Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ilovičná 

mail: ilovicna@gymy.sk

Konzultačné hodiny: 

Telefón: +421346213460

 


 

Telefónne linky pre pomoc v núdzi:

Slovenská nádej dieťaťa

tel. 0820 43 43 43

14,00 - 21,00 hod.

Linka detskej istoty

 

116 111

non-stop telefonická linka pre deti na Slovensku


Linka dôvery

tel. 0820 34 34 34

14,00 - 19,00 hod.

Predvoľba 0820,0800 znamená bezplatnú linku

 

 

  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,Moravská 1, 907 01 Myjava /pedagogicko psychologická poradňa/       034/6213116

                                             mobil:0917 185 267

www.linkadeti.sk

www.zodpovedne.sk

www.prevenciasikanovania.sk

                                                  http://www.cpppapmyjava.sk/

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria