• Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium 2020/2021

 • Vyučovanie obnovené

  Riaditeľstvo Gymnázia Myjava oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie.

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný

  - preukázať sa vyplneným vyhlásením, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

  - chrániť si horné dýchacie cesty vhodným prekrytím,

  - vydezinfikovať si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu do 12.00 hod.

   Internát i školská jedáleň budú zatvorené.

 • 100 % naplnenosť tried

  V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme informáciu, že Gymnázium Myjava má 100 % naplnenosť tried v obidvoch odboroch (7902 J gymnázium aj 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium) a na škole sa neuskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).  

 • Bronzová medaila z celoslovenského kola Biologickej olympiády

  Na prelome mája a júna 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biologickej olympiády. V čase pandémie sa súťaž uskutočnila dištančne. Súťažiaci zaslali už do krajského kola okrem svojej práce aj videonahrávku jej prezentácie. Naša škola mala zastúpenie v kategórii B, ktorú hodnotili vyučujúce z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Študent z 2.A, Tobiáš Hôždala, sa v prvej časti dostal medzi päť najlepších, ktorí sa dňa 2.6.2020 spoločne s komisiou  stretli v diskusii prostredníctvom videokonferencie. So svojou prácou, ktorej cieľom bolo otestovať vplyv L-Citrulínu na svalovú vytrvalosť a monitorovať postupné zvýšenie alebo zníženie výkonnosti na 3 zvolených cvikoch, obsadil nádherné 3.miesto. Výsledková listina. 

  Za úspešnú reprezentáciu školy Tobiášovi srdečne blahoželáme. Blahoželáme a ďakujeme i PaedDr. Ľubošovi Vydarenému, ktorý ho na súťaž pripravoval.

 • Počet obsadených a počet voľných miest

  V súlade s Rozhodnutím číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest v jednotlivých odboroch, a to nasledovne:

  odbor                                                                                 počet  miest

  kód               názov                                                obsadených             voľných

  7902 J          gymnázium (4-ročné štúdium)                 30                            0

  7902 J 74     gymnázium - bilingválne štúdium            28                             0

   

 • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

  2Z dôvodu mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania Vás žiadame, aby žiaci, ktorí sa budú naďalej stravovať i v šk. roku 2020/2021, priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok na začiatku školského roka (2.9.2020).

  V prípade:

  1. ak sa žiak stravoval, ale už od 2.9.2020 nemá záujem naďalej odoberať stravu
  2. ak sa žiak nestravoval, ale od 2.9.2020 má záujem odoberať stravu

  prosím o zaslanie zápisného lístka, najneskôr do 30.6.2020, mailom na adresu: sj.gymnaziummyjava@gmail.com

  Ak svoje dieťa včas neodhlásite zo stravy, automaticky zostane v programe Stravné prihlásené aj na školský rok 2020/2021.

  Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

   

 • Oznam pre uchádzačov o 8-ročné štúdium

  Oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov o 8-ročné štúdium, že prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 1. termín: 15. jún 2020 a 2. termín: 18. jún 2020. Pozvánku na prijímacie skúšky zašleme poštou.

 • Oznam pre uchádzačov o 4-ročné a 5-ročné štúdium

   Oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium, že Rozhodnutia o neprijatí nemusia prísť prevziať do školy osobne, ale budú im zaslané poštou. Ak uchádzači majú naďalej záujem študovať na našej škole, chceli by sme požiadať ich zákonných zástupcov, aby čo najskôr podali odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. Vzory odvolaní nájdete v nasledujúcich linkoch podľa odborov:

  4_rocne_studium_odvolanie

  5_rocne_bilingvalne_studium_odvolanie

  Vyplnené a podpísané  odvolanie pošlite, prosím, čo najskôr mailom na adresu info@gymmy.tsk.sk    Ďakujeme.

   

 • USMERNENIE K DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU, K SAMOŠTÚDIU ŽIAKOV A K HODNOTENIU ŽIAKOV POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE PRERUŠENIA VYUČOVANIA

 • Oznam pre uchádzačov o 4 a 5-ročné štúdium

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole v 4-ročnom i 5-ročnom vzdelávacom programe, že v piatok, t. j. 22.05.2020 zverejníme výsledky prijímacieho konania podľa jednotlivých odborov na základe pridelených kódov.

  Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby si prišli do školy na sekretariát vyzdvihnúť rozhodnutia o prijatí žiaka na štúdium v dňoch 22.05.2020 (t. j. piatok) a 25.05.2020 (t. j. pondelok) v čase od 07.30 hod. do 16.00 hod., kde dostanú informáciu aj o kódovom čísle uchádzača i ďalšie informácie k štúdiu.

  Na podpis si prineste, prosím, vlastné perá a do školy vstupujte s rúškom. Ďakujeme.

  Zákonným zástupcom žiakov, ktorí si rozhodnutia neprevezmú osobne, budú tieto doručené spolu s kódovými číslami uchádzačov a ďalšími informáciami.

 • Oktáva sa lúči...

  Video triedy oktáva vyvolá krásne spomienky i úsmev na perách...

  Milí študenti teraz už bývalej oktávy, prajeme Vám úspešné vykročenie do života, veľa zdravia a veľa šťastia na vysokých školách.

 • Živá knižnica

  Živá knižnica

  Dňa 5.mája 2020 sa žiaci kvinty a 1.A zúčastnili online hodiny s názvom ,,Živé knihy”.

  A čo sú živé knihy?

  Sú to hostia pochádzajúci z afrických krajín, ktorí žijú na Slovensku a počas našej online hodiny nám priblížili ich životný príbeh, kultúru a ich názory. Táto Živá knižnica trvala približne 2 hodiny (samozrejme aj s prestávkami) a boli sme rozdelení do jednotlivých skupín, pod vedením knihovníkov. Každých 20 minút nám vždy bol pridelený iný hosť. Všetci nám porozprával ich životnú púť, ich názor na našu krajinu a tiež sme  mali možnosť spýtať sa pár otázok. A ako sa nám táto netradičná hodina páčila? Pre mnohých z nás to bolo veľmi zaujímavé a poučné. Hostia boli veľmi milí a sympatickí. Síce niektorým z nás vadilo, že sme museli mať zapnutú kameru, internet občas vypadával a s jednou Živou knihou sme sa nestretli, no napriek tomu sme z toho mali veľmi dobrý dojem.

  A čo sme si z toho odniesli? Určite nové poznatky o afrických krajinách, rady do života ako byť lepším a  donútili nás rozmýšľať nad tým, akí môžeme byť vďační za to čo tu doma máme. Táto akcia bola zatiaľ zrealizovaná len na 3 školách na Slovensku vrátane nás a odporučili by sme to aj ostatným.

  Chceli by sme sa poďakovať pani profesorke Mockovčiakovej, že nám umožnila sa zúčastniť tejto online hodiny a tiež aj organizátorom Živej knižnice, PDCS, o.z.                                                       

  Martina Mislovičová, Tamarka Kulíšková, Kvinta

  Žiaci mali po hodine napísať spätnú väzbu, tak pridávame ešte zopár ďalších postrehov:

  • Myslím si, že to bola asi najzaujímavejšie strávená hodina akú som zažila. Počúvali sme ich životné príbehy. Niektoré z tých dvadsať minútových rozhovorov prebiehali vo forme, že nám rozprávali a my sme sa mohli pýtať. Iné boli zamerané skôr na otázky pre živú knihu. Asi nemám ani čo vytknúť. Určite by to bolo zaujímavejšie ak by to bolo naživo, ale v tejto situácii by to tak skoro asi nebolo. (Miška)
  • Na začiatok chcem povedať, že som mala voči tomuto programu veľké predsudky a popravde som čakala, že to bude nejaká hlúposť. Avšak hneď počas prvého stretnutia so Živou knihou ma to veľmi zaujalo. Všetky 3 príbehy, ktoré som si vypočula boli vo všetkých smeroch zaujímavé, miestami i zábavné, ale hlavne ma donútili rozmýšľať nad tým, akí môžeme byť vďační za to čo TU doma máme. Živé knihy je podľa môjho názoru skvelý program, ktorý by som si kedykoľvek vypočula znovu, či už v pohodlí domova alebo aj naživo. (Nika)
  • Rozprávať sa so Živými knihami bola pre mňa úžasná nová skúsenosť. Dozvedieť sa niečo o kultúrach iného svetadielu takto z prvej ruky bolo super. Som rada, že som sa mohla zúčastniť a komunikovať s takými zaujímavými ľuďmi. (Lucka)

   

 • STRIEBRO Z CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ

  STRIEBRO Z CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ

  Dňa 7.5. 2020 prebehlo dištančnou formou Celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti pre školský rok 2019/20.

  Krásne druhé miesto získala pre našu školu Soňa Plešová, študentka septimy, so svojou prácou Folklórny BOOM v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká a kultúrna tvorba.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne Soni blahoželáme k úspechu!

 • 1.miesto v krajskom kole Biologickej olympiády

  1.miesto v krajskom kole Biologickej olympiády

  V dňoch 12.5.2020 – 14.5.2020 sa uskutočnilo zasadnutie mimoriadnej krajskej komisie Biologickej olympiády pre Trenčiansky samosprávny kraj, ktorá hodnotila dištančnou formou projektovú časť v kategóriách A a B. Našu školu reprezentoval v kategórii B Tobiáš Hôždala (2.A), ktorý s prácou Vplyv L-Citrulínu na svalovú vytrvalosť obsadil 1.miesto.

  Tobiášovi i jeho učiteľovi blahoželáme,  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dištančne v druhej polovici mája. 

 • Oznam

  Mgr. Hornáková oznamuje prihláseným účastníkom zájazdu Salzburg-Mníchov-Neuschwanstein, ktorý sa mal konať 25.-27. mája, že tento zájazd sa pre vírusovú pandémiu prekladá na neurčito. Odovzdané zálohy i všetky ostatné podmienky zájazdu zostávajú zachované, zmení sa len termín, a to podľa toho, ako sa vyvinie situácia. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznam pre maturantov

  Oznam pre maturantov

  Oznamujeme maturantom, že v sekcii Maturita 2020 je uverejnený pokyn riaditeľky školy k určeniu príbuzných predmetov, ktoré sa započítavajú do administratívneho výsledku maturitnej skúšky.

 • Oznam pre uchádzačov o štúdium

  Oznam pre uchádzačov o štúdium

  Oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole, že v sekcii Prijímacie konanie 2020/21 sú zverejnené aktualizované Kritériá k prijímaciemu konaniu na 4-ročné i 5-ročné bilingválne anglicko-slovenské štúdium.

 • Striebro z celoslovenského kola geografickej olympiády

  Dňa 24.4.2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo geografickej olympiády dištančnou formou. Našu školu reprezentovali traja študenti. V kategórii Z súťažiaci riešili vedomostný, multimediálny a praktický test,  v kategórii A sa hodnotilo vypracovanie písomnej práce a výsledok vedomostného testu. Najlepšie umiestnenie dosiahol Stanislav Šturdík (5.B) v kat.Z, v ktorej obsadil nádherné 2.miesto, čo predstavuje najlepšie umiestnenie v tejto súťaži v novodobej histórii našej školy.  Patrik Truhlík (5.B) v kat.Z a Monika Naďová (2.A) v kat.A sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. 

  Za úspešnú reprezentáciu školy im ďakujeme a Stanovi s Patrikom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Srdečne ďakujeme i učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

 • Klasifikované/neklasifikované predmety

  Oznamujeme, že na základe odporúčaní predmetových komisií riaditeľka školy rozhodla o klasifikovaní resp. neklasifikovaní jednotlivých predmetov nasledovne:

  Všetky ročníky, okrem sekundy:  predmet telesná výchova - "absolvoval", ostatné predmety budú klasifikované štandardným spôsobom - známkou..

  Trieda sekunda:  predmet telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova - "absolvoval", ostatné predmety budú klasifikované štandardným spôsobom - známkou. 

  Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov  TU 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria