Navigácia

Vedenie školy Rada školy Prezentácia školy Chronologická tabuľka Materiály na stiahnutie Školský vzdelávací program

O škole

Školský vzdelávací program

V súlade s platnou legislatívou má naša škola vypracovaný nový Školský vzdelávací program pre všetky ročníky, ktorý je pomenovaný "Škola pre život". Súčasťou ŠkVP sú aj nové osnovy a učebné plány jednotlivých predmetov, ktoré vypracovali naši učitelia, ktorí daný predmet vyučujú. Rešpektovanie a výučba práv detí je jedným zo základných smerov stratégie školy. Kompletný a aktuálny ŠkVP, platný od 1. septembra 2018 nájdete tu.

Jednotlivé učebné osnovy sú k dispozícii:

 1. šk. rok 2008/2009
 2. šk. rok 2009/2010
 3. šk. rok 2010/2011
 4. šk. rok 2011/2012
 5. šk. rok 2012/2013
 6. šk. rok 2013/2014
 7. šk. rok 2014/2015
 8. šk. rok 2015/2016
 9. šk. rok 2016/2017
 10. šk. rok 2017/2018
 11. šk. rok 2018/2019

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria