• Oznam pre uchádzačov o štúdium

  Oznam pre uchádzačov o štúdium

  Oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole, že v sekcii Prijímacie konanie 2020/21 sú zverejnené aktualizované Kritériá k prijímaciemu konaniu na 4-ročné i 5-ročné bilingválne anglicko-slovenské štúdium.

 • Striebro z celoslovenského kola geografickej olympiády

  Dňa 24.4.2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo geografickej olympiády dištančnou formou. Našu školu reprezentovali traja študenti. V kategórii Z súťažiaci riešili vedomostný, multimediálny a praktický test,  v kategórii A sa hodnotilo vypracovanie písomnej práce a výsledok vedomostného testu. Najlepšie umiestnenie dosiahol Stanislav Šturdík (5.B) v kat.Z, v ktorej obsadil nádherné 2.miesto, čo predstavuje najlepšie umiestnenie v tejto súťaži v novodobej histórii našej školy.  Patrik Truhlík (5.B) v kat.Z a Monika Naďová (2.A) v kat.A sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. 

  Za úspešnú reprezentáciu školy im ďakujeme a Stanovi s Patrikom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Srdečne ďakujeme i učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

 • Klasifikované/neklasifikované predmety

  Oznamujeme, že na základe odporúčaní predmetových komisií riaditeľka školy rozhodla o klasifikovaní resp. neklasifikovaní jednotlivých predmetov nasledovne:

  Všetky ročníky, okrem sekundy:  predmet telesná výchova - "absolvoval", ostatné predmety budú klasifikované štandardným spôsobom - známkou..

  Trieda sekunda:  predmet telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova - "absolvoval", ostatné predmety budú klasifikované štandardným spôsobom - známkou. 

  Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov  TU 

 • Rozlúčka s maturantmi - IV.A

  Pozrite si video, ktoré na rozlúčku pre svojich učiteľov i všetkých zamestnancov školy, nachystali naši maturanti - IV.A.

  Milí naši maturanti, prajeme Vám do ďalšieho života veľa zdravia, úspechov na školách, ktoré ste si vybrali a veľa krásnych spomienok na naše spoločné GyMy. 

 • Rozhodnutie ministra o prijímacích skúškach na stredné školy

  Rozhodnutie ministra o prijímacích skúškach na stredné školy

  29.4.2020 - Ministerstvo zverejnilo Rozhodnutie ministra o prijímacích skúškach na SŠ

 • Deň Zeme

  Aj tento rok patril 22.apríl Dňu Zeme ...  a naši študenti nesklamali

  Ďakujeme!

 • Ústne maturitné skúšky sa neuskutočnia v klasickej podobe...

  Najnovšie informácie nájdete na ucimenadialku.sk

 • Úspechy našich študentov v krajskom kole SOČ

  Úspechy našich študentov v krajskom kole SOČ

  Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa tento školský rok 2019/20 uskutočnilo dištančnou elektronickou formou. Našu školu reprezentovalo 7 študentov v 6 kategóriách. Svojimi prácami hodnotiteľov najviac zaujali Soňa Plešová a Juraj Molčan (obaja Septima).

  V silnej konkurencii prác v jednotlivých odboroch SOČ  sa umiestnili nasledovne. Soňa so svojou prácou Folklórny BOOM v kategórii Teória kultúry získala postupové 1. miesto. Juraj sa so svojou prácou Letisko Václava Havla v Prahe  umiestnil na krásnom 4. mieste, táto kategória mala najviac súťažiacich.

  Klčová Danica (3.A) v kategórii Chémia a potravinárstvo získala 5. miesto a Andy Kollárová (Sp) v kategórii Matematika a fyzika skončila na 7. mieste. Úspešne nás reprezentovali i dievčatá Anastasija Antal v Pedagogike a sociológii, Monika Červená a Simona Kubicová v kategórii Zdravotnícvo a farmakológia (všetky 3.A).

  Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Soni Plešovej srdečne gratulujeme k postupu do celoslovenského kola SOČ.

 • Mimoriadne úspešné krajské kolo geografickej olympiády

  Mimoriadne úspešné krajské kolo geografickej olympiády

  Dňa 27.marca 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády, vzhľadom k situácii, dištančnou formou. V kategórii A našu školu reprezentovali Monika Naďová (2.A) s prácou „Pamiatky ohrozené cestovným ruchom“ a Martin Ilavský (Sexta) s prácou „Stredná Ázia“ zameranou na spoznávanie zaujímavostí tohto regiónu. V silnej konkurencii obsadila Monika postupové 1.miestoa Martin 3.miesto.

  Najväčšie zastúpenie sme mali v kategórii Z. Najlepšie výsledky pri  riešení testu dosiahli Patrik Truhlík (5.B) 3.miestoStanislav Šturdík (5.B) 5.miesto. Obidvaja postúpili na celoslovenské kolo. Úspešnými riešiteľmi v tejto kategórii sa okrem nich stali:  Stanislav Krištof (4.B), Dominik Gašparík (4.B), Jakub Taran (Sx), Jakub Málek (1.A), Filip Kročian (Sx), Monika Naďová (2.A), Michal Šlahor (2.A), Martin Ilavský (Sx), SabinaPekníková (2.A), Ján Bielčík (Sx) a Miroslav Ilovičný (4.B).

  Všetkým študentom aj ich pedagógom srdečne blahoželáme a postupujúcim na celoslovenské kolo (24.4.) držíme palce.

 • Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

  Žiadame žiakov ubytovaných na školskom internáte SPŠ Myjava, aby si prišli vyzdvihnúť všetky svoje osobné veci. Prístup na internát bude možný v termíne od utorka 31.3.2020 do štvrtka 2.4.2020 vždy v čase od 8.00 do 20.00 hod. Žiakom bude vstup umožnený len individuálne.

  Internát bude zamknutý, pre vstup do internátu volajte na telefónne číslo 0917 564 042.

 • Výpadky gymy.edupage.org

  V exponovaných časoch niekedy nastávajú výpadky portálu edupage. Tie sa prejavujú tak, že nie je možné prihlásiť sa do systému prihlasovacími údajmi. Oznamujeme všetkým užívateľom, že chyba nie je spôsobená naším serverom, je to celoslovenský výpadok spôsobený preťažením serverov edupage, treba skúsiť prihlásiť sa neskôr.

  Ak niekto stratil prihlasovacie údaje do edupage, napíšte email na adresu: skola@gymy.sk, budú vám zaslané nové.

 • Dôležité informácie a termíny nájdete v Rozhodnutí ministra

 • Oznam pre uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium

  Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky), t. j.  prijímacie skúšky pre uchádzačov do 1. ročníka päťročného bilingválneho slovensko-anglického vzdelávacieho programu 7902 J 74 pre školský rok 2020/21, ktoré sa mali uskutočniť 20.04.2020 sa uskutočnia  najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

 • Sledujte portál www.ucimenadialku.sk

  Učiteľom, študentom i rodičom dávame do pozornosti web stránku www.ucimenadialku.sk, na ktorej nájdete všetky aktuálne informácie ohľadom prerušeného vyučovania na školách, ako aj rady a tipy pre dištančné vzdelávanie. Všetky zmeny termínov nájdete na http://www.ucimenadialku.sk/terminy/

 • Písomné maturitné skúšky i Testovanie 9 sa rušia

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling informoval, že pre školský rok 2019/20 sa rušia  písomné maturitné skúšky i Testovanie 9. Interné časti maturitných skúšok, tzv. "ústne maturity", by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

 • Na základe vládnych opatrení je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania (publikované 24.3.2020)

 • Oznam pre uchádzačov o štúdium do 1.ročníka päťročného bilingválneho vzdelávacieho programu

  Prijímacie skúšky pre uchádzačov do 1. ročníka päťročného bilingválneho slovensko-anglického vzdelávacieho programu 7902 J 74 pre školský rok 2020/21 sú presunuté predbežne na termín 20. apríl 2020. 

  Uchádzačom bude odoslaná poštou pozvánka so všetkými informáciami potrebnými k prijímacej skúške.

  V prípade akýchkoľvek zmien ohľadom prijímacích skúšok (vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom)  uverejníme ďalší oznam na našej web stránke školy.

 • Maturita ANJ B2 je na webe

  Maturita ANJ B2 je na webe

  Touto cestou by sme chceli poďakovať Mattovi, ktorý pre študentov nahovoril učebnicu ANJ B2 k maturite a dnes nás informoval, že texty si študenti úplne zadarmo môžu vypočuť na stránke www.pocuj.sk Ide o 5 hodín a 23 minút dynamickej a ľahko zrozumiteľnej americkej angličtiny podľa cieľových požiadaviek na maturitu. Prístupové heslo je „english“. Vyskúšajte, počúvajte, učte sa...

 • Dôležitý oznam pre všetkých žiakov

  Ešte raz dávame do pozornosti, že učitelia školy zadávajú cez Edupage úlohy na zabezpečenie dištančného vzdelávania žiakov. Žiaci sú povinní plniť príkazy učiteľov a zadania riadne spracovávať. Podľa svojej práce budú hodnotení a známkovaní.

  Maturantom odporúčame, aby pri príprave na maturitnú skúšku využili okrem iného i testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2018-2019 (roky je možné meniť).

 • Oznam pre maturantov

  Maturanti, ktorí potrebujú potvrdiť prihlášku na VŠ, pošlú svoju kompletne vyplnenú prihlášku do 17.3.2020 do 18.00 hod. na e-mailovú adresu školy info@gymmy.tsk.sk . Potvrdenú prihlášku si žiaci prídu vyzdvihnúť do školy osobne  a jednotlivo v pondelok dňa 23.3.2020 od 9.00 – 10.00 hod. Budova školy bude zamknutá, je potrebné zazvoniť a čakať na vydanie prihlášky. Tento termín je jediný.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria