Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 2016 1.1.2016-1.10.2016 s DPH 1.1.2016-1.10.2016 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Vlasta Šťastná
Faktúra 2017 1.1.2017-10.5.2017 s DPH 1.1.2017-10.5.2017 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Vlasta Štastná
Objednávka 1,2016-9,2017 1.1.2016-5.9.2017 s DPH 01.01.2016 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Vlasta Štastná
Zmluva 1-6-2016 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu bez DPH 14.06.2016 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava PaedDr. Danka Michálková štatutárny zástupca
Zmluva 8-10-2016 Dodatok k zmluve - prenájom, servis a údržba kopírovacieho stroja bez DPH 01.10.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 1-10-2016 "Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa" - stavebné práce 11 730.00 s DPH 03.10.2016 ELERM s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 2-10-2016 "Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky" - potraviny bez DPH 17.10.2016 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 3-10-2016 "Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky" - potraviny bez DPH 17.10.2016 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 4-10-2016 "Rôzne potravinárske výrobky" - potraviny bez DPH 17.10.2016 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 5-10-2016 "Obilniny, zemiaky, ovocie a orechy" - potraviny bez DPH 18.10.2016 ZELENINÁRI, s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 6-10-2016 "Mliečne výrobky" - potraviny bez DPH 18.10.2016 BIDVEST Slovakia s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 7-10-2016 "Živočíšne výrobky, mäšo a mäsové výrobky" - potraviny bez DPH 18.10.2016 BIDVEST Slovakia s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 1-11-2016 Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa - laboratórny nábytok 7 400,00 s DPH 25.10.2016 MAZAMA, s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 1-12-2016 "Oplotenie časti školského areálu Gymnázia Myjava" 16 283,24 s DPH 13.12.2016 green project s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 1-1-2017 Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2016/0671 27 915,00 s DPH 22.12.2016 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 1-8-2017 Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia vstupu do budovy gymnázia v Myjave" 19 773,63 s DPH 27.04.2017 Ventana, s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava PaedDr. Danka Michálková riaditeľka
Zmluva 1-7-2017 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6247/2016 s DPH 27.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Radim Kovařík štatutárny zástupca
Zmluva 1-1-2018 Kolektívna zmluva 2018 bez DPH 20.12.2017 Základná organizácia OZ PŠaV Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Alena Jagošová poverená riadením
Objednávka 201801 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 01.01.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Alena Jagošová poverená riadením
Faktúra 201801 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.01.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Alena Jagošová poverená riadením
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/67

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria