámom teréne bez cudzej pomoci. Daniela sa spolu so štyrmi ďalšími študentami vybrala na dvojdňovú túru v Malých Karpatoch. Ich úlohou bolo prejsť z Hradišťa pod Vrátnom do Brezovej pod Bradlom, počas ktorej prenocovali v stane v časti Výtok pri obci Dobrá Voda. Počas expedície prešli pešo asi 16 kilometrov (ruksaky jednotlivých účastníkov expedície mali hmotnosť cca 15-17kg J ).

  “Zážitkov z expedície bolo veľa,” spomína. “Napríklad to ako nás prenasledoval pán v džípe, ako sme chceli ísť na hrad, ale nešli sme, pretože sme blúdili v dedine, či noc plná žabieho kvákania. A najlepšie na koniec – ako sa mi podarilo utopiť plynový varič v jazere.”

  Celkovo si Daniela v programe DofE počínala naozaj svedomito a zodpovedne, a aj preto bola vybraná ako jedna z 50 “dofákov” z celého Slovenska, ktorí mali možnosť zúčastniť sa slávnostnej ceremónie v Bratislave. Tu sa stretli aj s princom Edwardom, synom zakladateľa programu DofE, ktorý slovenských študentov prišiel podporiť a motivovať.

  Ceremónia sa konala 2. novembra v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Svojím príhovorom ju otvoril Marián Zachar - zakladateľ DofE na Slovensku a programom zúčastnených sprevádzala Michaela Musilová. Cenu vojvodu z Edinburghu úspešným absolventom odovzdal Andrew Garth, veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku.

  Zlatým klincom programu bol už spomínaný princ Edward. Študentom porozprával o svojej vlastnej účasti v programe DofE, vyjadril svoju radosť z veľkého záujmu o DofE na Slovensku a neskôr mali študenti možnosť sa s princom odfotiť a v krátkosti porozprávať. “Princ Edward na mňa pôsobil veľmi príjemne. Najprv sa mi ani nechcelo veriť, že skutočne príde na Slovensko,” rozpráva Daniela svoje dojmy zo stretnutia.

  Daniela v programe DofE pokračuje aj v ďalšom ročníku, tentoraz na striebornej úrovni. To znamená vyššie ciele v aktivitách, ktorým sa teraz bude venovať ešte dlhšie. Tentoraz sa v oblasti talentu rozhodla učiť sa naozaj náročný jazyk – čínštinu. V rámci športu plánuje za šesť mesiacov nachodiť a najazdiť na bicykli až 350 kilometrov a v dobrovoľníctve sa rozhodla naďalej sa venovať práci s deťmi.

  "Najviac ma motivuje možnosť znova si niečo dokázať, prekonať sa, ísť na expedíciu. Ďalej sú to kamaráti, ktorí sa tiež zapojili do DofE a verím, že DofE mi pomôže aj pri prijatí na vysokú školu,“ približuje Daniela svoj entuziazmus.

  Na záver by chcela osloviť tých, ktorí sa o programe práve dozvedeli, alebo nad účasťou stále váhajú: “DofE odporúčam každému, kto chce pracovať na osobnom rozvoji, kto má rád nové výzvy, kto sa len tak ľahko nevzdáva, koho láka posúvanie vlastných hraníc a možností. Potom bude akákoľvek výzva pre vás maličkosťou.”

   

 • Deň otvorených dverí v prime

  Milí rodičia, ale hlavne vy, naši budúci primáni z 5. ročníka ZŠ: Chcete vidieť a vedieť, kde budete takto o rok? Chcete na vlastnej koži, na vlastné uši a na vlastné oči zažiť, počuť a vidieť, čo znamená byť gymplácky primán/primánka na GyMy? Tak ste na správnej adrese! Čakáme práve vás všetkých 29. marca 2017 o 15tej hodine. Tešíme sa na vás!!!

 • Súťaž "Jazykový kvet"

  Početná skupina našich gymnazistov sa s p.prof. Šípošovou a p.prof. Londákovou v stredu, 8. marca vydala na dobrodružnú výpravu do mesta Trenčín, aby sa zúčastnili súťaže v prednese a tvorbe v cudzom jazyku, Jazykový Kvet. Pod Trenčianskym hradom ukázali, čo v nich je a zobrali útokom viaceré kategórie, konkrétne prednes vlastnej aj prevzatej tvorby v angličtine, v ruštine a dramatizácia v anglickom jazyku. Študenti ukázali, že sú zdatní nielen v recitácii, ale dokážu aj sami tvoriť v cudzom jazyku. Okrem toho, že sa na súťaži dobre zabavili, priniesli si domov veľa úspechov. Do ďalšieho kola postupujú:

  Ruský  jazyk       Poézia –Próza:       

  Mária Marková

  Adriana Romančíková                                                                                                        

  Viktória Saková                                                                                                                     

  Ivan Pančiak     

  Anglický jazyk     Poézia –Próza:      

  Patrícia Jurenková                                                                                                             

  Nina Sukupová                                             

  Anglický jazyk     Poézia –Próza (vlastná tvorba):    

  Lenka Szábóová                                                                                                                 

  Martin Krč   

  Anglický jazyk     Dráma (vlastná tvorba):     Martin Krč, Lenka Szábóová, Mária Lopúchová, Simona Janarčinová,  Veronika Hudáková, Soňa Novomestská, Ema Kuhajdová,  Mária Sadloňová, Nina Kovaříková, Filip Januška, Michaela Majdlenová,  Alexandra Obšajtová, Jakub Rybnikár

  Všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole!

 • Aukcia na podporu Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom

  Dávame všetkým do pozornosti aukciu handmade  výrobkov, ktorá slúži  na vybudovanie novej  voliéry pre zranené vtáky v Záchrannej stanice v Brezovej pod Bradlom. Spoluorganizujú ju naši študenti 2.A. triedy, ktorí sú zapojení v medzinárodnom projekte na podporu lokálnych študentských aktivít „Kto iný?“
  Vyberte si pekný výrobok a podporte dobrú vec.

  www.facebook.com/ZachrannaStanicaBrezova/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

  Ak vám to nejde otvoriť, dajte si na facebooku: Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom

  Pre tých, ktorí si na aukcii nič nevybrali, máme aj ďalšiu možnosť:

  https://www.startlab.sk/projekty/158-nova-voliera-pre-zranene-vtaky
  Vopred ďakujeme.

 • Erasmus+ pokračoval vo Fínsku

  Myjavské Gymnázium sa zapojilo do ďalšieho medzinárodného programu, ktorým je tentokrát Erasmus+. V rámci tohto programu sa škola zúčastnila projektu Genius - mladí podnikatelia v európskych školách. Projekt je založený na týždenných výmenných pobytoch v rámci piatich európskych krajín: Slovensko, Taliansko, Grécko, Fínsko a Dánsko. Cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť spoznávať nové krajiny a ich kultúry, no zároveň získať skúsenosti v oblasti podnikania, ktoré rozvíjajú ich osobnosť a pomáhajú im nájsť si uplatnenie na trhu práce. Projekt funguje na báze “mobilít” do každej zo zúčastnených krajín, pričom jednotlivé tímy pozostávajú zo šestice študentov a dvoch sprevádzajúcich profesorov.

  Bol som jedným zo šťastlivcov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tohto projektu a spolu s piatimi ďalšími študentami - Ninou Kovaříkovou, Adelou Zruttovou, Viktóriou Halabrínovou, Danielom Havlom a Adamom Eliášom a sprevádzajúcimi učiteľmi Radimom Kovaříkom a Mattom Haarmanom, sme v Januári tohto roku vycestovali do Fínska. Bola to pre nás všetkých nezabudnuteľná skúsenosť sprevádzaná množstvom krásnych zážitkov.

  Po niekoľkomesačnom čakaní odkedy nám bolo oznámené, že sa zúčastníme projektu Erasmus Genius+, sme sa vrhli do prípravy nášho podnikateľského plánu, ktorý sme mali odprezentovať vo Fínsku. Rozhodli sme sa, že nakoľko majú ľudia na Slovensku tak radi pivo, naučíme ich ho variť, nech si môžu vyrábať svoje vlastné. Zameraním nášho podnikateľského zámeru bola teda škola pivovarníctva.

  Pri práci na našom podnikateľskom pláne sme sa potýkali s mnohými problémami a postupne sme zisťovali, aké ťažké je pokúsiť sa začať podnikať bez predchádzajúcich skúseností. Našťastie sme sa po celý čas pohybovali len v teoretickej rovine a tak sme nemuseli čeliť reálnym následkom našich rozhodnutí.

  Keď konečne nastal čas vyraziť, boli sme plní očakávaní, no zároveň aj obáv. Mali sme stráviť týždeň v pre nás cudzom prostredí, v cudzej rodine a medzi cudzími ľuďmi. Zneisťovali nás spoločenské a kultúrne rozdiely, ktoré sme videli ako bariéru v nadviazaní vzťahov.

  Tieto obavy však dlho nevydržali a prelomilo ich už prvé stretnutie s našimi fínskymi hostiteľskými rodinami, ktoré nás neuveriteľne prívetivo privítali na letisku. Keď si nás priviezli domov, robili všetko pre to, aby sme sa u nich aj cítili ako doma a okamžite sme v nich našli nielen srdečných a obetavých hostiteľov, no aj dobrých priateľov.

  Lovisa, mesto, v ktorom sme počas pobytu vo Fínsku bývali, bolo zážitkom samo o sebe. Nádherná architektúra tu spolu s kľudom, ktorý pre mestá nebýva charakteristický, tvorili úžasnú atmosféru, ktorou si nás Lovisa k sebe pripútala od prvej chvíle. Hneď na ďalší deň sme mali možnosť vychutnať si mesto v jeho plnej kráse počas túry so sprievodcom.

  No keďže s projektom boli spojené aj povinnosti, čakala nás prezentácia nášho podnikateľského zámeru. Prezentovať bolo počas nášho pobytu treba dvakrát - po prvom odprezentovaní sme sa rozdelili do medzinárodných skupín, z ktorých každá mala za úlohu poskytnúť nové pohľady na niektorý z projektov a prispieť tak k jeho zlepšeniu. Následne sme projekt odprezentovali pred odbornou porotou zloženou zo skúsených fínskych podnikateľov, ktorí nám poskytli profesionálnu spätnú väzbu na našu prácu.

  Okrem toho sa náš týždenný pobyt vo Fínsku skladal z obrovského množstva aktivít a na nudu jednoducho nebol čas. Zúčastnili sme sa vyučovacích hodín na Gymnáziu v Lovise a mali sme tak možnosť porovnať si tamojší vzdelávací systém s naším. Takisto sme sa zúčastnili prehliadky firmy Eltete s pobočkou v Lovise, ktorá prispela k našim prvým skúsenostiam s podnikaním. Samozrejme nechýbala ani príležitosť spoznať hlavné mesto Fínska - Helsinki. Medzi ďalšie aktivity, z ktorých mnohé si pre nás pripravili aj naše hostiteľské rodiny, patrili napríklad bowling, korčuľovanie, sánkovanie a samozrejme všadeprítomná sauna.

  Týždeň strávený vo Fínsku v nás zanechal nespočet skvelých spomienok, ktoré sa nám vybavia vždy, keď napríklad len počujeme slovo sauna. Nadobudli sme nové skúsenosti, spoznali sme novú krajinu, nových ľudí a tak trochu aj samých seba. Teraz nám už len ostáva tešiť sa na našich fínskych priateľov, ktorí nás prídu navštíviť o rok.

   

   

 • Krajské kolo Olympiády v ANJ

  Dňa 15.2.2017 sa v Trenčíne konal 27. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku. V kategóriách 2A,  2B a 2C1 nás reprezentovali i študenti nášho Gymnázia, ktorí boli výhercami okresného kola. Naši študenti získali na kraji skvelé dve druhé miesta a pekné ôsme:

  kategória 2A

  2. miesto

  Viktória Halabrínová   2.A

   

  kategória 2C1

  2. miesto

  Martin Krč  3.B

   

  kategória 2B

  8. miesto

  Martin Kovár   septima

   

  Všetkým blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy. Tiež im želáme veľa chuti a odhodlania zúčastniť sa tejto súťaže i na budúci školský rok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213460 - ústredňa
  034/6213461 - ústredňa
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria