V súlade s platnou legislatívou má naša škola vypracovaný nový Školský vzdelávací program pre všetky ročníky, ktorý je pomenovaný "Škola pre život". Súčasťou ŠkVP sú aj nové osnovy a učebné plány jednotlivých predmetov, ktoré vypracovali naši učitelia, ktorí daný predmet vyučujú. Rešpektovanie a výučba práv detí je jedným zo základných smerov stratégie školy.

 Školský vzdelávací program platný od 1.9.2020

 Školský vzdelávací program platný od 1.9.2019

Jednotlivé učebné osnovy sú k dispozícii:

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria