RADA ŠKOLY

 • Mgr. Natália Šípošová / za pedagogických zamestnancov / - predseda
 • Mgr. Jana Ilovičná / za pedagogických zamestnancov / - podpredseda
 • Mgr. Alena Jagošová / za nepedagogických zamestnancov /
 • Ing. Peter Málek / za rodičov /
 • Mgr. Lenka Pipová / za rodičov /
 • Ing. Erika Bielčiková / za rodičov /
 • Mgr. Anna Abramovičová / delegovaná TSK /
 • Pavel Halabrín / delegovaný TSK /
 • Doc. MUDr. Ján Bielik, Csc. / delegovaný TSK /
 • Mgr. Eva Ušiaková / delegovaná TSK /
 • Esma Handžiu /za študentov/

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria