Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ilovičná 

 

mail: jana.ilovicna@gymy.sk

 

Konzultačné hodiny: 

každú stredu od 11:00 do 12:00 hod.  -  treba sa vopred nahlásiť

 

Ako__vyplniť_prihlášku_na_VŠ_2024_25


 

      Školský rok 2022 - 2023      
                     Prehľad úspešnosti prijatých na VŠ      
      Vysoké školy   NŠ prijatí Pokračovanie v štúdiu % úspešnosti 
Trieda Počet žiakov Prihlásení na VŠ % záujmu Prijatí % úspešnosti z celk.počtu
4.A 33 32 97 31 97 0 30 90
5.B 31 30 97 29 97 0 28 90
Oktava 17 16 94 16 100 1 17 100
SPOLU 81 78 96 76 97 1 75 93
                 

 

                 

 


 

Telefónne linky pre

ihlášku_na_VŠ - MS_2024 pomoc v núdzi:

Slovenská nádej dieťaťa

tel. 0820 43 43 43

14,00 - 21,00 hod.

Linka detskej istoty

 

116 111

non-stop telefonická linka pre deti na Slovensku


Linka dôvery

tel. 0820 34 34 34

14,00 - 19,00 hod.

Predvoľba 0820,0800 znamená bezplatnú linku

 

 

  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,Moravská 1, 907 01 Myjava /pedagogicko psychologická poradňa/       034/6213116

                                             mobil:0917 185 267

www.linkadeti.sk

www.zodpovedne.sk

www.prevenciasikanovania.sk

                                                  http://www.cpppapmyjava.sk/

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria