Vývoj školy

Rok

Poznámky

Riaditeľ školy

Evanjelické slovenské gymnázium

1944

1 trieda  v budove meštianskej školy (dnes III.ZŠ)

Michal Gálik

Gymnázium

1945

1952

2 triedy

4 triedy

prví absolventi gymnázia

Jedenásťročná stredná škola

1953

1954

1956

1957

3 triedy

3 triedy

4 triedy

6 tried

prví absolventi jedenásťročnej strednej školy

Dvanásťročná stredná škola

1960

6 tried

Emil Špánik

Michal Gálik

ZDŠ a Stredná všeobecnovzdelávacia škola

1961

6 tried

Ján Ušiak

Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ)

1963

1964

1964

6 tried             

7 tried

8 tried

výstavba, prestavba odborných učební fyziky, biológie a chemického laboratória

SVŠ a Gymnázium

1969

1971

1973

7 + 2     tried      

2 + 7     tried

1 + 10    tried

realizácia 1. etapy prístavby gymnázia

poslední absolventi SVŠ

Gymnázium

1974

1976

 

11 tried

12 tried

 

 

prístavba gymnázia dokončená

1987

12 tried

 

Mgr. Pavol Šurek

1991

12 tried

začiatok prístavby komplexu  gymnázia

Mgr. Ivan Capek

Gymnázium švorročné a osemročné

 

1995

11 + 1 tried

zriadenie osemročného gymnázia

1997

13 tried

PaedDr. Danka Michálková

 

1999

7 + 6 tried

2003

prví absolventi osemročného gymnázia

2003

ukončenie 1. etapy prístavby komplexu gymnázia (telocvičňa, posilňovňa, 4 triedy, odborné učebne biológie a chémie)

2005

ukončenie 2. etapy prístavby komplexu gymnázia (jedáleň, šatne)

Gymnázium švorročné, osemročné a päťročné anglické bilingválne 2011 otvorenie prvej triedy anglického blingválneho 5-ročného štúdia PaedDr. Danka Michálková
  2018 15 tried Ing. Alena Havlíková
  2020 - 2021 pandémia Covid-19 Ing. Alena Havlíková
  2022 ukončenie 1. etapy komplexnej rekonštrukcie elektroinštalácie v staršej časti budovy školy Ing. Alena Havlíková

 

                     

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria