Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 2016 1.1.2016-1.10.2016 s DPH 1.1.2016-1.10.2016 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Vlasta Šťastná
Zmluva 3-1-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 25.02.2019 Barbieriková Jana Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Faktúra 201905 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.05.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201905 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.05.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201904 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.04.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201904 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.04.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201903 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 29.03.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201903 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 29.03.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 1-2-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 28.02.2019 Varga Ivan Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Objednávka 201902 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 28.02.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201902 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 28.02.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 2-6-2018 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu bez DPH 15.06.2018 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Alena Cilíková poverená riadením
Zmluva 5-5-2018 Zmluva o spracúvaní os. údajov pre služby PO bez DPH 25.05.2018 Viera Michaličková SRDIEČKO Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Objednávka 201901 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.01.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201906 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 28.06.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201901 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.01.2019 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 2-1-2018 Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2017/0923 190 860.00 s DPH 28.12.2017 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Mgr. Alena Jagošová poverená riadením
Zmluva 2-9-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2015 bez DPH 28.09.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Objednávka 201812 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.12.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201812 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.12.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/115

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria