• Vynikajúci úspech v olympiáde z francúzskeho jazyka

  Dňa 29.3.2021 sa konalo dištančnou formou krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka. V kategórii 2B sa ho zúčastnila aj naša žiačka Julka Hurbaničová z V.B triedy. Julka získala krásne 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Tento úspech je o to obdivuhodnejší, že Julka sa francúzštinu učí ako samouk a je dôkazom toho, že keď človek niečo chce a naozaj pre to niečo robí, tak jeho úsilie prináša skvelé výsledky.  Veľmi nás to teší, Julke blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • POZOR ZMENA!

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že od stredy 07.04.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného testu.

  Zároveň upozorňujeme na usmernenie MŠVVaŠ SR na používanie respirátorov v školách: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-pouzivaniu-ruska-a-respiratorov-v-skolach-s-ucinnostou-od-15-3-2021/

 • 1.miesto v krajskom kole Geografickej olympiády

  Dňa 26.marca 2021 sa uskutočnilo dištančnou formou krajské kolo Geografickej olympiády. Naša škola mala zastúpenie v kategóriách A a Z.

  kategórii A nás reprezentoval Jakub Taran (Septima) s prácou Separatizmus na území Kosova. S výborne vypracovanou prácou a vynikajúcim výsledkom testu obsadil 1.miesto a postúpil na celoslovenské kolo.

  kategórii Z nás reprezentovalo 31 študentov, ktorí riešili online test zameraný prevažne na oblasť Afriky. Celkovo sa v kraji riešenia testu zúčastnilo 154 študentov a najlepšie výsledky spojené s diplomom úspešného riešiteľa dosiahli (17 študentov): Jakub Taran (Sp), Martin Ilavský (Sp), Daniel Zbudila (V.B), Viktória Babiarová (II.B), Jakub Málek (II.A), Martin Benian (II.A), Monika Naďová (III.A), Aneta Jančia (I.C), Patrik Vávra (I.A), Tamara Kulíšková (Sx), Lucia Holičová (Sx), Adam Škoruba (IV.B), Hubert Závodský (Sx), Adam Hlavatý (IV.B), SabinaPekníková (III.A), Marek Žoldák (II.A), Lenka Bunčiaková (IV.A).

  Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy, úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme  a Jakubovi Taranovi držíme palce na celoslovenskom kole. Srdečne ďakujeme i všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.

 • 43. ročník SOČ 2020/21

  V tomto školskom roku prebehlo na našej škole školské kolo SOČ. Netradičné bolo v tom, že sa po prvýkrát konalo online a tiež tým, že sa ho zúčastnilo až 11 študentov z tried Septima a III.A. Chceme poďakovať našim aktívnym študentom za ich zaujímavé, nápadité a tvorivé práce. Srdečne ďakujeme aj vyučujúcim, ktorí žiakom s prácami pomáhali. Všetky práce postupujú do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční 31.3.2021 online. Vyučujúcim, ktorí zasadali v komisii i tým, ktorí online kolo zorganizovali, ďakujeme. Súťažiacim prajeme veľa úspechov v KK.  D. Eliášová

  Zoznam žiakov a odbor, v ktorom súťažia:
   

  Matej Gála (Septima), Telesný pohyb, č. odboru: 01 - Problematika voľného času

  Andrej Pribiš (Septima), Rozbor piesne Smeels like teen spirit pomocou Fourierovej analýzy, č. odboru: 02 - Matematika, fyzika

  Diana Poláková (A), názov práce: Hydina - porovnanie kuracieho mäsa z domáceho chovu a veľkochovu z rôznych krajín, č. odboru: 03 - Chémia, potravinárstvo

  Adela Bekečová (III.A). názov práce: Mikrobiologická kontaminácia dekoratívnej kozmetiky - maskary, č. odboru: 04 - Biológia

  Petra Sládečková (III.A), názov práce: Ischemická choroba srdca a jej prevencia pomocou stravy, č. odboru: 06 - Zdravotníctvo

  Martin Ilavský (Septima), Včely a včelárenie, č. odboru: 07 - Pôdohospodárstvo (Poľnohospodárstvo)

  Monika Naďová (III.A), názov práce: Návrh náučného chodníka obcou Čachtice a jeho využitie, č. odboru – Ekonomika a riadenie

  Michal Duga (III.A), názov práce: Porovnanie výnosov medzi Indexovými fondami a termínovaným vkladom, č. odboru: 15 - Ekonomika a riadenie

  Patrik Klimáček (III.A). názov práce: Identifikácia príčin nízkej finančnej gramotnosti v oblasti investovania do akcií a jej dopady na populáciu Slovenska, č. odboru: 15 - Ekonomika a riadenie
   

  Tamara Hoštáková (III.A), názov práce: Ako nám neverbálna komunikácia môže pomôcť odhaliť klamstvo, č. odboru: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

  Sofia Lohosha (III.A), názov práce: Eutanázia: Právo na dôstojnú smrť, č. odboru: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

 • ROZHODNUTIE ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

 • Bronz z krajského kola Biologickej olympiády

  Bronz z krajského kola Biologickej olympiády

  Dňa 11.marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B. V teoreticko-praktickej časti online formou reprezentovali našu školu dve študentky. Najlepšie sa darilo Eme Eliášovej zo Sexty, ktorá obsadila krásne 3.miesto a súčasne sa stala úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a k úspechu jej srdečne blahoželáme. Srdečne ďakujeme i vyučujúcim, ktorí ju na súťaž pripravovali.

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude pre všetkých žiakov našej školy od 15. marca 2021 zabezpečený výchovno-vzdelávací proces opäť dištančnou formou.

 • POZOR ZMENA!

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že v pondelok 08.03.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného 7-dňového testu.

  Odberové miesta v Myjave:

  Štadión

       piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  CVČ

       sobota: 8.00-13.00

  Nemocnica*

       piatok: 8.00-16.30

       sobota: 8.00-16.30

  *pri testovaní v nemocnici je potrebná registrácia na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

   

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude pre všetkých žiakov našej školy  od 1. marca 2021 zabezpečený výchovno-vzdelávací proces opäť dištančnou formou.

 • Časové lístky v TSK

  Núzemí Trenčianskeho samosprávneho kraja sú od 13.12.2020 pre cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy zavedené časové lístky. Župa tak prichádza s riešením, ako nielen zefektívniť  čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť  peniaze tých, ktorí si časové lístky obstarajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene. 

   

 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:

  V prípade, že žiak bude mať na prihláške uvedené pri predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní slovné hodnotenie „absolvoval“  v danom roku alebo polroku, naša škola toto slovné hodnotenie nahradí známkou daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka.


 • Oznam

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že v pondelok 22.2.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného 7-dňového testu.

  Odberové miesta v Myjave počas 19. a 20. februára 2021:

  Štadión

       piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  CVČ

       sobota: 8.00-13.00

  Nemocnica*

       piatok: 8.00-16.30

       sobota: 8.00-16.30

  *pri testovaní v nemocnici je potrebná registrácia na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, ktorí sa zúčastnia Jarnej školy, aby žiaci pri príchode do školy predložili čestné vyhlásenie. Plnoletí žiaci predložia čestné vyhlásenie pre plnoletých žiakov. Pri vstupe do budovy školy sa všetci žiaci preukážu aktuálne platným negatívnym výsledkom testu.


 • Oznam

  Oznamujeme študentom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že zajtra, v pondelok 8.2.2021, záčína prezenčné vyučovanie. Študent sa pri nástupe na vyučovanie musí preukázať negatívnym testom.

 • Informácie o odberových miestach

  Testovanie zamestnancov a plnoletých žiakov pripravujeme v spolupráci s Mestom Myjava, otestovať sa môžete v piatok 5. februára a v sobotu 6. februára 2021 v 4 odberových miestach na Myjave:

  • v KD Samka Dudíka a v telocvični SPŠ (obe v piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.),

  • na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.),

  • možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava (v piatok od 10.30 do 14.30 a v sobotu od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.).

  Posledné testy sa v OM vykonajú 15 minút pred zatvorením.

  Odberové miesta slúžia pre zamestnancov a plnoletých žiakov našej školy i SPŠ, ktorí od pondelka prechádzajú na prezenčné vyučovanie a taktiež slúžia pre zákonných zástupcov žiakov základnej školy, ale otestovať sa podľa svojho uváženia a uváženia rodičov môžu aj iní rodinní príslušníci a aj deti. V odberových miestach sa môžu otestovať aj rodičia detí ZUŠ a Spojenej školy a občania, ktorí potrebujú od 8. 2. nevyhnutne nový certifikát pre vstup do zamestnania. 

  Zároveň sa môžete otestovať aj v iných odberových miestach.

 • List primátora k otvoreniu škôl

  Prímátor Myjavy Pavel Halabrín adresuje občanom list s informáciami a podmienkami, za ktorých sa v Myjave od pondelka 8. februára otvorí  I. stupeň základných  škôl a maturitné ročníky. V piatok a sobotu budú zriadené v meste odberové miesta určené pre rodičov a zamestnancov škôl:

  Vážení obyvatelia, rodičia, zamestnanci škôl, tak sme sa dočkali. 

  Môžeme od pondelka oficiálne otvoriť prvý stupeň základných škôl , materské školy, ZUŠku. Máme obrovskú výhodu v tom, že nám škôlky a školské kluby už pracujú. Niekde týždne, inde pár dní. Pre Vaše informovanie, prikladám postrehy a to ako to 3 dni funguje v školských kluboch na ZŠ Štúrova. Podobne je to aj na Turej Lúke, čiastočne aj na Viestovej. Obrovská vďaka patrí všetkým, čo to pomohli takto zvládnuť a pomôcť deťom.

  Od pondelka pripravujeme otvorenie všetkých tried prvého stupňa základných škôl, materských škôl a individuálneho vzdelávania v umeleckej škole. Zajtra a pozajtra budú otestovaní všetci zamestnanci škôl a školských zariadení a pripravené 3 odberné miesta pre všetkých rodičov detí, ktoré od pondelka budú chcieť do škôl či škôlky chodiť. Bude podmienkou test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch, žiadne iné nebudeme akceptovať. Či sa nám to páči alebo nepáči, musíme sa s tým zmieriť a nasledujúce týždne sa vždy v piatok alebo sobotu testovať. Komunikujeme to i so zamestnávateľmi, aby aj u nich organizované testovanie bolo každý piatok a nemuseli sa tak ich zamestnanci, ktorí majú deti v škôlke alebo škole testovať 2x za týždeň. Mesto vytvorí všetky podmienky a dostatok odberových tímov, aby to bolo rýchle a bezproblémové. Pre odbúranie administratívy, komplikácií pri kontrole, poprosím každého rodiča, aby pri administratívnom zapisovaní na odbernom mieste nahlásil triedu, školu, škôlku, kde jeho dieťa chodí. Túto informáciu škola dostane a nebude treba nič predkladať pri vstupe dieťaťa do školy či škôlky. Ale pozor, platí len testovanie od 5. 2. a vždy stačí na celý týždeň. Keďže sa otvárajú i maturitné ročníky, budú otestovaní všetci zamestnanci Gymnázia a Priemyslovky a chceme otestovať i všetkých študentov – maturantov. Títo, sa pri vstupe do školy musia preukázať certifikátom.

  A ešte jedna informácia, vzhľadom na také dlhé obdobie, kedy boli školy zatvorené, obmedzenie možnosti pohybu i potrebu chodiť do práce, mesto v spolupráci so školami pripravuje na plánované prázdniny od 15. 2. do 19.2. projekt tzv. „Jarnej školy“, kde sú ochotní pedagogickí pracovníci robiť s deťmi a pomáhať im dobehnúť zameškané. A verím, že to pomôže i rodičom. Školy budú zisťovať záujem a podľa neho to nastavíme tak ako to budete potrebovať.

  Dúfam a verím, že i profesori zo stredných škôl ponúknu, tým viac ako 100 maturantom, možnosť doučiť sa, dobehnúť zameškané, pripraviť sa na maturitu, prijímačky a hlavne na budúce štúdium na vysokej škole. Ak sa chce, dá sa všetko vymyslieť, zorganizovať a ten týždeň využiť v prospech týchto mladých ľudí.

  Vážení priatelia, predpokladám , že odberné miesta budú na štadióne, priemyslovke a v Kultúrnom dome zajtra od 13,00 do 19,00 hod., v sobotu od 08,00 – 13,00 hod. a budú slúžiť výhradne na zabezpečenie otvorenia škôl, nie všetkým. Podrobnosti zverejníme, ešte ich však nevieme. Dúfam, že to využijú všetci rodičia detí, ktoré majú možnosť vrátiť sa do škôl a nebudeme sa v pondelok hašteriť, vyhovárať či vyhrážať. Ak chceme deti v školách, nie je iná možnosť.

  Prajem pekný deň,

  Váš Palo Halabrín.

 • Návrat končiacich ročníkov do škôl k 8.2.2021

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojich stránkach uverejnilo aktualizovaný materiál k návratu končiacich ročníkov do škôl. Pre našu školu sú končiacimi ročníkmi triedy IV.A, V.B a oktáva.

 • Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2021

   

  Dňa 5.2.2021 sa uskutoční školské kolo GO v kategórii Z

  Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

  Súťaží sa online na internete.

  Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

  O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

  1) počet správne zodpovedaných otázok,

  2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

  Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.

  Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

  Účasť v súťaži

  Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.

  Organizácia

  Školské kolo bude v roku 2021 prebiehať 05. 2. 2021 v piatok od 14.00 do 16.00. Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára už od 1.2.2021:

  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeXJecHXnX1nl.../viewform

  Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 05. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 12. 2. 2021 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stránke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk

  Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov.

  Krajské kolo GO v kategóriách A, B Z sa uskutoční 26.3.2021 online formou. Pokyny pre kategórie A, B budú zverejnené do 15. 2. 2021. Pokyny pre kategóriu Z budú zverejnené do 15. 3. 2021 a zaslané mailom postupujúcim.

                           

  PROJEKT TU a TERAZ

  Okrem klasického testu začne, nezávisle od školského kola GO Z prebiehať súťažno-edukačný projekt TU a TERAZ. Zakladá sa na zvládnutí tvorby tematických máp v prostredí Here (firma, ktorá sa zaoberá aj autonómnou navigáciou automobilov) a interpretácii priestorových dát. Najlepší traja riešitelia projektu po zvládnutí troch zadaní postúpia priamo do celoštátneho kola GO Z. Pokyny k projektu dostanú 10. 2. 2021 mailom tí, ktorí sa do neho prihlásia vyplnením otázky vo formulári.

   

  Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

  Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008

  Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009

  Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, OrbisPictusIstropolitana, 2004

  Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovonakladatelství, 2010

  Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6

  Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7

  Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009

  Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016

  Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit pre 1. ročník gymnázií, Mapa Slovakia plus, Bratislava 2018, ISBN 978-80-8067-322-2

 • Výsledky školského kola Geografickej olympiády E,F

  Minulý týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády kategórie E,F (triedy príma a tercia).V kategórii F (príma) sa umiestnili:

  1. Ema Kuchárková

  2. Olívia Reptová

  3. Markéta Marková

  V kategórii E (tercia) sa umiestnili:

  1. Tomáš Vičík

  2. Petronela Hodúlová

  3. Alexandra Michalcová

  Všetci umiestnení postupujú do okresného kola, srdečne blahoželáme! Srdečne ďakujeme učiteľom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria