• Ďalší úspech francúzštinárov

  Dňa 15.2.2022 sa konalo krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka online formou. Zúčastnili sa ho naše dve žiačky, z ktorých Eliška Stančíková z 2.B triedy sa umiestnila na 2. mieste a Vanessa Volpi z 3.B triedy bola úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu našej školu a prajeme chuť do ďalšieho štúdia francúzštiny.

 • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       Dňa 11. 2. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali 2 žiačky, víťazky školského kola: Michaela Marková zo 4.A  v kategórii A a Alexandra Menkynová z 1.A  v kategórii B.

       Michaela Marková skončila na výbornom 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Alexandra Menkynová sa umiestnila na 7. mieste.  Obom dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a učiteľom slovenského jazyka ďakujeme za ich prípravu.

 • Školské kolo SOČ

  Školské kolo SOČ

  Vo štvrtok 24.2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v SOČ, ktorého sa zúčastnilio13 študentov 3. ročníka a Septimy. Študenti zaujali porotu, ale aj svojich spolusúťažiacich svojimi prácami v 6 odboroch. Tento rok sme ocenili naozaj skvelý prístup našich žiakov k obhajobe svojich prác. Žiaľ v každej kategórii mohli postúpiť do obvodného kola len 2 práce, preto nás v ďalšom kole, ktoré sa bude konať 21.3. 2022 v Novom Meste nad Váhom, bude reprezentovať len týchto 8 študentov:
  Septima: Lucia Holičová, Matej M. Miko, Martina Mislovičová, Hubert Závodský a Tamara Kulíšková. 3.B: Adriana Kaňová, Tereza Lesajová a Dominika Rybnikárová.
  Všetkým zapojeným študentom ďakujeme za inšpiratívne a zaujímavé práce. Postupujúcim srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole.
   

 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o:

  4 ročné štúdium

  -  5-ročné bilingválne anglicko-slovenské štúdium​​​​​​​

 • Školský semafor platný od 27.2.2022

 • Žatva úspechov našich študentov v anglickom jazyku

  Žatva úspechov našich študentov v anglickom jazyku

  Juvenes Translatores Slovakia:

  Po zverejnení podrobných výsledkov súťaže Juvenes Translatores Slovakia sa Karolína Šedivá z 3.B triedy umiestnila na vynikajúcom 2.mieste (zo 117 študentov) a Simona Makarová z 3.B triedy získala čestné uznanie. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

  Krajská olympiáda v anglickom jazyku 2021-2022:

  Po úspešnom absolvovaní okresného kola, kde Petra Balážová z kvarty obsadila skvelé 3. miesto v kategórii 1B (kvarta a vyššie ročníky ZŠ), sa viacerí študenti dostali do krajského kola, kde úspešne reprezentovali naše gymnázium.

  Krajské kolo sa uskutočnilo 8.2.2022.

  V kategórii 2B (3. a 4. ročník štvorročného štúdia, septima a oktáva) sa Hubert Závodský z triedy septimy umiestnil v krajskom kole na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.

  Rovnako v kategórii 2C1 (bilingválny typ štúdia), sa Dita Piešťanská z 2.B triedy umiestnila na 1. mieste a bude nás tiež reprezentovať na celoslovenskom kole.

  V kategórii 2C2 (anglofónni študenti), Kristína Juríčková zo 4.B triedy obsadila pekné 4. miesto.

  Taktiež nás v krajskom kole olympiády úspešne reprezentoval za kategóriu 2A (1. a 2. ročník štvorročného štúdia) Nicolas Duroška z 2.C triedy ako úspešný riešiteľ,Olívia Reptová zo sekundy v kategórii 1C (mladší anglofónni žiaci).

  Postupujúcim držíme palce na celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka.

  Veľmi pekne ďakujeme našim študentom za účasť na všetkých súťažiach, blahoželáme im ku skvelým výsledkom a všetkým ich učiteľom ďakujeme za ich starostlivú prípravu.

   

 • Školský semafor platný od 4.2.2022

 • Skvelý úspech v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores - Slovensko

  Skvelý úspech v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores - Slovensko

  Koncom minulého roka sa 5 študentov z III.B triedy – Karolína Šedivá, Richard Furko, Kristína Počarovská, Viktória Valíková a Simona Makarová, zúčastnili celoslovenského kola prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Do súťaže sa zapojilo 143 študentov z 34 škôl. Zo 117 prekladateľov z anglického jazyka do slovenského bolo ocenených 13 najlepších a naša Karolína Šedivá bola jednou z nich. K tomuto skvelému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. Zároveň ďakujeme učiteľom anglického jazyka za vynikajúcu prácu.

 • Ing. Pavol Čekan na gymnáziu

  Na Gymnáziu Myjava študovalo i študuje mnoho ľudí nadšených pre vedu. Naši iniciatívni žiaci Jakub Pavlovič a Matúš Rybnikár tak prišli s myšlienkou pozvať do školy osobnosť vedy, ktorá by s našimi študentmi zdieľala svoje skúsenosti a podporila ich sny. Táto myšlienka padla na úrodnú pôdu a krátko po návrate z vianočných prázdnin nás svojou návštevou potešil slovenský biochemik a molekulárny biológ svetového formátu Ing.Pavol Čekan, PhD., B.Sc.

  Hovoril s nami o svojej vedeckej kariére, o úskaliach slovenskej vedy a zaujímavo odpovedal na naše otázky. Toto stretnutie bolo veľmi inšpirujúce, obohacujúce a povzbudilo nás do ďalšej práce. I diskusia bola mimoriadne podnetná. Sme vďační, že pán Ing. Pavol Čekan ochotne prijal naše pozvanie, našiel si na nás študentov čas a otvoril nám obzory do sveta skutočnej vedy. Srdečne ďakujeme.

 • Ekonomická olympiáda

  Ekonomická olympiáda

  Naši maturanti sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže Ekonomická olympiáda. Podmienky postupu boli tento rok prísnejšie, keďže bol zaznamenaný rekordný počet súťažiacich v školskom kole (vyše 11 300 z celého Slovenska). Žiaci dosiahli výborné výsledky v online teste a na krajské kolo sa pripravujú 4 žiaci:

  Jakub Taran (oktáva)

  Patrik Klimáček (IV.A)

  Viliam Boháč (oktáva)

  Michal Duga (IV.A)

  Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

  Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu žiakov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

  Postupujúcim do krajského kola blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej školy. 

 • Školský semafor platný od 25.1.2022

 • Výsledky Best in English nás veľmi potešili

  Naša škola sa zúčastnila 9.ročníka medzinárodnej on-line jazykovej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 595 stredných škôl a 17 223 študentov z 32 štátov celého sveta. Naša škola sa umiestnila na vynikajúcom:

  1. mieste spomedzi 12 škôl v rámci Trenčianskeho kraja, na

  12. mieste spomedzi 108 škôl v rámci celého Slovenska a 

  66. mieste v rámci všetkých 595 zúčastnených škôl.

  Do súťaže sa od nás zapojilo 90 študentov, pričom najlepšie umiestnenie dosiahol: 

  M.Šlahor – celkové 292.miesto zo 17 223 v rámci všetkých zúčastnených krajín a 57.miesto z 2920 študentov v rámci Slovenska.

  Michalovi blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej školy. Ďakujeme i všetkým učiteľom anglického jazyka za prípravu študentov a Mgr. Alene Cilíkovej i za organizáciu súťaže.

 • Aktualizovaný Školský semafor

 • Obchodná verejná súťaž

  Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava so sídlom Jablonská 301/5, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

  Podmienky, požiadavky a náležitosti súťaže

  Zápisnica z vyhodnotenia

  Čestné vyhlásenie člena komisie

 • Žiaci nastupujú na prezenčnú výuku dňa 10.1.2022

 • Krásne a pokojné Vianoce...

 • Oznam

  Vážení stravníci, z dôvodu poruchy vodovodného potrubia nebude dňa 13.12.2021 fungovať školská jedáleň. 

 • Dištančné vyučovanie

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu svojim rozhodnutím číslo 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8. decembra 2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Pre žiakov bude zabezpečené dištančné online vzdelávanie cez MS Teams.

 • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku pre bilingválov

  Dňa 30. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 32. ročníka olympiády v anglickom jazyku pre bilingválnych študentov, čím sme uzatvorili sériu školských kôl. 

  Bilingválne štúdium má pridelenú kategóriu 2C1, a patrí do nej všetkých päť ročníkov štúdia, takže konkurencia je naozaj veľká. Tento rok sa olympiády zúčastnilo 49 študentov, čo nás ako pedagógov veľmi teší.

  A tak, ako i pri iných kategóriách, najlepší študenti, ktorí prešli písomnou časťou - gramatika, slovná zásoba, počúvanie a čítania s porozumením a získali najväčší počet bodov, postúpili do ústnej časti. Ústna časť pozostávala z dvoch úloh, v prvej úlohe študenti na základe obrázkov porozprávali príbeh a v druhej viedli dialóg s učiteľom na tému podľa zadania.

  A tu sú naši výhercovia:

  kategória 2C1:  

  1. miesto Piešťanská Dita 2.B

  2. miesto Rybnikár Matúš 5.B

  3. miesto Machová Nina 1.B

  Všetkým výhercom blahoželáme a postupujúcej z prvého miesta držíme palce vo vyššom kole, ktoré bude on-line.

  Taktiež sa touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať všetkým kolegom pedagógom, ktorí sa tento rok zúčastnili tohto i predchádzajúcich školských kôl anglických olympiád a vynaložili čas a úsilie na opravu veľkého množstva testov v písomnej časti a poctivo pristúpili k hodnoteniu ústnej časti. Srdečne ďakujeme.

 • Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 9.novembra sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - ako jediné školské kolo sa konalo z rozhodnutia organizátorov online. Zo školského kola postupujú do okresného prví dvaja umiestnení študenti. V kategórii 2A - prvý a druhý ročník sa na 1.mieste umiestnil Marek Ilovičný, 2.miesto - Samuel Repta, obaja z II.B triedy a 3. miesto - Aneta Jančia z II.C.V kategórii 2B - tretí až piaty ročník - 1.miesto - Ján Michael Košík z 5.B triedy, 2.miesto - Bianka Rapantová a 3.miesto Klára Kavická - obe z 4.A triedy. Postupujúcim gratulujeme, držíme palce v ďalšom kole a ich učiteľom ďakujeme za prípravu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria