Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2-1-2019 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov bez DPH 10.01.2019 Ing. Alena Havlíková Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 1-1-2019 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7654/2018 bez DPH 28.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Objednávka 201811 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.11.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 2-11-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov bez DPH 30.11.2018 Ing. Alena Havlíková Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Faktúra 201811 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 30.11.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 1-11-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 26.11.2018 Mgr. Alena Jagošová Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 3-11-2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201813064 bez DPH 22.11.2018 Disig, a.s. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 4-10-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 31.10.2018 Mgr. Gabriela Horváthová Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 2-10-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 31.10.2018 Ing. Alena Havlíková Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 3-10-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 31.10.2018 Mgr. Dana Mockovčiaková Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 5-10-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 31.10.2018 Adriana Kovárová Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Faktúra 201810 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.10.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Objednávka 201810 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.10.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 1-10-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 24.10.2018 BORN TO TRICK s.r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Faktúra 201809 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 28.09.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 1-9-2018 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt - ERASMUS+ bez DPH 19.09.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Objednávka 201809 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 03.09.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Faktúra 201808 materiál, tovar, služby, potraviny s DPH 31.08.2018 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka školy
Zmluva 4-8-2018 Kúpna zmluva - dodávka potravín bez DPH 31.08.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
Zmluva 3-8-2018 Kúpna zmluva - dodávka potravín bez DPH 31.08.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava Ing. Alena Havlíková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/67

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria