Preukaz ISIC/EURO

Stredoškolský ISIC - informácie na tomto odkaze →

INFO K PLATBE

Sumu 20 € uhradia študenti na bankový účet vedený v

TATRA BANKE IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493.

Pri úhrade je povinné uvádzať vždy tieto identifikačné údaje platby:

- špecifický symbol platby pridelený škole: 390081

- variabilný symbol platby, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare: DDMMRRRR

- a do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka, názov školy, triedu žiaka

 

Predĺženie platnosti preukazu ISIC na šk. rok 2019/2020  

Predĺženie platnosti v doprave na šk. rok 2019/2020 

Info o platnosti preukazu ISIC v doprave

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria