• OZNAM - PRIJÍMACIE SKÚŠKY 1.termín

  MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej web stránke aktuálne platné Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021, na základe ktorého sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese (v okrese III. stupňa varovania) preukazuje:

  1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,

  2. negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo

  3. má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

  Keďže od 3.mája 2021 je naša škola podľa okresu zaradená do bordovej farby, budeme vyžadovať od uchádzačov tento spôsob preukázania pri vstupe do budovy školy. Pripájame ďalšie usmernenia k priebehu prijímacích skúšok:

  a) Pred vstupom do budovy našej školy bude zmeraná teplota žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

  b) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

  c) V priestoroch školy sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

  d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

  e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

  f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

  a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

  b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

   

 • Oznam

  Oznamujeme, že škola prechádza na Covid školský automat vydaný MŠVVaŠ SR, ktorý slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania v školách pre žiakov podľa podmienok určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 • Darujte nám, prosím, 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je i občianske združenie IUVENTUS pri Gymnáziu Myjava. Vaše 2 % dane pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% dane. Všetky ďalšie informácie nájdete TU

  Editovateľné tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní dane OZ IUVENTUS za rok 2020

   

 • Bronzová medaila pre GYMY v KK SOČ

  Dňa 31.3.2021 sa online uskutočnilo krajské kolo SOČ. Naše gymnázium reprezentovalo celkovo 11 žiakov z tried Septima a III.A.

  Tretie miesto, a tým aj najlepšie umiestnenie v krajskom kole SOČ, získal študent Martin Ilavský (septima) so svojou zaujímavou a inšpiratívnou prácou Včely a včelárenie z odboru 07– Pôdohospodárstvo.

  Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Martinovi k bronzu srdečne blahoželáme. D.Eliášová, koordinátor SOČ

 • Vynikajúci úspech v olympiáde z francúzskeho jazyka

  Dňa 29.3.2021 sa konalo dištančnou formou krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka. V kategórii 2B sa ho zúčastnila aj naša žiačka Julka Hurbaničová z V.B triedy. Julka získala krásne 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Tento úspech je o to obdivuhodnejší, že Julka sa francúzštinu učí ako samouk a je dôkazom toho, že keď človek niečo chce a naozaj pre to niečo robí, tak jeho úsilie prináša skvelé výsledky.  Veľmi nás to teší, Julke blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • POZOR ZMENA!

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že od stredy 07.04.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného testu.

  Zároveň upozorňujeme na usmernenie MŠVVaŠ SR na používanie respirátorov v školách: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-pouzivaniu-ruska-a-respiratorov-v-skolach-s-ucinnostou-od-15-3-2021/

 • 1.miesto v krajskom kole Geografickej olympiády

  Dňa 26.marca 2021 sa uskutočnilo dištančnou formou krajské kolo Geografickej olympiády. Naša škola mala zastúpenie v kategóriách A a Z.

  kategórii A nás reprezentoval Jakub Taran (Septima) s prácou Separatizmus na území Kosova. S výborne vypracovanou prácou a vynikajúcim výsledkom testu obsadil 1.miesto a postúpil na celoslovenské kolo.

  kategórii Z nás reprezentovalo 31 študentov, ktorí riešili online test zameraný prevažne na oblasť Afriky. Celkovo sa v kraji riešenia testu zúčastnilo 154 študentov a najlepšie výsledky spojené s diplomom úspešného riešiteľa dosiahli (17 študentov): Jakub Taran (Sp), Martin Ilavský (Sp), Daniel Zbudila (V.B), Viktória Babiarová (II.B), Jakub Málek (II.A), Martin Benian (II.A), Monika Naďová (III.A), Aneta Jančia (I.C), Patrik Vávra (I.A), Tamara Kulíšková (Sx), Lucia Holičová (Sx), Adam Škoruba (IV.B), Hubert Závodský (Sx), Adam Hlavatý (IV.B), SabinaPekníková (III.A), Marek Žoldák (II.A), Lenka Bunčiaková (IV.A).

  Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy, úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme  a Jakubovi Taranovi držíme palce na celoslovenskom kole. Srdečne ďakujeme i všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.

 • 43. ročník SOČ 2020/21

  V tomto školskom roku prebehlo na našej škole školské kolo SOČ. Netradičné bolo v tom, že sa po prvýkrát konalo online a tiež tým, že sa ho zúčastnilo až 11 študentov z tried Septima a III.A. Chceme poďakovať našim aktívnym študentom za ich zaujímavé, nápadité a tvorivé práce. Srdečne ďakujeme aj vyučujúcim, ktorí žiakom s prácami pomáhali. Všetky práce postupujú do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční 31.3.2021 online. Vyučujúcim, ktorí zasadali v komisii i tým, ktorí online kolo zorganizovali, ďakujeme. Súťažiacim prajeme veľa úspechov v KK.  D. Eliášová

  Zoznam žiakov a odbor, v ktorom súťažia:
   

  Matej Gála (Septima), Telesný pohyb, č. odboru: 01 - Problematika voľného času

  Andrej Pribiš (Septima), Rozbor piesne Smeels like teen spirit pomocou Fourierovej analýzy, č. odboru: 02 - Matematika, fyzika

  Diana Poláková (A), názov práce: Hydina - porovnanie kuracieho mäsa z domáceho chovu a veľkochovu z rôznych krajín, č. odboru: 03 - Chémia, potravinárstvo

  Adela Bekečová (III.A). názov práce: Mikrobiologická kontaminácia dekoratívnej kozmetiky - maskary, č. odboru: 04 - Biológia

  Petra Sládečková (III.A), názov práce: Ischemická choroba srdca a jej prevencia pomocou stravy, č. odboru: 06 - Zdravotníctvo

  Martin Ilavský (Septima), Včely a včelárenie, č. odboru: 07 - Pôdohospodárstvo (Poľnohospodárstvo)

  Monika Naďová (III.A), názov práce: Návrh náučného chodníka obcou Čachtice a jeho využitie, č. odboru – Ekonomika a riadenie

  Michal Duga (III.A), názov práce: Porovnanie výnosov medzi Indexovými fondami a termínovaným vkladom, č. odboru: 15 - Ekonomika a riadenie

  Patrik Klimáček (III.A). názov práce: Identifikácia príčin nízkej finančnej gramotnosti v oblasti investovania do akcií a jej dopady na populáciu Slovenska, č. odboru: 15 - Ekonomika a riadenie
   

  Tamara Hoštáková (III.A), názov práce: Ako nám neverbálna komunikácia môže pomôcť odhaliť klamstvo, č. odboru: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

  Sofia Lohosha (III.A), názov práce: Eutanázia: Právo na dôstojnú smrť, č. odboru: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

 • ROZHODNUTIE ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

 • Bronz z krajského kola Biologickej olympiády

  Bronz z krajského kola Biologickej olympiády

  Dňa 11.marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B. V teoreticko-praktickej časti online formou reprezentovali našu školu dve študentky. Najlepšie sa darilo Eme Eliášovej zo Sexty, ktorá obsadila krásne 3.miesto a súčasne sa stala úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a k úspechu jej srdečne blahoželáme. Srdečne ďakujeme i vyučujúcim, ktorí ju na súťaž pripravovali.

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude pre všetkých žiakov našej školy od 15. marca 2021 zabezpečený výchovno-vzdelávací proces opäť dištančnou formou.

 • POZOR ZMENA!

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že v pondelok 08.03.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného 7-dňového testu.

  Odberové miesta v Myjave:

  Štadión

       piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  CVČ

       sobota: 8.00-13.00

  Nemocnica*

       piatok: 8.00-16.30

       sobota: 8.00-16.30

  *pri testovaní v nemocnici je potrebná registrácia na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

   

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude pre všetkých žiakov našej školy  od 1. marca 2021 zabezpečený výchovno-vzdelávací proces opäť dištančnou formou.

 • Časové lístky v TSK

  Núzemí Trenčianskeho samosprávneho kraja sú od 13.12.2020 pre cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy zavedené časové lístky. Župa tak prichádza s riešením, ako nielen zefektívniť  čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť  peniaze tých, ktorí si časové lístky obstarajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene. 

   

 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:

  V prípade, že žiak bude mať na prihláške uvedené pri predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní slovné hodnotenie „absolvoval“  v danom roku alebo polroku, naša škola toto slovné hodnotenie nahradí známkou daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka.


 • Oznam

  Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že v pondelok 22.2.2021 pokračuje ich prezenčné vyučovanie. Žiaci sa pri nástupe na vyučovanie musia opäť preukázať negatívnym výsledkom aktuálne platného 7-dňového testu.

  Odberové miesta v Myjave počas 19. a 20. februára 2021:

  Štadión

       piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

       piatok: 15.00-20.00

       sobota: 8.00-13.00

  CVČ

       sobota: 8.00-13.00

  Nemocnica*

       piatok: 8.00-16.30

       sobota: 8.00-16.30

  *pri testovaní v nemocnici je potrebná registrácia na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, ktorí sa zúčastnia Jarnej školy, aby žiaci pri príchode do školy predložili čestné vyhlásenie. Plnoletí žiaci predložia čestné vyhlásenie pre plnoletých žiakov. Pri vstupe do budovy školy sa všetci žiaci preukážu aktuálne platným negatívnym výsledkom testu.


 • Oznam

  Oznamujeme študentom končiacich ročníkov (IV.A, V.B, oktáva), že zajtra, v pondelok 8.2.2021, záčína prezenčné vyučovanie. Študent sa pri nástupe na vyučovanie musí preukázať negatívnym testom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria