Požiadavky z ANJ na prijímacie skúšky na bilingválnu formu štúdia

Na tomto odkaze si môžete pozrieť požiadavky z anglického jazyka na prijímacie skúšky na bilingválnu formu štúdia.

Cvičné testy z ANJ pre bilingválne štúdium: 

PRIJIMACIA_SKUSKAZ_ANGLICK0HO_JAZYKA_PRE_BILINGVaLNE_STUDIUM_NA_R_(1).docx

Prijimackovy_test_t_ANJ.docx

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria