Prihláška na štúdium na našej škole

Pozorne, prosím, prečítajte nasledovné inštrukcie a podľa nich vyplňte prihlášku. 

Odbor  " 7902 J gymnázium" vyberú uchádzači o 4-ročné a 8-ročné klasické gymnaziálne štúdium

Odbor  "7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium" vyberú uchádzači o 5-ročné bilingválne anglicko-slovenské štúdium

E-mail otca a matky je povinný údaj, ak niektorý z e-mailov nie je známy, vyplňte xxx

Rodné číslo vyplňte bez lomítka.

Telefónne číslo otca i matky je povinný údaj, ak niektoré z čísel nie je známe, vyplňte 000

V kolónke "Ulica" vyplňte, prosím, ulicu i číslo domu. 

Elektronická schránka nie je klasická e-mailová adresa, ktorú všetci používame. Jedná sa o aktivovanú elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk Elektronická schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Ak takúto schránku aktivovanú nemáte, vyberte "nie"

V triede PRIMA majú všetci žiaci anglický jazyk, z daných možností v prihláške vyberáte druhý cudzí jazyk

Po vyplneni a odoslaní prihlášku vytlačte, podpíšte a prineste na zápis. Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria