DofE - základné informácie

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

V novom školskom roku majú študenti Gymnázia v Myjave prvý krát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí priať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

The Duke of Edinburgh's International Award, skrátene DofE z Duke of Edinburgh

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. 

Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Hlavné podmienky absolvovania sú: 

 1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu 
 2. absolvovať dobrodružnú expedíciu
 3. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu. 

 

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele. 

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku. V okrese Myjava je prvým centrom Gymnázium Myjava. Tu účastníci programu získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu.

Program je možne realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti. Na najnižšej úrovní musí program mladí človek realizovať aspoň 6 mesiacov a na najvyššej aspoň 18 mesiacov. Za dosiahnutie každej z úrovní je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju.

V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich," ( Miloš Ondrášik, manažér programu). (Napr. Jožo v rámci rozvoja talentu absolvoval kurz umelej inteligencie a programoval svoj vlastný šach. Simona získala žltý pas v bojovom umení KOBUDO a Matej sa venoval umeleckej maľbe a namaľoval štyri vlastné diela. )

Svojou vytrvalosťou a ochotu pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge. 

Simona z Gymnázia Jura Hronca si myslí, že práve DofE je jedinečná príležitosť, ako dosiahnuť aj ciele, na ktoré si inak netrúfate. Pravdepodobne ani Michaela Musilová, ktorá zlatú cenu získala ešte počas štúdia v Británii, si spočiatku netrúfala na to, že sa dostane až na misiu do americkej vesmírnej agentúry NASA a bude spolupracovať na simulovanej misii na Mars. Rovnako Matej Sapák, pred zapojením sa do programu netušil, že práve skúsenosti z absolvovaním DofE mu pomôžu napísať motivačný list, na základe ktorého ho vezmú študovať na Harvard.

Šancu uspieť má naozaj každý, kto po dobu minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Okrem toho, spolu so skupinou spolužiakov podstúpi dobrodružnú expedíciu. "Musíte prekonať neznámy terén, prenocovať v horách a pokoriť cieľ," hovorí o svojich zážitkoch Janka, účastníčka jednej z expedícií. Ako výhodu však vníma, že to nie je len taký obyčajný školský výlet, ale skutočné dobrodružstvo so stanovaním v horách a na vlastnú päsť. “O to lepší pocit to je, keďsa vám dobrodružná expedícia podarí,” hodnotí Janka. 

Program vznikol ešte pred 60timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140tich krajinách sveta. Na Slovensku si prvých 86 absolventov preberalo odcenenie za svoju prácu z rúk britského veľvyslanca na Slovensku. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl dobrovoľne vynaložiť, aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) získali. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac. 

Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na našej škole. Sačí kontaktovať koordinátora programu DofE na škole  Mgr. Jaroslava Durca do dátumu 30.9.2016.

 

Kontaktné osoby:

 • Mgr. Lenka Líšková
  • vedúca programu
  • školiteľka a hodnotiteľka expedícií
 • PaeDr. Danka Ivančová
  • vedúca programu
  • školiteľka a hodnotiteľka expedícií
 • Mgr. Danka Mockovčiaková
  • vedúca programu
  • školiteľka a hodnotiteľka expedícií
 • Mgr. Radim Kovařík
  • vedúci programu
  • školiteľ a hodnotiteľ expedícií
 • Mgr. Peter Varsík
  • vedúci programu
  • školiteľ a hodnotiteľ expedícií 
 • Mgr. Jaroslav Durec
  • koordináto programu v GyMy
  • vedúci programu
  • školiteľ a hodnotiteľ expedícií 

 

Národná kancelária:

 • Marián Zachar

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria