V súlade s platnou legislatívou má naša škola vypracovaný nový Školský vzdelávací program pre všetky ročníky, ktorý je pomenovaný "Škola pre život". Súčasťou ŠkVP sú aj nové osnovy a učebné plány jednotlivých predmetov, ktoré vypracovali naši učitelia, ktorí daný predmet vyučujú. Rešpektovanie a výučba práv detí je jedným zo základných smerov stratégie školy.

 Školský vzdelávací program platný od 1.9.2022

 Školský vzdelávací program platný od 1.9.2021

 Školský vzdelávací program platný od 1.9.2020

 Školský vzdelávací program platný od 1.9.2019

 

Jednotlivé učebné osnovy pre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria