XI. ROČNÍK SLOVENSKO-ČESKEJ SÚŤAŽE „BOSAKOVA CENA 2019

Rok 2019 – Rok Michala Bosaka, americko-európskeho bankára a mecenáša vzdelania

vyhlásená v rámci projektu “Rok 2019 – Rok Michala Bosaka, americko-európskeho bankára a mecenáša vzdelania“, v ktorom si pripomíname 150 rokov od jeho narodenia

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Vyhlasovatelia súťaže: 
Spoločnosť Michala Bosaka                     a                                    Společnost Michala Bosaka
Levočská 77, 080 01 Prešov         www.bosak.sk        Tatarkova 729/10, 149 00 Praha 4 – Háje
                                                 
Na základe organizačného poriadku, ktorý je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 1348/2000-42

Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Jozef Mario Bosak, tel.č.:+421905906532, info@bosak.sk
                               
Téma: StartUp, ľubovoľný ekonomický projekt, podnikateľský plán, zámer, ktorého realizáciou sa predpokladá finančný prínos a je možné ho aplikovať v praxi
 
Rozsah práce: nie je limitovaný (optimálne 15 strán A4), vítané sú praktické produkty, multimediálne prezentácie a pod.
 
Kategórie: I. študenti SŠ: študenti všetkých slovenských a českých stredných škôl .
 Vedúcim práce musí byť učiteľ danej školy.  II. študenti VŠ všetkých slovenskýchštudenti a českých vysokých škôl  III. mladí podnikatelia do 25 rokov: zo Slovenskej a Českej republiky             .
 
Termín vyhlásenia súťaže: 25.január 2019 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska
 
Školské kolo pre kategóriu stredné školy: vyhlasuje riaditeľ školy. Termín vyhodnotenia školského kola je najneskôr do 10. júna 2019, môže aj skôr, záleží na riaditeľovi školy
 
Originál víťazného školského projektu: do medzinárodného slovensko-českého kola musí byť doručený najneskôr do 15. júna 2019 na adresu:
Spoločnosť Michala Bosaka
Levočská 77, 080 01 Prešov, Slovenská republika 

Práca musí obsahovať aj: 
1.Vytlačenú verziu projektu v slovenskom, alebo českom jazyku.
2.Elektronickú verziu projektu zaslanú na
info@bosak.sk a copy na rudolfbosak@gmail.com
3.Summary projektu a životopis v slovenčine, alebo češtine (aj mailom)
4.Summary projektu a životopis aj v angličine (aj mailom)
5.Záväznú prihlášku, najmä telefonický a mailový kontakt na autora a príp. aj vedúceho učiteľa
 
Päť naj. zo všetkých kategórií z jednotlivých republík postúpi do finále, ktoré sa uskutoční v septembri 2019 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska Bratislava. Odborná komisia určí výsledné poradie. Pre víťazov sa pripravuje REALIZÁCIA projektu a pobyt v zahraničí                                                                                                                     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria