Zoznam tried

Názov
I.A
I.B
II.A Triedny učiteľ Mgr. Natália Šípošová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Bohuslava Kubinová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík
III.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Cilíková
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Durcová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Londáková
V.B Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Durcová
príma
tercia Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Horváthová
kvinta Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Trizuliaková, PhD.
sexta Triedny učiteľ Mgr. Lenka Líšková
septima Triedny učiteľ PaedDr. Ľuboš Vydarený
oktáva Triedny učiteľ Mgr. Dana Mockovčiaková

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.07.2020

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria